Thứ Hai, 23/5/2022 - 14:51:58 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Quy trình và phương pháp kiểm toán trong môi trường công nghệ thông tin của Kiểm toán Nhà nước

THỨ SÁU, 18/12/2020 17:05:00 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO) - Đây là chủ đề của Đề tài nghiên cứu cấp Bộ do ThS. Vũ Văn Cường và ThS. Nguyễn Thị Thanh Loan (KTNN chuyên ngành VII) đồng Chủ nhiệm, được Hội đồng Khoa học KTNN tổ chức nghiệm thu ngày 18/12. GS,TS. Đoàn Xuân Tiên - Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học KTNN - làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, cùng dự có các thành viên trong Hội đồng.

Ban Đề tài trình bày kết quả nghiên cứu


Theo Ban Đề tài, việc xây dựng quy trình và phương pháp kiểm toán trong môi trường trường công nghệ thông tin (CNTT) là vấn đề cấp thiết đặt ra trong giai đoạn kiện toàn bộ máy kiểm toán CNTT và đẩy mạnh áp dụng kiểm toán trong môi trường CNTT hiện nay. Thông qua kinh nghiệm kiểm toán các tổ chức tài chính ngân hàng và kiểm toán lồng ghép CNTT tại một số chuyên ngành, lĩnh vực khác nhau của KTNN, Ban Đề tài đã lựa chọn chủ đề: “Quy trình và phương pháp kiểm toán trong môi trường CNTT của KTNN” để nghiên cứu, qua đó giúp KTNN có cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng quy trình, phương pháp hướng dẫn nghiệp vụ kiểm toán trong môi trường CNTT.

Đề tài nghiên cứu gồm 3 chương: Chương I - nghiên cứu các cơ sở lý luận, thực tiễn và pháp lý trong việc xây dựng quy trình và phương pháp kiểm toán trong môi trường CNTT; Chương II - đánh giá thực tế triển khai kiểm toán trong môi trường CNTT tại KTNN; Chương III - trình bày chi tiết quy trình và phương pháp kiểm toán trong môi trường CNTT tại KTNN.

Đánh giá cao nỗ lực nghiên cứu của Ban Đề tài, các thành viên trong Hội đồng nhấn mạnh: Kiểm toán trong môi trường CNTT là lĩnh vực mới đối với KTNN. Việc Ban Đề tài chọn chủ đề nghiên cứu này là hết sức cần thiết và mang nhiều ý nghĩa đối với KTNN cả về lý luận và thực tiễn. Kết quả nghiên cứu đã đề cập đến những vấn đề chung trong quy trình, phương pháp kiểm toán, các khái niệm CNTT và kiểm toán trong môi trường CNTT; đưa ra một số đặc thù riêng khi kiểm toán trong môi trường CNTT; giới thiệu hệ thống CNTT một số ngành, đơn vị tiêu biểu và đánh giá thực trạng kiểm toán CNTT của KTNN. Từ đó, Ban Đề tài đã đề xuất giải pháp xây dựng quy trình, phương pháp kiểm toán trong môi trường CNTT theo 4 bước.
 

GS,TS. Đoàn Xuân Tiên phát biểu kết luận


Đề hoàn thiện hơn nữa và đảm bảo tính khả thi khi áp dụng vào thực tiễn hoạt động kiểm toán, Hội đồng nghiệm thu đề nghị Ban Đề tài: Xác định rõ mục tiêu nghiên cứu là quy trình, phương pháp kiểm toán trong môi trường CNTT; rà soát đảm bảo tính logic, xuyên suốt giữa lý luận, thực trạng, giải pháp; nêu rõ phương pháp kiểm toán, tổ chức thực hiện kiểm toán; hướng dẫn các kỹ thuật thu thập bằng chứng trong môi trường CNTT; nghiên cứu bổ sung một số mẫu biểu, báo cáo kiểm toán khi thực hiện các cuộc kiểm toán trong môi trường CNTT.

Phát biểu kết luận, GS,TS. Đoàn Xuân Tiên đề nghị Ban Đề tài tiếp thu các ý kiến của Hội đồng nghiệm thu, trong đó tập trung làm rõ sự khác biệt giữa kiểm toán truyền thống trên hồ sơ, sổ sách với kiểm toán trong môi trường CNTT, hồ sơ được số hóa, dữ liệu điện tử; đánh giá thực trạng tiếp cận hệ thống dữ liệu điện tử của KTNN khi triển khai các cuộc kiểm toán, chỉ ra những kết quả đã đạt được và những khó khăn, vướng mắc nảy sinh. Từ đó, Ban Đề tài nghiên cứu, xây dựng các hướng dẫn về quy trình, phương pháp kiểm toán trong môi trường CNTT, từ khâu khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán đến quá trình thực hiện, thu thập bằng chứng, phân tích dữ liệu và lập báo cáo, hồ sơ mẫu biểu.

Đặc biệt, Ban Đề tài cần  kiến nghị KTNN xây dựng hướng dẫn cho quy trình này, bao gồm cả phương pháp kiểm toán, lộ trình áp dụng, đào tạo đội ngũ KTV và quy định pháp lý liên quan đến việc KTNN được tiếp cận tối đa hệ thống dữ liệu của đơn vị được kiểm toán.

Đề tài được Hội đồng thống nhất xếp loại Khá.
Tin và ảnh: BẮC SƠN

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Tọa đàm “Hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động kiểm toán của KTNN - thực trạng và vấn đề đặt ra”

Tọa đàm “Hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động kiểm toán của KTNN - thực trạng và vấn đề đặt ra”

(BKTO) - Sáng 19/5, tại Hà Nội, KTNN đã tổ chức Tọa đàm “Hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động kiểm toán của KTNN - thực trạng và vấn đề đặt ra”. Nội dung Tọa đàm thuộc Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Quốc gia “Hoàn thiện pháp luật kiểm toán nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở Việt Nam”. Đây là đề tài NCKH cấp quốc gia thứ hai mà KTNN thực hiện.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201