Thứ Tư, 23/9/2020 - 04:18:51 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng

THỨ TƯ, 05/08/2020 22:50:25 | TRONG NƯỚC
(BKTO) - Tới dự và chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ KTNN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào sáng 04/8, tại Hà Nội, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Trương Xuân Cừ đã đặc biệt nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Cán sự (BCS) đảng và Đảng ủy KTNN trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ngành thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng đảng nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đồng chí Trương Xuân Cừ, tinh thần phối hợp ấy cần được tiếp tục phát huy hiệu quả hơn trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Trương Xuân Cừ nhấn mạnh 3 dấu ấn nổi bật của Đảng bộ KTNN trong nhiệm kỳ 2015-2020 - Ảnh: NPV

3 điểm nhấn trong hoạt động của Đảng bộ nhiệm kỳ qua

Các văn kiện trình Đại hội và tham luận của các đại biểu tại Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII rất toàn diện, đầy đủ, sâu sắc cả về công tác nghiệp vụ và xây dựng đảng. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ KTNN đã thực sự tạo được dấn ấn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng. Điều này được thể hiện ở 3 điểm sau:

Một là, theo Quy định của Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của BCS đảng, BCS đảng có nhiệm vụ phối hợp với Đảng ủy để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy và BCS đảng KTNN đã phối hợp hết sức chặt chẽ, trách nhiệm. Đây chính là cơ sở giúp cho Đảng bộ KTNN đạt được nhiều thành tích quan trọng. Việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của KTNN đã được Quốc hội, Chính phủ ghi nhận tại các kỳ họp Quốc hội. Thành tích ấy có sự đóng góp hết sức quan trọng của 37 đồng chí trong Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ, 112 đồng chí ủy viên cấp ủy và 34 tổ chức đảng cùng hơn 1.500 đảng viên trong Đảng bộ. Nhiệm vụ chính trị của KTNN hết sức nặng nề, nhiều lĩnh vực nhảy cảm, khó khăn, các thế lực thù địch chống phá. Thế nhưng, Đảng bộ KTNN đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, điều đó chứng tỏ sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa BCS đảng và Đảng ủy KTNN.
 
“Mỗi đảng viên, mỗi tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ là nhờ sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp và quyết tâm chính trị cao của Đảng ủy KTNN”.

Đảng bộ KTNN là một trong những đảng bộ hết sức đặc thù, đồng chí Bí thư BCS cũng chính là Bí thư Đảng ủy, điều này có rất nhiều mặt tốt. Căn cứ vào cương lĩnh, chỉ thị của cấp trên, Bí thư BCS đảng có những định hướng xây dựng nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, với tư cách là người đứng đầu BCH Đảng bộ, đồng chí Bí thư Đảng ủy lại có sự nhìn nhận khách quan từ thực tiễn hoạt động của mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng. Sự hài hòa ấy giúp cho việc xác định nhiệm vụ chính trị được chuẩn mực, thiết thực và hiệu quả nhất.

Kết quả kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho thấy, BCS đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngoài trách nhiệm cao của BCS, kết quả này cho thấy Đảng ủy, Ban Thường vụ, BCS đảng và Văn phòng Đảng ủy đã có sự phối hợp tốt. Thực tiễn đã cho thấy, nếu chúng ta không phân vai rõ thì chuyện nhầm lẫn giữa các vai là rất dễ xảy ra, nhưng ở Đảng bộ KTNN, vai trò, trách nhiệm của mỗi một vị trí rất rõ ràng. Năng lực nghiệp vụ công tác đảng cũng ngày càng được quan tâm, nâng cao.

Thứ hai, Đảng ủy phối hợp BCS đảng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Kết quả đó được thể hiện ở việc toàn bộ cán bộ, đảng viên của KTNN hầu như không có đơn từ, kiện cáo. Vấn đề công khai, giải quyết tư tưởng được thực hiện kịp thời. Trong công tác chính trị tư tưởng, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục truyền thống tốt đẹp, đáng tự hào của KTNN, qua đó hun đúc tình yêu Ngành, yêu nghề trong mỗi cán bộ, đảng viên, kiểm toán viên.

Đảng bộ KTNN cũng là một trong những tổ chức đảng làm tốt công tác kiểm tra, giám sát từ BCH cho tới cấp ủy chi bộ. Bên cạnh đó, công tác cán bộ, tuyển dụng, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên cũng được chú trọng. Mới đây, KTNN tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận cho cán bộ, đảng viên. Qua ý kiến phát biểu tham luận của các đồng chí tại Đại hội, có thể nhận thấy, đảng viên, kiểm toán viên nhà nước không chỉ giỏi chuyên môn mà còn am hiểu về đảng, có ý thức trách nhiệm rất cao.

Thứ ba, công tác chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII trong điều kiện Covid là minh chứng cho sự lãnh đạo với tinh thần quyết tâm cao của Đảng ủy, sự quan tâm, trách nhiệm của BCS đảng và sự chủ động của Văn phòng Đảng ủy trong việc tham mưu thực hiện các nghị quyết của Đảng. Có thể thấy, công tác lãnh đạo hết sức nghiêm túc, quyết tâm, đảm bảo dân chủ và hiệu quả.

Đó là những dấu ấn nổi bật của Đảng bộ KTNN trong nhiệm kỳ 2015-2020 rất đáng được tôn vinh, tự hào tại Đại hội Đảng bộ lần này.

Phát huy hơn nữa hiệu quả phối hợp trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đảng

Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ KTNN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ KTNN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thể hiện quyết tâm chính trị cao trong bối cảnh còn nhiều khó khăn. Yêu cầu phát triển, hội nhập toàn diện và sâu sắc với quốc tế, hoạt động của các thế lực thù địch, mặt trái của cơ chế thị trường càng làm cho nhiệm vụ của Đảng bộ KTNN trong nhiệm kỳ mới khó khăn, nặng nề hơn. Để có thể hoàn thành xuất sắc mục tiêu, phương hướng đã đề ra, toàn Đảng bộ cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Đảng ủy và BCS đảng, cấp ủy và lãnh đạo đơn vị cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ bằng việc ký kết Quy chế phối hợp giữa hai bên để thấy được trách nhiệm phối hợp là gì, nội dung phối hợp thế nào, công tác kiểm tra định kỳ ra sao.
 
“Sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Đảng ủy và BCS đảng là cơ sở để Đảng bộ KTNN hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng”.

Thực hiện tốt chủ trương nhất thể hóa theo hướng lãnh đạo đơn vị là bí thư cấp ủy, tạo thuận lợi cho việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng. Ưu điểm này cần tiếp tục được phát huy.

Chú trọng hơn nữa tới công tác xây dựng đảng; quan tâm, kiện toàn Văn phòng Đảng ủy, chuyên nghiệp hóa đội ngũ làm công tác đảng thông qua việc lựa chọn những đồng chí tâm huyết, bản lĩnh. Muốn vậy, cấp ủy, BCS đảng phải có sự quan tâm, có cơ chế, chính sách mang tính chất đặc thù để khuyến khích đội ngũ làm công tác đảng.

Tiếp tục cải thiện chất lượng công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, có kiểm điểm, đánh giá theo 5 nguyên tắc hoạt động của tổ chức đảng. Làm được điều này thì chắc chắn chất lượng công tác xây dựng đảng sẽ ngày càng được nâng cao.
 
NHÓM PHÓNG VIÊN (ghi)

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Kiểm toán Nhà nước có vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công

Kiểm toán Nhà nước có vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công

(BKTO)- Như tin đã đưa, sáng 22/9, tại Hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công và vai trò của Kiểm toán Nhà nước” do KTNN tổ chức, các đại biểu đã tập trung tham luận, thảo luận về thực trạng, chia sẻ giải pháp và kinh nghiệm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công của các địa phương và các ngành, lĩnh vực. Đồng thời, các đại biểu cũng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của KTNN trong việc nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công.

Tin mới

  • Kiểm toán Nhà nước có vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công

    Kiểm toán Nhà nước có vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công

    (BKTO)- Như tin đã đưa, sáng 22/9, tại Hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công và vai trò của Kiểm toán Nhà nước” do KTNN tổ chức, các đại biểu đã tập trung tham luận, thảo luận về thực trạng, chia sẻ giải pháp và kinh nghiệm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công của các địa phương và các ngành, lĩnh vực. Đồng thời, các đại biểu cũng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của KTNN trong việc nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công.

     12 giờ trước

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201