Thứ Tư, 18/5/2022 - 03:54:59 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Nghiệm thu đề tài: Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đào tạo của KTNN

THỨ BẢY, 13/04/2019 08:45:00 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO) - Ngày 12/4, tại trụ sở cơ quan, Hội đồng khoa học của KTNN đã nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đào tạo của KTNN” do TS. Lê Hữu Hiểu và TS. Lê Anh Vũ đồng chủ nhiệm. PGS.TS. Nguyễn Đình Hòa- Quyền Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Nghiệm thu đề tài:“Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đào tạo của KTNN" - Ảnh: DIỆU THÚY

Đề tài gồm 2 chương. Chương 1- Tổng quan ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác quản lý đào tạo của KTNN. Chương 2 - Nội dung và yêu cầu kỹ thuật của Phần mềm quản lý đào tạo của KTNN.

Theo chủ nhiệm đề tài, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Trường đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển của KTNN thông qua nhiệm vụ đào tạo KTV nhà nước. Những năm gần đây, mỗi năm Trường tổ chức khoảng 40 lớp học cho hàng ngàn lượt học viên là công chức, viên chức, người lao động trong ngành.

Tuy vậy, hiện nay công tác quản lý đào tạo của Trường chủ yếu vẫn thủ công nên cần nhiều nhân sự và thời gian; việc lưu trữ thông tin về kết quả đào tạo chưa mang tính hệ thống; nhiều thông tin không được lưu trữ, bị thất lạc hoặc mất nhiều thời gian để tìm kiếm; sự kết nối giữa hoạt động đào tạo với công tác quản lý nhân sự còn bất cập do sự liên thông giữa các lĩnh vực còn hạn chế; khả năng cung cấp thông tin về hoạt động đào tạo phục vụ công tác quản trị thấp.

Việc ứng dụng CNTT vào công tác quản lý đào tạo sẽ tiết kiệm được thời gian, nhân sự, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị hoạt động đào tạo của KTNN do Trường quản lý, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực của KTNN… Do đó, nhóm tác giả đã nghiên cứu đề tài này.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá, việc nghiên cứu đề tài là cần thiết và có ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay. Đề tài đã đạt được một số kết quả như: Thứ nhất, đề tài đã xác định rõ mục tiêu, nội dung, đối tượng và phương pháp nghiên cứu. Đề tài được kết cấu hợp lý với 2 chương, các chương, mục, nội dung có tính liên kết và logic.

Thứ hai, đề tài đã làm rõ những vấn đề về công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng của KTNN và tình hình ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng của KTNN.

Thứ ba, nhóm tác giả đã đề xuất các giải pháp để xây dựng phần mềm quản lý, đào tạo, bồi dưỡng gồm yêu cầu về các giải pháp công nghệ và điều kiện ứng dụng các phần mềm này.

Hội đồng nghiệm thu đã khuyến nghị nhóm tác giả cần giới hạn phạm vi nghiên là xây dựng phần mềm và các điều kiện để ứng dụng CNTT trong phạm vi của Trường; bổ sung thêm kinh nghiệm ứng dụng CNTT của một số cơ sở đào tạo, kết hợp với phần mềm quản lý, đào tạo, bồi dưỡng của toàn ngành.

Đề tài được Hội đồng khoa học xếp loại: Khá.

THÙY ANH

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201