Thứ Sáu, 3/7/2020 - 22:45:20 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Bứt phá để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 2016- 2020

THỨ HAI, 20/05/2019 18:00:00 | TRONG NƯỚC
(BKTO)- Xác định năm 2019 là năm bứt phá để hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, Chính phủ đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tăng trưởng kinh tế.

Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát

Sáng 20/5, báo cáo trước Quốc hội về tình hình triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán NSNN năm 2019, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết, kết quả thực hiện 4 tháng đầu năm nhìn chung vẫn giữ được xu thế tích cực từ cuối năm 2018. Tốc độ tăng Tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt khá (tăng trưởng GDP Quý I năm 2019 là 6,79%), kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát.

Cơ cấu nền kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 4 tháng tăng 2,71%, thấp nhất trong 3 năm qua. Mặt bằng lãi suất ổn định, giảm 0,5% cho các lĩnh vực ưu tiên; nhu cầu vốn tín dụng cho nền kinh tế, tính thanh khoản và an toàn hệ thống được bảo đảm; đấu tranh quyết liệt với hoạt động tín dụng đen. Tỷ giá, thị trường ngoại hối ổn định; dự trữ ngoại hối nhà nước đạt kỷ lục.

Thu, chi NSNN cơ bản đáp ứng yêu cầu; đầu tư phát triển toàn xã hội đạt khá. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, doanh nghiệp thành lập mới tăng cao. Cán cân thương mại hàng hóa duy trì xuất siêu, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 81% so với cùng kỳ năm 2018. Thị trường trong nước nhìn chung ổn định, cung cầu hàng hóa được bảo đảm. Các lĩnh vực lao động, việc làm, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện và đạt kết quả nhất định, tỷ lệ thất nghiệp có xu hướng giảm dần.
 

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình trình bày báo cáo trước Quốc hội- Ảnh: Q. Khánh


Tuy nhiên, báo cáo của Chính phủ cũng nhìn nhận rõ, nền kinh tế vẫn tiếp tục đối mặt với các khó khăn, thách thức. Kinh tế vĩ mô chưa thực sự ổn định vững chắc do giá dầu thô, xung đột thương mại, căng thẳng địa chính trị ở nhiều nơi diễn biến bất ổn, khó lường.

Tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công ở nhiều Bộ, ngành, địa phương còn chậm. Cổ phần hóa, thoái vốn tại DNNN chưa đáp ứng yêu cầu. Xử lý dự án yếu kém, thua lỗ còn khó khăn. Chi NSNN ở một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự tiết kiệm. Quản lý tài sản công, đất đai, tài nguyên còn bất cập.

Tăng trưởng một số ngành, lĩnh vực có xu hướng chậm lại. Sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn, dịch tả lợn châu Phi lan rộng và tình trạng nắng nóng, thiếu nước ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống. Giá nhiều mặt hàng nông sản thế giới và trong nước giảm, ảnh hưởng đến sản xuất và thu nhập của người dân.

Khu vực du lịch dịch vụ chưa phát huy hết tiềm năng, thế mạnh, việc miễn thị thực, cấp thị thực điện tử, kết nối hàng không tới các thị trường trọng điểm còn hạn chế. Việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh ở một số lĩnh vực còn chậm, có nơi chưa thực sự quyết liệt. Sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, khả năng huy động các nguồn lực, nhất là vốn tín dụng, đất đai, nhân lực chất lượng cao và mở rộng thị trường, tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại diễn biến phức tạp…

Bên cạnh đó, cũng theo báo cáo năng lực nghiên cứu, đề xuất chính sách chưa đáp ứng yêu cầu, còn một số quy định chồng chéo, thiếu khả thi, chậm được sửa đổi, chưa theo kịp thực tiễn cuộc sống để giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc xã hội. Kỷ luật, kỷ cương thực thi công vụ ở nhiều cơ quan, đơn vị chưa nghiêm; phối hợp công tác hiệu quả chưa cao; còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà, tham nhũng vặt của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa được ngăn chặn hiệu quả. Tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp ở một số địa phương, còn nhiều vụ tai nạn giao thông, cháy nổ nghiêm trọng.

Hoàn thiện cơ chế chính sách thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, góp phần hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016-2020, Chính phủ xác định rõ một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Theo đó, Chính phủ kiên định mục tiêu củng cố nền tảng vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng. Cụ thể, thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ, hài hòa với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác. Bảo đảm tăng trưởng tín dụng hợp lý gắn với nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung cho các lĩnh vực ưu tiên. Phát huy vai trò của tín dụng vi mô, xử lý triệt để nạn tín dụng đen. Giữ vững ổn định thị trường ngoại tệ, phấn đấu tăng dự trữ ngoại hối nhà nước.

Chính phủ cũng xác định tiếp tục siết chặt kỷ luật tài chính- ngân sách, tăng cường quản lý thu, chi và từng bước cơ cấu lại NSNN. Mở rộng cơ sở thuế, tăng cường quản lý hoạt động của khu vực kinh tế phi chính thức; có chính sách ưu đãi thuế phù hợp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, khuyến khích chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp. Chú trọng chống thất thu, chuyển giá, nợ đọng thuế. Đẩy mạnh thực hiện hóa đơn điện tử. Quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên. Phát triển ổn định, nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng tỷ lệ huy động vốn qua thị trường chứng khoán.

Nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo là tiếp tục thực hiện quyết liệt cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Theo đó, Chính phủ tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách để thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế, nhất là về tài chính, tín dụng, thương mại, đầu tư, công tác quy hoạch, sử dụng các nguồn lực đất đai, tài nguyên, lao động…Đồng thời, tập trung chỉ đạo thực hiện, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất hơn trong cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, nhất là các tổ chức tín dụng yếu kém. Nâng cao chất lượng, đa dạng hóa dịch vụ và tỷ trọng thu nhập từ hoạt động dịch vụ. Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng công nghệ cao, phát triển đa dạng dịch vụ tín dụng, ngân hàng. Tăng cường công tác thanh tra, giám sát, nhất là đối với các ngân hàng thương mại yếu kém, bảo đảm an toàn hệ thống; xử lý nghiêm những sai phạm.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách pháp luật và yêu cầu người đứng đầu các Bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty, DNNN chịu trách nhiệm nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn theo đề án được duyệt; thúc đẩy xử lý dứt điểm theo cơ chế thị trường đối với DN thua lỗ, các dự án đầu tư không hiệu quả, mất vốn…

Cùng với đó, Chính phủ tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình, dự án trọng điểm; thu hút chọn lọc các nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; cơ cấu lại khu vực dịch vụ hướng vào những ngành có tiềm năng, lợi thế…

Chính phủ cũng sẽ tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí. Trong đó, cùng với việc rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm hơn nữa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, Chính phủ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; xử lý nghiêm vi phạm…

Đ. KHOA

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Thúc “cỗ xe tam mã”, tạo đà cho phát triển đất nước

Thúc “cỗ xe tam mã”, tạo đà cho phát triển đất nước

(BKTO) - “Cỗ máy tăng trưởng của Việt Nam ví như cỗ xe tam mã, gồm 3 cấu phần quan trọng là đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng. Chúng ta phải dùng mọi biện pháp để lan tỏa 3 con ngựa kéo làm sao đạt mục tiêu tăng trưởng cao nhất, lấy đà cho đất nước” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặc biệt nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương vừa diễn ra sáng nay (02/7), tại Hà Nội.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201