Thứ Hai, 20/5/2024 - 18:51:03 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Nghiêm cấm các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi trong hoạt động kiểm toán

THỨ HAI, 31/10/2022 23:25:43 | HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN
(BKTO) - Tổng Kiểm toán nhà nước vừa ban hành Chỉ thị số 1346/CT-KTNN về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thực thi công vụ.

Ảnh minh họa


Theo đó, Tổng kiểm toán nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện các nội dung sau:

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham, tiêu cực; các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tiếp tục quán triệt và yêu cầu toàn bộ công chức, viên chức và người lao động thực hiện các công điện, chỉ thị và văn bản chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Trong đó, tập trung quán triệt Chỉ thị của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm toán hằng năm; Chỉ thị số 62-CT/BCSĐ ngày 25/5/2022 của Ban Cán sự đảng về việc thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo ngày 27/4/2022.

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, yêu cầu công chức, viên chức và người lao động nâng cao hơn nữa việc giữ gìn tác phong, đạo đức công vụ; giữ uy tín, hình ảnh và lòng tự tôn nghề nghiệp, xây dựng đội ngũ kiểm toán viên nhà nước “pháp luật nắm chắc, nghiệp vụ tinh thông, động cơ trong sáng”; thường xuyên trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện phẩm chất kiểm toán viên nước “tỉ mỉ, trung thực, nhạy bén, chăm chỉ”.

Nghiêm cấm các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi; đưa, nhận, môi giới, hối lộ, nhận tiền hỗ trợ dưới mọi hình thức; cố tình bỏ sót thông tin hoặc không báo cáo đầy đủ kết quả kiểm toán; nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đơn vị được kiểm toán; dùng phương tiện, tài sản của đơn vị được kiểm toán để đáp ứng nhu cầu cá nhân; tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật nghề nghiệp của đơn vị được kiểm toán.

Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động kiểm toán; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát thi hành công vụ, nhiệm vụ của công chức, viên chức, người lao động, việc thực hiện quy tắc ứng xử, bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những hành vi tham nhũng, tiêu cực; lựa chọn, bố trí những công việc có phẩm chất, đạo đức, năng lực chuyên môn để đảm nhận các vị trí công tác, nhất là vị trí Trưởng đoàn kiểm toán, Tổ trưởng tổ kiểm toán.

Không bố trí tham gia đoàn kiểm toán đối với những công chức, viên chức có hành vi vi phạm trong thực thi công vụ. Trường hợp vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, tùy theo hình thức, sẽ xử lý theo quy định về việc kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thanh tra, kiểm toán và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát vi phạm, giới hạn kiểm toán; xử lý nghiêm trường hợp kiểm tra, kiểm toán, đối chiếu bên ngoài phạm vi, giới hạn theo kế hoạch kiểm toán và kế hoạch kiểm tra, đối chiếu được duyệt; việc kiểm tra, đối chiếu phải tuân thủ đúng quy định tại Quyết định số 155/QĐ-KTNN ngày 18/02/2021 của Tổng Kiểm toán nhà nước, quy định về việc kiểm tra, đối chiếu tại các cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước và các quy định của Kiểm toán nhà nước.

Nâng cao trách nhiệm giải trình và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong quá trình kiểm toán; nếu phát hiện các phạm vi có dấu hiệu tội phạm, Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán phải kịp thời báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước để chuyển ngay cho cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật luật, không đợi đến khi kết thúc cuộc kiểm tra.

Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán, Trưởng đoàn kiểm toán có trách nhiệm quản lý chặt chẽ hoạt động của tổ kiểm toán, kiểm toán viên, thành viên đoàn kiểm toán nhà nước tham gia hoạt động kiểm toán, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Tổng Kiểm toán nhà nước nếu để xảy ra vi phạm thuộc thẩm quyền, trách nhiệm quản lý.

Công khai, minh bạch hoạt động của đơn vị, chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà nước trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, mua sắm, sử dụng tài sản công, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, chi tiêu nội bộ… nhằm ngăn chặn, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động quản lý tài chính, tài sản nhà nước.

Coi trọng công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; tạo điều kiện thuận lợi cho công chức, viên chức, người lao động được tham gia giám sát việc triển khai thực hiện; kịp thời kiểm tra, xác minh những tổ chức, cá nhân có biểu hiện, dư luận về sự không minh bạch trong các hoạt động./.
THÙY LÊ

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Tập huấn giảng viên về kiểm toán hoạt động trong khuôn khổ hợp tác với CAAF

Tập huấn giảng viên về kiểm toán hoạt động trong khuôn khổ hợp tác với CAAF

(BKTO) - Trong 03 ngày 28, 31/10 và 01/11 tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước (KTNN) Việt Nam phối hợp với Quỹ Kiểm toán và Trách nhiệm giải trình Canada (CAAF) tổ chức khóa đào tạo dành cho đội ngũ giảng viên về kiểm toán hoạt động (KTHĐ) trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa KTNN Việt Nam và CAAF.

Tin mới

  • Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

    Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

    (BKTO) - Nhận diễn rõ các phương thức chống phá chủ yếu của các thế lực thù địch trong điều kiện hiện nay, đặc biệt là sự chống phá trên mặt trận tư tưởng có ý nghĩa quan trọng để Việt Nam xây dựng các giải pháp phòng chống DBHB một cách toàn diện, hiệu quả.

     1 năm trước

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201