Thứ Tư, 23/9/2020 - 02:31:59 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Tích cực hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ V

THỨ HAI, 03/08/2020 22:05:00 | TRONG NƯỚC
(BKTO) - Thực hiện công văn số 12011-CV/BTCTW ngày 22/7/2020 của Ban Tổ chức Trung ương về tích cực hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương vừa có văn bản đề nghị các đảng ủy trực thuộc quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung sau:

Tiếp tục tuyên truyền phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị về mục đích, ý nghĩa của Giải Búa liềm vàng lần thứ V và Kế hoạch số 225-KH/BTCTW ngày 18/3/2020 kèm theo thể lệ của Giải; động viên, khuyến khích các phóng viên, biên tập viên ở các cơ quan báo chí viết tin, bài, có tác phẩm tham gia Giải Búa liềm vàng - năm 2020.

Các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối xây dựng các tuyến tin tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo Kế hoạch số 258/KH-BTCTW ngày 01/4/2020 của Ban Tổ chức Trung ương. Tập trung tuyên truyền đậm nét về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng theo tư tưởng chỉ đạo trong bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đaị hội XIII của Đảng”. Trong tuyên truyền phải coi trọng đồng thời việc xây dựng và thảo luận văn kiện cũng như công tác nhân sự; phản ánh sinh động việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong quá trình dự thảo các văn kiện; nội dung thảo luận sôi nổi thẳng thắn, có tính chiến đấu, tập hợp được trí tuệ của đông đảo cán bộ, đảng viên; không khí phấn khởi, tin tưởng, dân chủ, đoàn kết trong Đảng và toàn xã hội.

Đồng thời, các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối tuyên truyền việc triển khai Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cùng với kết luận số 75-KL/TW ngày 30/5/2020 của Ban Chấp hành Trung ương về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Khuyến khích và gợi ý cho các cơ quan báo chí phát hiện, phản ánh kịp thời những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả tại cơ quan, đơn vị để phổ biến, nhân rộng.

Các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối lựa chọn những tác phẩm có chất lượng để gửi về Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020 đúng thời gian theo quy định tại Thể lệ Giải, tạo thuận lợi cho công tác chấm và chuẩn bị tổ chức Lễ tổng kết, trao Giải.

THÙY LÊ

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Kiểm toán Nhà nước có vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công

Kiểm toán Nhà nước có vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công

(BKTO)- Như tin đã đưa, sáng 22/9, tại Hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công và vai trò của Kiểm toán Nhà nước” do KTNN tổ chức, các đại biểu đã tập trung tham luận, thảo luận về thực trạng, chia sẻ giải pháp và kinh nghiệm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công của các địa phương và các ngành, lĩnh vực. Đồng thời, các đại biểu cũng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của KTNN trong việc nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công.

Tin mới

  • Kiểm toán Nhà nước có vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công

    Kiểm toán Nhà nước có vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công

    (BKTO)- Như tin đã đưa, sáng 22/9, tại Hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công và vai trò của Kiểm toán Nhà nước” do KTNN tổ chức, các đại biểu đã tập trung tham luận, thảo luận về thực trạng, chia sẻ giải pháp và kinh nghiệm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công của các địa phương và các ngành, lĩnh vực. Đồng thời, các đại biểu cũng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của KTNN trong việc nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công.

     10 giờ trước

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201