Thứ Ba, 16/8/2022 - 17:57:01 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Nghiệm thu đề tài "Xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá nợ công trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước"

THỨ SÁU, 21/12/2018 16:05:00 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO) - Ngày 20/12, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở: “Xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá nợ công trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước” do TS. Lê Hoài Nam và ThS. Vũ Thị Thùy Dương (Vụ Tổng hợp) làm Chủ nhiệm.

 

Quang cảnh buổi nghiệm thu

Đề tài được kết cấu thành 2 chương: Chương 1, Tổng quan về chỉ số đánh giá nợ công, sử dụng trong hoạt động kiểm toán của KTNN; Chương 2, Xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá nợ công trong hoạt động kiểm toán của KTNN.

Theo Ban Chủ nhiệm Đề tài, nợ công và giám sát nợ công là chủ đề quản lý mang tính thời sự trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang đối mặt với hàng loạt cuộc khủng hoảng mà nguyên nhân sâu xa là mất kiểm soát của chính phủ với nợ công và Việt Nam không phải là một ngoại lệ. Vì vậy, việc kiểm toán đối với việc quản lý nợ công là một nội dung tất yếu và quan trọng trong hoạt động kiểm toán nhằm đảm bảo tính minh bạch trong quản lý và sử dụng các khoản nợ công, qua đó chỉ ra những mặt còn hạn chế trong công tác quản lý nợ công , đề xuất giải pháp khắc phục, giúp cho việc kiểm toán quản lý nợ công được hiệu quả hơn.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá, Đề tài đã xác định được mục tiêu, nội dung và phương pháp nghiên cứu, các chương mục được gắn kết với nhau đảm bảo tính logic; làm rõ những vấn đề lý luận về hệ thống chỉ số đánh giá nợ công trong hoạt động kiểm toán nợ công của KTNN và Tổ chức quốc tế Các cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI); phân tích, làm rõ chức năng, nhiệm vụ của KTNN trong vấn đề kiểm toán nợ công; trên cơ sở đó đánh giá nợ công trong thời gian qua và đã chỉ ra những thành công, hạn chế trong kiểm toán nợ công.

Hội đồng nghiệm thu đề nghị, Ban Chủ nhiệm Đề tài cần nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn thiện phần mở đầu, đảm bảo cân đối, logic trong kết cấu, nhất quán một số khái niệm... 

Đề tài được Hội đồng khoa học xếp loại: Xuất sắc.

Tin, ảnh: LÊ HÒA

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Kiên quyết không vi phạm những điều cấm trong Luật Kiểm toán nhà nước

Kiên quyết không vi phạm những điều cấm trong Luật Kiểm toán nhà nước

(BKTO) - Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có quy định cụ thể tại Điều 118: “Kiểm toán nhà nước là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công”.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201