Thứ Bảy, 24/8/2019 - 01:07:05 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6262 8616 - Số máy lẻ: 1312 Cơ quan: (024) 6262 8616 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn
Kiểm toán công tác hoàn thuế GTGT năm 2017: Kiến nghị khắc phục những bất cập về chính sách, pháp luật

Kiểm toán công tác hoàn thuế GTGT năm 2017: Kiến nghị khắc phục những bất cập về chính sách, pháp luật

(BKTO) - Thực hiện kế hoạch kiểm toán, năm 2018, KTNN đã triển khai cuộc kiểm toán Chuyên đề Công tác quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) tại Tổng cục Thuế và 19 tỉnh, thành phố (đối với niên độ 2017). Cùng với những phát hiện, kiến nghị về xử lý tài chính, KTNN đã chỉ ra những bất cập, hạn chế giữa chính sách và quy định pháp luật về hoàn thuế GTGT và kiến nghị giải pháp khắc phục.

Xem tiếp
Xem thêm

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6262 8616 - Số máy lẻ: 1312