Thứ Tư, 27/5/2020 - 23:19:54 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Khối đại đoàn kết dân tộc không ngừng được củng cố

THỨ NĂM, 19/09/2019 08:00:00 | TRONG NƯỚC
(BKTO)- Đây là đánh giá của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đưa ra trong Báo cáo Kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2014-2019) được trình bày tại phiên họp thứ nhất 18/9, Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội- Ảnh: Q. Vinh


Theo đó, nhiệm kỳ qua, Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những vấn đề Nhân dân quan tâm; quyết tâm đổi mới, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Xác định rõ nội dung, phương thức, giải pháp để thực hiện bảo đảm vai trò, trách nhiệm trong tuyên truyền, vận động xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận theo Nghị quyết và Chương trình hành động do Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ VIII đã đề ra.

Quá trình triển khai thực hiện đã chú trọng thực hiện tốt hơn vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, làm sâu sắc tính chất liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của Mặt trận, thực hiện nguyên tắc hiệp thương dân chủ, phân công trách nhiệm cụ thể, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong hành động và phát huy tốt hơn thế mạnh của từng tổ chức thành viên trong công tác Mặt trận. Vì vậy, khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được củng cố qua từng thời kỳ.

Các nội dung công tác và hoạt động của Mặt trận tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, giảm bớt tính hình thức. Tập trung và phát huy tốt hơn các nguồn lực, nhất là các nguồn lực của các tổ chức thành viên, trí tuệ của các vị Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, các Hội đồng tư vấn để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác Mặt trận. Tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ nhất là đối với các cơ quan Đảng, Nhà nước và các địa phương để bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo cơ chế đảm bảo cho tổ chức Mặt trận hoạt động đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong giai đoạn mới.

Hoạt động của Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực đã đóng góp tích cực vào việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia lao động, sản xuất, công tác và học tập, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực là những tập thể đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, nhạy bén với tình hình, hoạt động tập trung, nổi bật vai trò, quyền, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam quy định tại Điều 9 Hiến pháp năm 2013 và Luật MTTQ Việt Nam năm 2015. Chú trọng nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, mở rộng thành phần và đa dạng các hình thức lắng nghe ý kiến của các tầng lớp nhân dân để có những kiến nghị, đề xuất phù hợp, kịp thời, xác đáng với Đảng, Nhà nước.

Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực duy trì nghiêm túc, đầy đủ và đổi mới chế độ hội nghị, họp; tài liệu được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, gửi sớm để đại biểu dự họp có đủ điều kiện về thời gian nghiên cứu trước. Các vị Ủy viên Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực luôn kiên định, vững vàng về chính trị, giữ vững nguyên tắc, trách nhiệm, thực hành dân chủ, phát huy trí tuệ, ứng xử linh hoạt và có giải pháp kịp thời, phù hợp với diễn biến của tình hình mới.
 

Đại biểu biểu quyết tại Đại hội- Ảnh: Q.Vinh


Những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ qua do nhiều nguyên nhân, trong đó quan trọng là sự quan tâm thường xuyên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự đổi mới, tăng cường phối hợp thường xuyên, chặt chẽ của Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan trong hệ thống chính trị ở Trung ương; sự phối hợp, thống nhất hành động có trách nhiệm của các tổ chức thành viên; sự hợp tác tích cực của tổ chức quốc tế tương đồng ở một số quốc gia, dân tộc; những đóng góp tích cực của các cấp Mặt trận và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư; sự nỗ lực đóng góp và phát huy trách nhiệm của các vị Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực, Hội đồng tư vấn... Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực (khóa VIII) đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội giao.
 

Đại biểu nhắn tin ủng hộ người nghèo- Ảnh: Q.Vinh


Trong chiều ngày 18/9, Đại hội đã tiến hành những nội dung theo kế hoạch của Đại hội. Trước đó, thiết thực hưởng chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Phó Chủ tịch- Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đã phát động và kêu gọi toàn thể Đại hội tham gia chương trình nhắn tin ủng hộ người nghèo. Mỗi tin nhắn “VNN n” gửi 1408 của đại biểu tham dự Đại hội sẽ giúp người nghèo thêm ấm lòng và có thêm động lực để tập trung xây dựng nhà đại đoàn kết cho người nghèo, đặc biệt là người có công, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thi đỗ vào đại học, cao đẳng và tập trung lo Tết cho người nghèo.

Tiếp đó, Đại hội đã thực hiện Hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký của Đại hội; báo cáo tình hình đại biểu tham dự Đại hội; thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội; báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019; thảo luận Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII...

Theo chương trình làm việc của Đại hội, trong ngày khai mạc Đại hội 19/9, Đại hội sẽ trình bày Báo cáo chính trị; tham luận và thảo luận của các đại biểu tại Đại hội... Đáng chú ý, trong buổi sáng khai mạc Đại hội, dự kiến đồng chí Nguyễn Phú Trọng- Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ dự và có bài phát biểu chỉ đạo và động viên Đại hội.

Báo Kiểm toán sẽ tiếp tục theo dõi, đưa tin về Đại hội.
NGUYỄN LỘC
 

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Phải đánh giá toàn diện các yếu tố khi lập quy hoạch vùng ĐBSCL

Phải đánh giá toàn diện các yếu tố khi lập quy hoạch vùng ĐBSCL

(BKTO) - Chủ trì phiên họp của Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch vùng ĐBSCL, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu phải tiếp thu tối đa ý kiến của địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học, đồng thời đánh giá toàn diện, khoa học các yếu tố tác động lên ĐBSCL.

Tin mới

  • Phải đánh giá toàn diện các yếu tố khi lập quy hoạch vùng ĐBSCL

    Phải đánh giá toàn diện các yếu tố khi lập quy hoạch vùng ĐBSCL

    (BKTO) - Chủ trì phiên họp của Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch vùng ĐBSCL, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu phải tiếp thu tối đa ý kiến của địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học, đồng thời đánh giá toàn diện, khoa học các yếu tố tác động lên ĐBSCL.

     3 giờ trước

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201