Thứ Hai, 20/9/2021 - 16:09:49 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn
Nhanh chóng đưa chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đi vào cuộc sống

Nhanh chóng đưa chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đi vào cuộc sống

(BKTO) - Để nhanh chóng đưa Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đi vào cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả, Bộ Kế hoạch & Đầu tư (KH&ĐT) đang khẩn trương lấy ý kiến rộng rãi góp ý cho Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định này.

Xem tiếp
Xem thêm

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201