Chủ Nhật, 24/3/2019 - 09:50:00 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6262 8616 - Số máy lẻ: 1312 Cơ quan: (024) 6262 8616 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn
Dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km1392-Km1405 và Km1425-Km1445;  đoạn Km1445+000-Km1488+000, tỉnh Khánh Hòa: Nhiều sai sót, bất cập trong quản lý đầu tư và phân bổ vốn

Dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km1392-Km1405 và Km1425-Km1445; đoạn Km1445+000-Km1488+000, tỉnh Khánh Hòa: Nhiều sai sót, bất cập trong quản lý đầu tư và phân bổ vốn

(BKTO) - Xác định tổng mức đầu tư chưa chính xác; thiết kế, dự toán chưa hợp lý làm lãng phí vốn đầu tư; phân bổ chỉ tiêu kế hoạch vốn cho các dự án dư thừa trong khi Chính phủ phải trả lãi… là những hạn chế đáng chú ý được KTNN chỉ ra qua kiểm toán Dự án Đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km1392-Km1405 và Km 1425-Km1445 (gọi tắt là Dự án 1) và Dự án Đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km1445+000- Km1488+000 (Dự án 2), tỉnh Khánh Hòa.

Xem tiếp
Xem thêm

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6262 8616 - Số máy lẻ: 1312