Thứ Hai, 23/5/2022 - 15:13:06 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Nghiệm thu Đề tài nghiên cứu cấp bộ “Tổ chức kiểm toán quản lý, khai thác khoáng sản”

THỨ SÁU, 06/12/2019 23:07:54 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO)- Chiều 06/12, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu cấp bộ “Tổ chức kiểm toán quản lý, khai thác khoáng sản” do TS. Hoàng Văn Lương và TS. Lê Hoài Nam - KTNN chuyên ngành 2 - đồng Chủ nhiệm. Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đoàn Xuân Tiên làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Đề tài.


Ban chủ nhiệm Đề tài trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu 


Theo Ban chủ nhiệm Đề tài, trong 5 năm gần đây, KTNN đã thực hiện nhiều hoạt động kiểm toán liên quan đến việc quản lý, khai thác khoáng sản, trong đó tập trung vào: kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán kinh phí của các đơn vị quản lý nhà nước về khoáng sản; kiểm toán báo cáo tài chính của các DNNN, tổng công ty, tập đoàn kinh tế hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản; kiểm toán các chuyên đề, dự án liên quan đến quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn cả nước.

Thông qua hoạt động kiểm toán, KTNN đã phát hiện một số sai phạm trong công tác quản lý khoáng sản, đặc biệt là công tác cấp phép, quản lý giấy phép khai thác khoáng sản của nhiều địa phương còn thiếu chặt chẽ, tiềm ẩn nhiều rủi ro thất thu cho NSNN.

Tuy nhiên, hoạt động kiểm toán liên quan đến việc quản lý, khai thác khoáng sản trong thời gian qua còn một số hạn chế như: mới chủ yếu thực hiện  các cuộc kiểm toán đơn lẻ hoặc chuyên đề có phạm vi hẹp, thiếu tính bao quát và toàn diện trong cả nội dung và phạm vi kiểm toán; chưa có văn bản hướng dẫn kiểm toán đối với kiểm toán quản lý, khai thác khoáng sản; chưa tập trung đánh giá cơ chế, quản lý nhà nước đối với hoạt động quản lý, khai thác khoáng sản.

Thực tế trên đặt ra yêu cầu đối với KTNN là cần nâng cao hiệu quả tổ chức công tác kiểm toán trong lĩnh vực khoáng sản, đặc biệt là kiểm toán việc quản lý, khai thác khoáng sản.

Đề tài được kết cấu gồm 2 chương: Chương 1 - Thực trạng tổ chức thực hiện kiểm toán quản lý, khai thác khoáng sản của KTNN; Chương 2 - Hoàn thiện tổ chức kiểm toán việc quản lý, khai thác khoáng sản của KTNN.

Mục tiêu của Để tài là nhằm nghiên cứu cơ sở lý luận chung về tổ chức kiểm toán quản lý, khai thác khoáng sản; phân tích thực trạng tổ chức kiểm toán quản lý, khai thác khoáng sản trong thời gian qua để đề xuất các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam; xác định mục tiêu, phạm vi kiểm toán; xác định các phương pháp, nội dung kiểm toán chủ yếu.
 

Toàn cảnh buổi nghiệm thu Đề tài 


Tại buổi nghiệm thu, các thành viên trong Hội đồng khoa học đã đánh giá: Đề tài có tính chất mới về lý luận kiểm toán theo chiều sâu và thực tiễn của KTNN; trình bày khá rõ về khái niệm tổ chức hoạt động kiểm toán, đặc điểm quản lý, khai thác khoáng sản. Các nghiên cứu bám sát nội dung Đề tài, đạt được những yêu cầu chính về hoàn thiện việc tổ chức cuộc kiểm toán quản lý và khai thác khoáng sản của KTNN.

Bên cạnh đó, Hội đồng khoa học cũng đóng góp nhiều ý kiến hữu ích đối với Ban đề tài như: hoàn thiện thêm các nội dung về tổ chức bộ máy kiểm toán, tổ chức công việc kiểm toán, phạm vi hoạt động của KTNN; tập trung phân tích rõ hơn về thực trạng tổ chức kiểm toán quản lý, khai thác khoáng sản của KTNN; phân tích kinh nghiệm kiểm toán quốc tế; các giải pháp cần mở rộng hơn và bám sát với thực tiễn của KTNN.

Kết luận buổi nghiệm thu, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đoàn Xuân Tiên đánh giá: Đây là đề tài cần thiết đối với hoạt động kiểm toán của KTNN. Kết quả nghiên cứu đánh giá được thực trạng tổ chức kiểm toán quản lý, khai thác khoáng sản, phân tích hạn chế, nguyên nhân và đề ra một số giải pháp mang tính định hướng nhằm hoàn thiện việc tổ chức kiểm toán khai thác khoáng sản tại các đơn vị. Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao Đề tài.

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước đề nghị Ban đề tài tiếp thu tối đa ý kiến của các thành viên trong Hội đồng nhằm nâng cao chất lượng của Đề tài và đưa vào ứng dụng trong thực tiễn kiểm toán. Trong đó, Ban đề tài cần tập trung phân tích thêm về tổ chức hoạt động, mục tiêu, phạm vi, nội dung kiểm toán các cuộc kiểm toán chuyên đề về khoáng sản; bổ sung thêm kinh nghiệm quốc tế và trình bày rõ hơn về những đặc thù riêng của cuộc kiểm toán quản lý, khai thác khoáng sản. 

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu thông qua và xếp loại Khá.

Tin và ảnh: THÙY LÊ

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Tọa đàm “Hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động kiểm toán của KTNN - thực trạng và vấn đề đặt ra”

Tọa đàm “Hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động kiểm toán của KTNN - thực trạng và vấn đề đặt ra”

(BKTO) - Sáng 19/5, tại Hà Nội, KTNN đã tổ chức Tọa đàm “Hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động kiểm toán của KTNN - thực trạng và vấn đề đặt ra”. Nội dung Tọa đàm thuộc Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Quốc gia “Hoàn thiện pháp luật kiểm toán nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở Việt Nam”. Đây là đề tài NCKH cấp quốc gia thứ hai mà KTNN thực hiện.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201