Thứ Hai, 20/5/2024 - 20:02:21 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực ngoại hối

THỨ BA, 01/11/2022 10:05:00 | TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
(BKTO) - 4 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động ngoại hối đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) sửa đổi, bổ sung.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Thống đốc NHNN đã ban hành Quyết định số 1826/QĐ-NHNN về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động ngoại hối quy định tại Thông tư số 12/2022/TT-NHNN ngày 30/9/2022 thực hiện tại bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ của NHNN Việt Nam.

Cụ thể, các thủ tục hành chính thực hiện tại NHNN Việt Nam và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm:

Thủ tục đăng ký tài khoản truy cập Trang điện tử quản lý vay, trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh.

Thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

Thủ tục đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

Thủ tục đăng ký thay đổi thông tin tài khoản truy cập Trang điện tử quản lý vay, trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh.

Các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung nêu trên được thực hiện theo quy định của Thông tư số 12/2022/TT-NHNN ngày 30/9/2022 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.

Quyết định 1826/QĐ-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2022 và bãi bỏ Quyết định số 504/QĐ-NHNN ngày 05/4/2016 của Thống đốc NHNN về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của NHNN Việt Nam./.

THÀNH ĐỨC
 

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

ADB thông qua mô hình hoạt động mới

ADB thông qua mô hình hoạt động mới

(BKTO) - Mô hình hoạt động mới sẽ giúp ADB nâng cao năng lực hoạt động, phục vụ hiệu quả hơn nhu cầu của các nước thành viên đang phát triển ở châu Á - Thái Bình Dương.

Tin mới

  • Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

    Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

    (BKTO) - Nhận diễn rõ các phương thức chống phá chủ yếu của các thế lực thù địch trong điều kiện hiện nay, đặc biệt là sự chống phá trên mặt trận tư tưởng có ý nghĩa quan trọng để Việt Nam xây dựng các giải pháp phòng chống DBHB một cách toàn diện, hiệu quả.

     1 năm trước

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201