Thứ Hai, 23/5/2022 - 14:58:39 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Tổng Kiểm toán Nhà nước chỉ đạo tập trung ứng dụng công nghệ thông tin và siết chặt kỷ luật, kỷ cương

THỨ SÁU, 05/04/2019 20:05:00 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO)- Ngày 04/4, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đã ký ban hành Công điện số 407/QĐ- KTNN về việc tập trung ứng dụng công nghệ thông tin và siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ.


Công điện nêu rõ, Ban cán sự Đảng KTNN đã xác định nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động kiểm toán vô cùng quan trọng, vừa mang tính đòn bẩy thúc đẩy sự phát triển của KTNN, vừa là xu thế thời đại, là cơ hội của KTNN trong năm 2019.

Tuy nhiên, việc triển khai ứng dụng CNTT, các phần mềm hỗ trợ kiểm toán tại các đơn vị trong thời gian qua còn chưa thường xuyên, thiếu tính chủ động; công tác phối hợp giữa đơn vị chủ trì xây dựng phần mềm với đơn vị ứng dụng phần mềm còn lỏng lẻo, thụ động; các phần mềm đã triển khai ứng dụng chưa đem lại hiệu quả như mong muốn.

Vì vậy, Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc cần phải tập trung ưu tiên triển khai ứng dụng CNTT trong mọi hoạt động của ngành; tăng cường tập huấn, học tập, nâng cao trình độ tiếp cận, ứng dụng CNTT, chủ động, thường xuyên sử dụng CNTT trong mọi hoạt động của ngành; coi đây là nhiệm vụ bắt buộc và gắn với trách nhiệm của các cấp, các đơn vị.

Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc báo cáo (qua Văn phòng KTNN) về kết quả ứng dụng CNTT, các phần mềm hỗ trợ kiểm toán tại đơn vị; kết quả triển khai ứng dụng Phần mềm Hỗ trợ kỹ thuật kiểm toán lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, các vướng mắc, khó khăn và đề xuất giải pháp khắc phục, mỗi quý 01 lần, chậm nhất ngày cuối cùng trong quý.

Bên cạnh đó, thời gian qua, phần lớn các đơn vị trong ngành tuy đã nghiêm túc quán triệt và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ, bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm của công chức, kiểm toán viên đã được nâng lên rõ nét, nhưng vẫn còn một số đơn vị, cán bộ, công chức, kiểm toán viên chấp hành chưa nghiêm quy chế, quy định, quy trình và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

Vì vậy, Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tiếp tục quán triệt và yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm các công điện, chỉ thị và chỉ đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước trong mọi hoạt động của đơn vị, nhất là hoạt động kiểm toán.

Trong đó, Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tập trung quán triệt Chỉ thị số 412/CT-KTNN ngày 06/3/2018 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trong việc quản lý, lãnh đạo đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành KTNN; Chỉ thị số 735/CT-KTNN ngày 9/4/2018 về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của KTNN; Công điện số 1213/CĐ-KTNN ngày 28/8/2018 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ và tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán; Công điện số 1043/CĐ-KTNN ngày 03/8/2017 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc thực hiện tác phong, đạo đức nghề nghiệp và quy chế tổ chức, hoạt động của Đoàn KTNN.

Đồng thời, Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tiếp tục chỉ đạo các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nâng cao hơn nữa việc giữ gìn tác phong, đạo đức công vụ; giữ gìn uy tín, hình ảnh và nguyên tắc độc lập, khách quan của kiểm toán viên nhà nước; đặc biệt không được đánh bạc dưới mọi hình thức; không sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đơn vị được kiểm toán; không lợi dụng nhiệm vụ để vụ lợi; không được uống rượu, bia và hát Karaoke với đơn vị đang được kiểm toán; nghiêm cấm việc bỏ sót, cố tình làm sai lệch hoặc giảm bớt kết quả kiểm toán.

QUỲNH ANH

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Tọa đàm “Hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động kiểm toán của KTNN - thực trạng và vấn đề đặt ra”

Tọa đàm “Hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động kiểm toán của KTNN - thực trạng và vấn đề đặt ra”

(BKTO) - Sáng 19/5, tại Hà Nội, KTNN đã tổ chức Tọa đàm “Hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động kiểm toán của KTNN - thực trạng và vấn đề đặt ra”. Nội dung Tọa đàm thuộc Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Quốc gia “Hoàn thiện pháp luật kiểm toán nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở Việt Nam”. Đây là đề tài NCKH cấp quốc gia thứ hai mà KTNN thực hiện.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201