Thứ Ba, 18/6/2019 - 08:14:55 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6262 8616 - Số máy lẻ: 1312 Cơ quan: (024) 6262 8616 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn
Ưu đãi Doanh Nghiệp trong đầu tư, kinh doanh hạ tầng KCN, KCX tại TP. HCM: Kiến nghị thu nộp ngân sách nhà nước thêm 1.600 tỷ đồng

Ưu đãi Doanh Nghiệp trong đầu tư, kinh doanh hạ tầng KCN, KCX tại TP. HCM: Kiến nghị thu nộp ngân sách nhà nước thêm 1.600 tỷ đồng

(BKTO) - Ghi nhận những kết quả đạt được trong đầu tư, xây dựng khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX) trên địa bàn TP. HCM, song qua kiểm toán, KTNN cũng chỉ ra nhiều hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý quy hoạch sử dụng đất, quản lý đầu tư cũng như việc tuân thủ pháp luật về ưu đãi đầu tư và việc thực hiện nghĩa vụ với NSNN tại các KCN, KCX. Trên cơ sở kết quả kiểm toán, KTNN xác định các khoản thu nộp vào NSNN tăng thêm 1.638 tỷ đồng (số liệu trong bài được làm tròn).

Xem tiếp
Xem thêm

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6262 8616 - Số máy lẻ: 1312