Thứ Ba, 16/8/2022 - 18:04:55 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Nghiệm thu đề tài "Tổ chức kiểm toán trong môi trường công nghệ thông tin tại các ngân hàng thương mại"

THỨ SÁU, 11/01/2019 22:05:00 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO) - Ngày 11/01, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học của KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài cứu khoa học (NCKH) cấp cơ sở “Tổ chức kiểm toán trong môi trường công nghệ thông tin tại các ngân hàng thương mại” do Ths. Nguyễn Thị Thanh Loan làm chủ nhiệm đề tài.

PGS, TS. Nguyễn Đình Hòa - Quyền Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Theo Ban chủ nhiệm đề tài, căn cứ vào thực tiễn các hoạt động kiểm toán ngân hàng thương mại của KTNN thời gian qua cho thấy, nghiệp vụ ngân hàng ngày càng phức tạp, ứng dụng nhiều công nghệ thông tin (CNTT) hiện đại trong hoạt động quản lý tài chính.

Do vậy, để thực hiện kiểm toán đòi hỏi kiểm toán viên phải có sự thay đổi phù hợp với môi trường ứng dụng CNTT tại ngân hàng. Mặt khác, tại các báo cáo kiểm toán ngân hàng thương mại hiện nay đã đề cập đến nội dung đánh giá các bất cập, ảnh hưởng của hệ thống CNTT tới kết quả báo cáo. Tuy nhiên, các nội dung cũng như phương pháp đánh giá còn hạn chế, chỉ dựa trên các phân tích tài chính và một số ứng dụng CNTT đơn giản, thiếu quy trình và chuẩn mực thực hiện đánh giá soát xét hệ thống CNTT xử lý dữ liệu liên quan đến lập, trình bày báo cáo tài chính, dẫn đến kết quả kiểm toán chưa đánh giá được mức độ rủi ro và các sai sót có tính hệ thống của báo cáo tài chính đối với cuộc kiểm toán báo cáo tài chính tại ngân hàng thương mại.

Vì vậy, việc lựa chọn đề tài nghiên cứu được kỳ vọng sẽ đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động kiểm toán của KTNN để từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm toán của KTNN theo Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020.

Đề tài sẽ thực hiện đánh giá thực trạng kiểm toán trong môi trường ứng dụng công nghệ tại các ngân hàng thương mại và đưa ra các đề xuất, giải pháp nhằm mục đích nâng cao chất lượng các cuộc kiểm toán tại ngân hàng thương mại.

Theo đó, phạm vi nghiên cứu được đề tài xác định là các ngân hàng thương mại đã được KTNN thực hiện kiểm toán.

Ngoài phần mở đầu, kết luận, đề tài gồm có 3 chương. Chương 1, những vấn đề lý luận cơ bản về kiểm toán trong môi trường CNTT đối với cuộc kiểm toán báo cáo tài chính ngân hàng thương mại. Chương 2, nêu thực trạng thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong môi trường CNTT tại ngân hàng thương mại của KTNN và trong Chương 3, đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức kiểm toán trong môi trường CNTT tại các ngân hàng thương mại.
 

Thành viên Hội đồng nghiệm thu đóng góp ý kiến cho ban đề tài

Nhận xét về đề tài, các thành viên của Hội đồng nghiệm thu cho rằng, hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính tại các ngân hàng, trong bối cảnh ứng dụng CNTT ngày càng sâu rộng như hiện nay đang đặt ra nhiều thách thức cũng như cần có giải pháp để nâng cao chất lượng kiểm toán. Vì thế, đề tài có ý nghĩa không chỉ về mặt lý luận mà còn có thể đóng góp thiết thực cho hoạt động kiểm toán của KTNN. 

Tuy nhiên, để hoàn thiện đề tài, nhóm nghiên cứu cần bổ sung, cân nhắc thêm một số vấn đề, như: Dung lượng trình bày giữa các chương chưa thực sự hợp lý và cần có sự điều chỉnh phù hợp; bổ sung phạm vi nghiên cứu về mặt thời gian (nghiên cứu trong giai đoạn từ năm nào đến năm nào) và nội dung (kiểm toán trong môi trường CNTT)...

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Nguyễn Đình Hòa đánh giá cao những cố gắng của Ban chủ nhiệm đề tài trong việc xây dựng Đề tài có ý nghĩa cả về lý luận và thực tế; đồng thời yêu cầu Ban chủ nhiệm đề tài tiếp thu các góp ý của các thành viên Hội đồng để hoàn thiện đề tài. Theo đó, Ban chủ nhiệm đề tài điều chỉnh cho cân đối nội dung trình bày giữa các chương, mục; xác định lại đối tượng nghiên cứu là: Tổ chức kiểm toán trong môi trường CNTT... trước khi gửi lại đề tài cho Hội đồng khoa học. 

Đề tài được đánh giá xếp loại Khá.

Tin và ảnh: NGUYỄN LỘC

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Kiên quyết không vi phạm những điều cấm trong Luật Kiểm toán nhà nước

Kiên quyết không vi phạm những điều cấm trong Luật Kiểm toán nhà nước

(BKTO) - Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có quy định cụ thể tại Điều 118: “Kiểm toán nhà nước là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công”.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201