Thứ Hai, 23/5/2022 - 16:09:38 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Nghiệm thu ĐTKH "Hướng dẫn kiểm toán nghiệp vụ tín dụng tại các ngân hàng thương mại"

THỨ SÁU, 11/01/2019 22:25:00 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO) - Chiều ngày 11/01, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học của KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài cứu khoa học cấp cơ sở “Hướng dẫn kiểm toán nghiệp vụ tín dụng tại các ngân hàng thương mại” do nhóm Kiểm toán viên của KTNN chuyên ngành VII thực hiện.

PGS, TS. Nguyễn Đình Hòa - Quyền Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu. Tham dự buổi nghiệm thu còn có thành viên Ban đề tài và thành viên Hội đồng nghiệm thu.

Theo đánh giá của Ban đề tài, trong các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại (NTHM), cho vay là hoạt động quan trọng nhất. Hoạt động này giúp mang lại lợi nhuận lớn cho ngân hàng, nhưng đồng thời cũng là nghiệp vụ tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất.
 

Ban đề tài trình bày tại buổi nghiệm thu

Bởi vậy, KTNN xác định nghiệp vụ cho vay là một nội dung trọng tâm của cuộc kiểm toán báo cáo tài chính tại các NHTM. Hiểu biết hoạt động này sẽ giúp kiểm toán viên nhận diện các sai phạm tiềm tàng trong hệ thống, từ đó xác định phương pháp và phạm vi kiểm toán phù hợp.

Xuất phát từ những yêu cầu trên, nhóm nghiên cứu đã chọn đề tài “Hướng dẫn kiểm toán nghiệp vụ tín dụng tại các ngân hàng thương mại” để nghiên cứu với mong muốn góp phần bổ sung vào cẩm nang kiểm toán, giúp kiểm toán viên trong việc thực hiện và nâng cao chất lượng kiểm toán tại các NHTM.

Đối tượng nghiên cứu về mặt lý luận là kiến thức tổng quan về nghiệp vụ tín dụng, quy trình cho vay, rủi ro trong nghiệp vụ tín dụng... tại các NHTM. Đối tượng khảo sát thực trạng là những sai phạm được phát hiện trong quá trình thực hiện kiểm toán tại các NHTM.  Theo đó, đề tài tập trung nghiên cứu những tồn tại, hạn chế trong quy trình thực hiện kiểm toán nghiệp vụ tín dụng tại các NHTM. Phạm vi nghiên cứu được xác định là các NHTM do KTNN chuyên ngành VII thực hiện kiểm toán trong thời gian gần đây.

Ngoài phần mở đầu, kết luận, đề tài gồm có 02 chương. Chương 1: Tổng quan về nghiệp vụ tín dụng và kiểm toán nghiệp vụ tín dụng tại các NHTM; Chương 2: Xây dựng hướng dẫn kiểm toán tín dụng tại các NHTM.

Theo đánh giá của các thành viên Hội đồng, việc nghiên cứu đề tài là cần thiết, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao. Đề tài đã phân tích một cách hệ thống các vấn đề chung về tín dụng tại NHTM; phân tích và làm rõ kiểm toán nghiệp vụ tín dụng; phân tích đánh giá thực trạng kiểm toán nghiệp vụ cho vay tại NHTM, qua đó chỉ ra những kết quả đạt được cũng như hạn chế cần tháo gỡ...

Tuy nhiên, để hoàn thiện đề tài, Ban chủ nhiệm đề tài cần cân đối các nội dung trình bày trong chương, mục cho phù hợp, đảm bảo hài hòa; đảm bảo tính logic, chặt chẽ về nội dung cũng như hình thức trình bày khoa học, hợp lý. 
 

Hội đồng nghiệm thu đề tài góp ý cho Ban đề tài 

Kết luận buổi nghiệm thu, Chủ tịch Hội đồng khoa học Nguyễn Đình Hòa cũng đánh giá cao những nỗ lực của Ban đề tài trong việc tìm hiểu, nghiên cứu một đề tài có tính thực tiễn, rất cần thiết cho hoạt động kiểm toán của KTNN. Để hoàn thiện đề tài, Ban đề tài cần nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng nghiệm thu, trong đó cần tập trung vào việc: xác định tường minh các vấn đề mục tiêu, nội dung nghiên cứu; trình bày các vấn đề đảm bảo tính logic...; bổ sung về mặt lý luận hướng dẫn kiểm toán nói chung và hướng dẫn kiểm toán nghiệp vụ tín dụng tại các NHTM...

Đề tài xếp loại: Khá
Tin và ảnh: Nguyễn Lộc

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Tọa đàm “Hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động kiểm toán của KTNN - thực trạng và vấn đề đặt ra”

Tọa đàm “Hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động kiểm toán của KTNN - thực trạng và vấn đề đặt ra”

(BKTO) - Sáng 19/5, tại Hà Nội, KTNN đã tổ chức Tọa đàm “Hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động kiểm toán của KTNN - thực trạng và vấn đề đặt ra”. Nội dung Tọa đàm thuộc Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Quốc gia “Hoàn thiện pháp luật kiểm toán nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở Việt Nam”. Đây là đề tài NCKH cấp quốc gia thứ hai mà KTNN thực hiện.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201