Thứ Hai, 22/4/2024 - 03:18:23 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Kiểm toán Nhà nước sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

THỨ HAI, 12/04/2021 08:05:00 | CÔNG LUẬN VÀ KIỂM TOÁN
(BKTO) - Ngày 31.3, tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW (Chỉ thị 05) của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


Theo Báo cáo tổng kết, qua 5 năm tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII, công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước ngày càng bài bản, đi vào chiều sâu, tình hình tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên ổn định, yên tâm công tác, tạo sự chuyển biến rõ nét về quyết tâm chính trị, sự đồng lòng ngày càng cao trong thực thi và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành.

Để việc thực hiện Chỉ thị 05 đạt kết quả và yêu cầu đề ra, Đảng ủy Kiểm toán xác định thời gian tới sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ, tới từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động; cụ thể hóa chuyên đề học tập hàng năm theo hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên vào chương trình công tác phù hợp với điều kiện, nhiệm vụ chính trị của Kiểm toán Nhà nước, bảo đảm việc thực hiện phát huy hiệu quả, thiết thực, sáng tạo tại các đơn vị trong ngành và đề cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất trung thực của kiểm toán viên nhà nước.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt của cá nhân, tập thể trong và ngoài Kiểm toán Nhà nước để khích lệ tinh thần thi đua làm theo của mọi cá nhân, tập thể trong ngành; đẩy mạnh phong trào học tập nâng cao trình độ, phát huy tinh thần tự hào nghề nghiệp để trau dồi, cập nhật kiến thức thường xuyên, tránh chủ quan, tự phụ, lối mòn kinh nghiệm làm việc...
 

 
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Tuấn Anh cho biết, thực hiện Kế hoạch số 22-KH/ĐUK ngày 6.10.2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương về việc thực hiện Chỉ thị 05, Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 204-KH/ĐU ngày 16.12.2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ nhằm nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kiểm toán Nhà nước xác định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành hoạt động thường xuyên của mỗi cấp ủy, của từng đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Đây cũng là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, kiểm toán viên nhà nước có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, văn hóa ứng xử và chuyên môn nghiệp vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu…

Theo daibieunhandan.vn

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Nâng cao năng lực, hiệu quả trong hoạt động kiểm toán

Nâng cao năng lực, hiệu quả trong hoạt động kiểm toán

(BKTO) - Quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2021, tạo tiền đề thực hiện Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đến năm 2030, KTNN đã triển khai đồng bộ các giải pháp, tập trung nâng cao năng lực, đổi mới tổ chức hoạt động kiểm toán, với các giải pháp khắc phục tác động của dịch Covid-19. Đồng thời tiếp tục đổi mới phương pháp kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro, xác định trọng yếu; đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin (CNTT)... Phóng viên Báo Quân đội nhân dân có cuộc trao đổi với ông Trần Sỹ Thanh, Tổng KTNN về các nội dung này.

Tin mới

  • Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

    Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

    (BKTO) - Nhận diễn rõ các phương thức chống phá chủ yếu của các thế lực thù địch trong điều kiện hiện nay, đặc biệt là sự chống phá trên mặt trận tư tưởng có ý nghĩa quan trọng để Việt Nam xây dựng các giải pháp phòng chống DBHB một cách toàn diện, hiệu quả.

     1 năm trước

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201