Thứ Hai, 30/3/2020 - 00:11:46 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn
8/8 chi bộ trực thuộc Đảng bộ KTNN khu vực I tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

8/8 chi bộ trực thuộc Đảng bộ KTNN khu vực I tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

(BKTO) - 8/8 chi bộ trực thuộc Đảng bộ KTNN khu vực I đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2022, hướng tới Đại hội Đảng bộ KTNN khu vực I nhiệm kỳ 2022-2025.

Xem tiếp
Xem thêm

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201