Thứ Hai, 22/4/2024 - 04:52:11 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Quốc hội thông qua Luật Chứng khoán (sửa đổi): Chưa sáp nhập 2 sở giao dịch chứng khoán

THỨ BA, 26/11/2019 16:35:00 | TRONG NƯỚC
(BKTO) - Chiều 26/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Chứng khoán (sửa đổi) với 445/450 đại biểu tán thành, chiếm 92,13%.

Luật Chứng khoán (sửa đổi) gồm 10 chương, 135 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

Đã có phương án cổ phần hóa Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam sau năm 2023

Trong phiên báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết: Về mô hình và tổ chức của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, có ý kiến thống nhất chỉ có một sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) làm đầu mối quản trị điều hành, quản trị rủi ro và trực tiếp tổ chức giao dịch chứng khoán, có ý kiến đề nghị cần phải quy định mang tính định hướng và tạo sự chủ động cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để tổ chức điều hành hoạt động của thị trường, tổ chức của SGDCK Việt Nam theo mô hình công ty mẹ - công ty con.
 

Kết quả biểu quyết thông qua Luật Chứng khoán (sửa đổi)

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, mô hình 01 SGDCK duy nhất, đảm nhận đầu mối quản trị điều hành, quản trị rủi ro và trực tiếp tổ chức giao dịch chứng khoán là phù hợp. Đây là bước thống nhất về bộ máy quản lý và điều hành, thống nhất về nền tảng công nghệ, thống nhất và chuẩn hóa tiêu chí niêm yết, chế độ báo cáo, công bố thông tin, tiêu chuẩn về thành viên và giao dịch... thay vì 2 hệ thống giao dịch và 2 hệ thống chỉ số chứng khoán thuộc 2 SGDCK như hiện nay.

Tuy nhiên, trước mắt chưa thể thực hiện ngay việc cơ cấu lại, sáp nhập 02 SGDCK thành một SGDCK duy nhất mà theo hướng phân định lại chức năng, nhiệm vụ của SGDCK Hà Nội và SGDCK TP. HCM để tổ chức, vận hành các thị trường chứng khoán (TTCK) riêng biệt nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các SGDCK. Theo đó, toàn bộ giao dịch trái phiếu và chứng khoán phái sinh sẽ được thực hiện tại SGDCK Hà Nội, toàn bộ giao dịch cổ phiếu sẽ được thực hiện tại SGDCK TP. HCM, trên cơ sở đó sẽ tiến tới thống nhất 01 hệ thống chỉ số giao dịch.

Để bảo đảm bước đi phù hợp, không làm xáo trộn, ảnh hưởng đến TTCK, UBTVQH xin tiếp thu chỉnh lý toàn bộ các điều thuộc Chương IV của dự thảo Luật (trọng tâm Điều 43, Điều 44, Điều 46). Trên cơ sở nguyên tắc này, dưới SGDCK Việt Nam - Công ty mẹ sẽ tiếp tục duy trì 2 công ty con là 2 SGDCK sau khi đã được tổ chức, sắp xếp lại và có thể có công ty con khác. Khi điều kiện cho phép, Thủ tướng Chính phủ sẽ có thẩm quyền quyết định việc hình thành mô hình 01 SGDCK duy nhất như ý kiến đại biểu Quốc hội đã nêu mà không phải sửa đổi Luật.

Về ý kiến đề nghị SGDCK Việt Nam tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng: Trong điều kiện thị trường đang phát triển và đang sắp xếp, củng cố tổ chức, bộ máy như hiện nay thì SGDCK Việt Nam tổ chức dưới hình thức công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước là cần thiết. Tuy nhiên, đã có định hướng xây dựng phương án cổ phần hóa SGDCK Việt Nam sau năm 2023, khi đã đủ điều kiện thì không nhất thiết Nhà nước tiếp tục nắm giữ 100% vốn của SGDCK Việt Nam.

Bổ sung một số biện pháp mạnh để xử lý vi phạm

Cũng theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, để tăng cường răn đe, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn TTCK, Điều 7 đã bổ sung các biện pháp mạnh như: Cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn hoặc vĩnh viễn; cấm thực hiện các hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán có thời hạn hoặc vĩnh viễn do thực hiện hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và TTCK.

Có ý kiến đề nghị cần phải quy định trách nhiệm xử lý đối với cơ quan kiểm toán độc lập cũng như trách nhiệm của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết: Việc xử lý vi phạm của tổ chức kiểm toán trong trường hợp để xảy ra tình trạng báo cáo của các công ty không chính xác hoặc có những thông tin sai lệch sẽ được quy định tại Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán theo quy định tại Khoản 7 Điều 132 của dự thảo Luật. Ngoài ra, trách nhiệm của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước đã được quy định tại Khoản 1 Điều 132 của dự thảo Luật…

MINH ANH

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp giám sát 4 chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp giám sát 4 chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(BKTO) - Từ sau Kỳ họp thứ 3 đến Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) đã chủ trì và phối hợp giám sát 4 chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các hoạt động giám sát theo Chương trình, Quy chế phối hợp giữa MTTQVN với các cơ quan hữu quan.

Tin mới

  • Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

    Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

    (BKTO) - Nhận diễn rõ các phương thức chống phá chủ yếu của các thế lực thù địch trong điều kiện hiện nay, đặc biệt là sự chống phá trên mặt trận tư tưởng có ý nghĩa quan trọng để Việt Nam xây dựng các giải pháp phòng chống DBHB một cách toàn diện, hiệu quả.

     1 năm trước

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201