Thứ Sáu, 20/9/2019 - 21:23:30 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6262 8616 - Số máy lẻ: 1312 Cơ quan: (024) 6262 8616 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn
Khối đại đoàn kết dân tộc không ngừng được củng cố

Khối đại đoàn kết dân tộc không ngừng được củng cố

(BKTO)- Đây là đánh giá của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đưa ra trong Báo cáo Kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2014-2019) được trình bày tại phiên họp thứ nhất 18/9, Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Xem tiếp
Xem thêm

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề