Thứ Ba, 15/10/2019 - 15:57:42 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6262 8616 - Số máy lẻ: 1312 Cơ quan: (024) 6262 8616 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn
Xu hướng của bán lẻ hiện đại trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt

Xu hướng của bán lẻ hiện đại trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt

(BKTO) - Theo các chuyên gia, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đang tác động đến mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội. Không nằm ngoài xu hướng đó, ngành công nghiệp bán lẻ của Việt Nam cũng bắt nhịp với guồng quay mới này thông qua việc thúc đẩy các dịch vụ thương mại điện tử giúp người tiêu dùng mua sắm và trải nghiệm.

Xem tiếp
Xem thêm

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6262 8616 - Số máy lẻ: 1312