Thứ Hai, 24/01/2022 - 08:30:51 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn
6 lĩnh vực phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính

6 lĩnh vực phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính

(BKTO) - 6 lĩnh vực phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính gồm: Năng lượng; giao thông vận tải; xây dựng; các quá trình công nghiệp; nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất; chất thải.

Xem tiếp
Xem thêm

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201