Thứ Hai, 23/5/2022 - 16:07:41 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Hoàn thiện tổ chức kiểm toán việc mua sắm, quản lý thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế giai đoạn 2018-2020

THỨ SÁU, 20/09/2019 18:45:00 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO) - Chiều 20/9, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học của KTNN đã nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2018 “Hoàn thiện tổ chức kiểm toán việc mua sắm, quản lý thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế giai đoạn 2018-2020” do Ths. Nguyễn Thành Công và CN. Trần Thị Nguyệt (KTNN khu vực VII) đồng chủ nhiệm. PGS, TS. Nguyễn Đình Hòa- Quyền Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Ban đề tài tiếp thu các ý kiến đóng góp của Hội đồng nghiệm thu

Theo Ban chủ nhiệm đề tài, trong những năm qua, việc đầu tư trang thiết bị, xây dựng công trình y tế được ngành y tế rất chú trọng. Với đặc thù của lĩnh vực y tế đa dạng, nhiều chủng loại, đặc trưng khác nhau và phân cấp cho nhiều cơ quan quản lý, công tác quản lý đầu tư, sử dụng, khai thác vận hành rất cần sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên quan.

Trong quá trình kiểm toán giai đoạn 2015-2017, KTNN đã phát hiện nhiều hạn chế trong việc mua sắm trang thiết bị y tế. Điển hình như việc quản lý theo dõi thuốc, vật tư y tế, sử dụng các nguồn kinh phí chưa chấp hành đầy đủ các quy định về mức thu… Trước thực trạng đó, Ban chủ nhiệm đề tài đã chọn đề tài “Hoàn thiện tổ chức kiểm toán việc mua sắm, quản lý thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế giai đoạn 2018-2020” nhằm đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm toán việc mua sắm, quản lý thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế.

Ngoài phần mở đầu và kết luận, Đề tài được kết cấu gồm 02 chương: Chương 1- Những vấn đề chung về mua sắm, quản lý thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế và công tác tổ chức kiểm toán việc mua sắm, quản lý thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế; Chương 2- Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm toán việc mua sắm, quản lý thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế.

Theo đánh giá của Hội đồng nghiệm thu, việc nghiên cứu đề tài là cần thiết, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao. Đề tài đã phân tích, làm rõ những vấn đề chung về việc mua sắm, quản lý thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế; mối quan hệ giữa cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập với công tác mua sắm, quản lý thuốc, thiết bị y tế; nêu rõ được sự phân cấp quản lý của các địa phương.

Bên cạnh đó, Đề tài đã phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức kiểm toán việc mua sắm, quản lý thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế giai đoạn 2015-2017; chỉ ra những mặt làm được, những điểm còn hạn chế và đề xuất 7 giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kiểm toán việc mua sắm, quản lý thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế giai đoạn 2018-2020.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội đồng nghiệm thu cũng chỉ ra một số điểm còn hạn chế của Đề tài và đưa ra khuyến nghị: Ban đề tài cần hoàn thiện phần mở đầu, làm rõ và cô đọng mục tiêu, nội dung, phạm vi nghiêm cứu; sử dụng các thuật ngữ chuẩn xác, nhất quán trong toàn bộ đề tài; điều chỉnh thêm nội dung nghiên cứu cả về mặt lý luận và đánh giá thực trạng, bổ sung thêm phần giải pháp gắn với thực trạng để đảm bảo tính khả thi của đề tài.

Kết luận buổi nghiệm thu, Chủ tịch Hội đồng khoa học Nguyễn Đình Hòa đánh giá cao những nỗ lực của Ban chủ nhiệm đề tài trong việc tìm hiểu, nghiên cứu một đề tài có tính thực tiễn, rất cần thiết cho hoạt động kiểm toán của KTNN. Để hoàn thiện đề tài, Ban đề tài cần nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng nghiệm thu; bổ sung thêm định hướng kiểm toán của ngành để gắn với chuyên đề kiểm toán việc mua sắm, quản lý thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế giai đoạn 2018-2020.

Hội đồng nhất trí nghiệm thu Đề tài với kết quả: Khá
Tin và ảnh: THÙY LÊ

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Tọa đàm “Hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động kiểm toán của KTNN - thực trạng và vấn đề đặt ra”

Tọa đàm “Hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động kiểm toán của KTNN - thực trạng và vấn đề đặt ra”

(BKTO) - Sáng 19/5, tại Hà Nội, KTNN đã tổ chức Tọa đàm “Hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động kiểm toán của KTNN - thực trạng và vấn đề đặt ra”. Nội dung Tọa đàm thuộc Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Quốc gia “Hoàn thiện pháp luật kiểm toán nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở Việt Nam”. Đây là đề tài NCKH cấp quốc gia thứ hai mà KTNN thực hiện.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201