Thứ Hai, 22/4/2024 - 05:00:02 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn
Cần xây dựng chiến lược kiểm toán tổng thể về chuỗi giá trị khai khoáng

Cần xây dựng chiến lược kiểm toán tổng thể về chuỗi giá trị khai khoáng

(BKTO) - Với nguồn tài nguyên khoáng sản (TNKS) phong phú, đa dạng, Việt Nam đã khai thác để phục vụ nhu cầu sản xuất trong nước và xuất khẩu. Tuy nhiên, hoạt động khai khoáng của nước ta vẫn còn nhiều thách thức đòi hỏi phải có sự kiểm tra, kiểm toán để đánh giá độc lập và toàn diện các khía cạnh kinh tế, môi trường và xã hội theo mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc đến năm 2030. Do đó, học hỏi kinh nghiệm quốc tế để triển khai hiệu quả hoạt động kiểm toán lĩnh vực khai khoáng đang là yêu cầu đặt ra đối với KTNN.

Xem tiếp
 • Đổi mới tổ chức kiểm toán lĩnh vực tài nguyên khoáng sản theo hướng tăng cường áp dụng công nghệ

  Đổi mới tổ chức kiểm toán lĩnh vực tài nguyên khoáng sản theo hướng tăng cường áp dụng công nghệ

  (BKTO) - Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn hoạt động kiểm toán thời gian qua cho thấy, đổi mới phương pháp kiểm toán lĩnh vực tài nguyên khoáng sản (TNKS) theo hướng tăng cường nghiên cứu, áp dụng công nghệ hiện đại đã mang lại hiệu quả thiết thực. Đây là điều kiện quan trọng giúp các kiểm toán viên (KTV) thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán phù hợp, từ đó xác định mức độ sai phạm, đưa ra nhiều kiến nghị xác đáng đối với các đơn vị khai thác TNKS.

  Xem tiếp
 • Để công tác kiểm toán lĩnh vực tài nguyên khoáng sản đạt kết quả tốt

  Để công tác kiểm toán lĩnh vực tài nguyên khoáng sản đạt kết quả tốt

  (BKTO) - Thời gian qua, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tiếp tục diễn biến phức tạp tại một số tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; nhiều đơn vị tranh thủ khai thác ngay sau khi được cấp phép mà không hoàn thiện thủ tục theo quy định làm ảnh hưởng đến môi trường, thất thoát tài nguyên, gây thất thu NSNN… Thực trạng này đã được KTNN khu vực VIII chỉ ra qua công tác kiểm toán.

  Xem tiếp
 • Triển khai kiểm toán có hiệu quả hoạt động cấp phép, khai thác khoáng sản

  Triển khai kiểm toán có hiệu quả hoạt động cấp phép, khai thác khoáng sản

  (BKTO) - Năm 2019, KTNN khu vực II thực hiện kiểm toán chuyên đề: “Việc cấp phép, quản lý khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2013-2018 tại tỉnh A và B”. Kết quả kiểm toán đã có nhiều phát hiện và kiến nghị quan trọng giúp các địa phương chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng tài nguyên khoáng sản (TNKS).

  Xem tiếp

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201