Thứ Hai, 20/9/2021 - 14:13:04 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn
VCCI: Quy định về hợp đồng bảo hiểm chưa đảm bảo tính thống nhất

VCCI: Quy định về hợp đồng bảo hiểm chưa đảm bảo tính thống nhất

(BKTO) - Góp ý cho Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (Dự thảo) do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, một số quy định về hợp đồng bảo hiểm trong Dự thảo chưa đảm bảo tính thống nhất.

Xem tiếp
Xem thêm

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201