Thứ Tư, 16/10/2019 - 04:03:27 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6262 8616 - Số máy lẻ: 1312 Cơ quan: (024) 6262 8616 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn
Sửa Luật Doanh nghiệp, cần khái niệm  rõ về doanh nghiệp nhà nước

Sửa Luật Doanh nghiệp, cần khái niệm rõ về doanh nghiệp nhà nước

(BKTO) - Luật DN năm 2014 quy định DNNN là DN 100% vốn nhà nước. Nhưng Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII ban hành ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN nêu rõ: DNNN là DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc cổ phần, vốn góp chi phối. Để thể chế hóa quan điểm của Đảng, tất yếu phải sửa đổi Luật DN, trong đó cần đưa ra một khái niệm rõ ràng về DNNN.

Xem tiếp
  •  Cần sửa đổi Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư cho phù hợp với thực tiễn

    Cần sửa đổi Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư cho phù hợp với thực tiễn

    (BKTO)- Tại “Hội thảo lấy ý kiến DN Dự thảo Luật sửa đổi Luật Đầu tư, Luật DN” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức ngày 20/2, TS.Vũ Tiến Lộc- Chủ tịch VCCI đã có những phân tích, đánh giá, bình luận về những tiến bộ của hai đạo luật, đồng thời đưa ra những đề xuất, góp ý thẳng thắn đối với việc sửa đổi hai văn bản này.

    Xem tiếp

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề