Thứ Hai, 23/5/2022 - 15:33:50 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Nghiệm thu đề tài: Hoàn thiện biên bản kiểm toán ngân sách cấp huyện trong cuộc kiểm toán ngân sách địa phương

THỨ SÁU, 20/09/2019 18:10:00 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO) - Sáng 20/9, tại trụ sở cơ quan, Hội đồng khoa học của KTNN đã nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2018 “Hoàn thiện biên bản kiểm toán ngân sách cấp huyện trong cuộc kiểm toán ngân sách địa phương”. PGs, Ts. Nguyễn Đình Hòa- Quyền Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu. Tham dự buổi nghiệm thu còn có thành viên Ban Chủ nhiệm đề tài và thành viên Hội đồng nghiệm thu.

Đại diện Ban Chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả nghiên cứu. Ảnh: Diệu Thúy

Theo Ban Chủ nhiệm đề tài, trong những năm qua, việc kiểm toán ngân sách địa phương nói chung và ngân sách cấp huyện nói riêng là nội dung kiểm toán chủ yếu của KTNN. Kết quả kiểm toán của KTNN đã đóng góp, tư vấn cho các địa phương cả về điều hành ngân sách, phát triển kinh tế- xã hội và tăng cường kỷ luật tài chính. Tuy nhiên, việc lập biên bản kiểm toán của các tổ kiểm toán trong cuộc kiểm toán ngân sách cấp huyện còn nhiều hạn chế, thiếu sót, chưa phản ánh đầy đủ mục tiêu, nội dung, trọng tâm cuộc kiểm toán; các mẫu biểu đính kèm chưa phù hợp với các chế độ quy định nhà nước; các chỉ tiêu còn chồng chéo, chưa phản ánh thực chất tình hình ngân sách địa phương hàng năm.

Trước thực trạng đó, Ban Chủ nhiệm đề tài đã lựa chọn chủ đề “Hoàn thiện biên bản kiểm toán ngân sách cấp huyện trong cuộc kiểm toán ngân sách địa phương” để nghiên cứu nhằm đưa ra các giải pháp, đề xuất hoàn thiện công tác lập biên bản kiểm toán khi KTNN tiến hành các cuộc kiểm toán ngân sách địa phương.
 

Hội đồng nghiệm thu nhận xét, đánh giá kết quả nghiên cứu. Ảnh: Diệu Thúy

Theo đánh giá của các thành viên Hội đồng nghiệm thu, việc nghiên cứu đề tài là cần thiết, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao. Đề tài đã xác định được mục tiêu, nội dung, đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu; hình thành kết cấu 2 chương là hợp lý; các chương và nội dung nghiên cứu logic, gắn kết với nhau; phân tích, làm rõ một cách hệ thống những vấn đề chung về biên bản kiểm toán và việc lập biên bản kiểm toán ngân sách cấp huyện trong cuộc kiểm toán ngân sách địa phương. 

Đề tài cũng đã phân tích thực trạng về biên bản kiểm toán và việc lập biên bản kiểm toán trong cuộc kiểm toán ngân sách địa phương do KTNN khu vực 7 thực hiện giai đoạn 2012- 2017. Qua đó, Ban đề tài đã chỉ ra những kết quả đạt được, hạn chế về biên bản kiểm toán và việc lập biên bản kiểm toán, đồng thời nhận diện được nguyên nhân của những hạn chế trong việc lập mẫu biểu biên bản kiểm toán. Đề tài đã đề xuất 4 giải pháp để hoàn thiện việc lập biên bản kiểm toán ngân sách cấp huyện trong cuộc kiểm toán ngân sách địa phương.

Hội đồng nghiệm thu đề nghị, Ban Chủ nhiệm Để tại cần kết cấu lại nội dung các chương để đảm bảo tính cân đối; sửa lại một số nhận định, đánh giá thực trạng, hạn chế theo hướng khách quan; bổ sung một số giải pháp cụ thể gắn với thực tiễn để tăng tính khả thi cho Đề tài. Ngoài ra, Ban Chủ nhiệm đề tài cần bổ sung làm rõ thêm phần lý luận về biên bản kiểm toán, việc lập biên bản, cũng như vai trò, vị trí, giá trị pháp lý của biên bản kiểm toán trong hồ sơ kiểm toán và đối với việc lập báo cáo kiểm toán.

Đề tài xếp loại: Khá
THÙY LÊ

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Tọa đàm “Hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động kiểm toán của KTNN - thực trạng và vấn đề đặt ra”

Tọa đàm “Hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động kiểm toán của KTNN - thực trạng và vấn đề đặt ra”

(BKTO) - Sáng 19/5, tại Hà Nội, KTNN đã tổ chức Tọa đàm “Hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động kiểm toán của KTNN - thực trạng và vấn đề đặt ra”. Nội dung Tọa đàm thuộc Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Quốc gia “Hoàn thiện pháp luật kiểm toán nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở Việt Nam”. Đây là đề tài NCKH cấp quốc gia thứ hai mà KTNN thực hiện.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201