Thứ Hai, 22/4/2024 - 04:28:01 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn
Gia tăng hiệu quả quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường qua hoạt động kiểm toán

Gia tăng hiệu quả quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường qua hoạt động kiểm toán

(BKTO) - Cuộc kiểm toán hoạt động quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường và việc đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý nước thải, rác thải trên địa bàn TP. Hà Nội giai đoạn 2014-2018 do KTNN khu vực I thực hiện trong năm 2019 có nhiều phát hiện, kiến nghị nổi bật. Kết quả này đã góp phần nâng cao tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường.

Xem tiếp
 • Tổ chức thực hiện kiểm toán môi trường: Còn nhiều khó khăn, thách thức

  Tổ chức thực hiện kiểm toán môi trường: Còn nhiều khó khăn, thách thức

  (BKTO) - Kiểm toán môi trường (KTMT) là một công cụ cần thiết để kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ quy định pháp luật về môi trường của các dự án, tổ chức, cá nhân liên quan đến nghĩa vụ bảo vệ môi trường. Kết quả và kiến nghị kiểm toán góp phần ngăn chặn các vi phạm về môi trường, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật liên quan. Tuy nhiên, thực tế, việc tổ chức các cuộc KTMT chuyên sâu của KTNN khu vực VI nói riêng và KTNN nói chung vẫn còn những khó khăn, thách thức.

  Xem tiếp
 • Kiểm toán Quỹ Bảo vệ môi trường: Kết quả đạt được và vấn đề đặt ra

  Kiểm toán Quỹ Bảo vệ môi trường: Kết quả đạt được và vấn đề đặt ra

  (BKTO) - Quỹ Bảo vệ môi trường (BVMT) có nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn vốn nhằm hỗ trợ tài chính cho hoạt động BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu; cho vay vốn ưu đãi đối với các dự án BVMT; hỗ trợ lãi suất cho dự án BVMT vay vốn từ tổ chức tín dụng... Tuy nhiên, kết quả kiểm toán của KTNN cho thấy, việc thực thi các nhiệm vụ này vẫn còn những hạn chế.

  Xem tiếp
 • Cần nghiên cứu, thực hiện những chủ đề kiểm toán mới

  Cần nghiên cứu, thực hiện những chủ đề kiểm toán mới

  (BKTO) - Năm 2019, KTNN chuyên ngành III thực hiện 3 cuộc kiểm toán chuyên sâu về công tác quản lý môi trường. Kết quả kiểm toán đã chỉ ra nhiều hạn chế, bất cập trong quản lý và bảo vệ môi trường (BVMT), làm cơ sở để KTNN kiến nghị Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu điều chỉnh chính sách.

  Xem tiếp

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201