Thứ Tư, 17/7/2024 - 03:37:55 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

10 trọng tâm và 3 đột phá trong công tác xây dựng Đảng

THỨ NĂM, 14/07/2022 21:26:19 | TRONG NƯỚC
(BKTO) - Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được đẩy mạnh trong những năm tới với 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá.

 

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: Tuyên truyền sâu rộng về xây dựng Đảng là yêu cầu quan trọng đối với báo chí để góp phần lan tỏa những tư tưởng tốt đẹp đến cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. ẢNH:TTXVN


Ngày 14/7, tại Hội nghị trực tuyến Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2022, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - khẳng định: Quan tâm tuyên truyền sâu rộng về xây dựng Đảng là yêu cầu quan trọng, qua đó lan tỏa những tư tưởng tốt đẹp đến cán bộ, đảng viên, lãnh đạo, quản lý để góp phần làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn.

Với tinh thần đó, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương gợi mở cho cơ quan báo chí một số nội dung quan trọng trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng.

10 trọng tâm

Theo đồng chí Trương Thị Mai, cụ thể hóa các nội dung trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tiếp tục là vấn đề quan trọng trong năm 2022. Việc cụ thể hóa này phải phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng Bộ, ngành, địa phương.

Năm nay, Bộ Chính trị tiếp tục tổ chức các đoàn kiểm tra việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại các địa phương nhằm đánh giá việc xây dựng, triển khai các giải pháp góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Trong những năm tới, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được đẩy mạnh với 10 nhiệm vụ, giải pháp quan trọng. Đó là xây dựng Đảng về chính trị; tư tưởng; đạo đức; tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; cán bộ và người đứng đầu; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật; quan hệ giữa Đảng với dân; đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Trong đó, mối quan hệ giữa Đảng với dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng trở thành vấn đề thực chất, thiết thực.

Về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đồng chí Trương Thị Mai cho biết, Ban Tổ chức Trung ương đang tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương về vấn đề này. Dự kiến, những nội dung về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng sẽ được bàn thảo tại Hội nghị Trung ương 6 tới đây.
 
Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, xây và chống là yêu cầu quan trọng trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cần kết hợp hài hòa giữa xây và chống, về lâu dài, xây là quan trọng nhưng có những thời điểm, chống phải nâng lên.

3  đột phá

Đồng chí Trương Thị Mai đặc biệt nhấn mạnh 3 nhiệm vụ đột phá trong công tác xây dựng Đảng.

Thứ nhất, hoàn thiện thể chế là yêu cầu quan trọng. Thể chế phải được cụ thể hóa bằng các chỉ thị, nghị quyết và nhiều văn bản pháp luật khác, đây là điều kiện tốt để chủ trương, quan điểm của Đảng đi vào cuộc sống.

Thứ hai, dân chủ phải gắn với kỷ luật, kỷ cương, tạo môi trường để cán bộ đổi mới sáng tạo. Đây là thách thức bởi thời gian qua còn nhiều cán bộ bị xem xét xử lý, kỷ luật do sai phạm.

“Chúng ta xem xét, xử lý những cán bộ vi phạm nhưng vẫn phải khuyến khích cán bộ, đảng viên đổi mới, sáng tạo để góp phần xây dựng và phát triển đất nước” – đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Thứ ba, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, kiểm tra, giám sát.

Trung ương đã có Quy định số 205-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Một trong những nội dung quan trọng của Quy định này là người làm công tác cán bộ bị kỷ luật đảng phải đưa ra khỏi quy hoạch, không được làm công tác cán bộ.

“Những biện pháp này để kiểm soát quyền lực về công tác cán bộ tốt hơn” – đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, đồng thời cho biết, năm 2022, Ban Tổ chức Trung ương đã có nhiều nỗ lực để triển khai các quan điểm, tư tưởng lớn tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành theo thẩm quyền 44 văn bản liên quan đến công tác xây dựng Đảng trong 2 năm qua. Trong đó, nhiều văn bản được sửa đổi cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới.

Ban Chấp hành Trung ương đã có các văn bản quan trọng liên quan đến xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thi hành kỷ luật đảng, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai đã quán triệt sâu sắc về một số Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương.

Liên quan đến việc triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, đồng chí Trương Thị Mai cho biết, hiện nay, 32/63 đồng chí bí thư không phải là người địa phương. Đây là một trong những cơ chế có nhiều ưu điểm, góp phần kiểm soát quyền lực.

Cũng theo đồng chí Trương Thị Mai, trong công tác cán bộ, Bộ Chính trị không chỉ yêu cầu về năng lực, bản lĩnh mà còn nhấn mạnh sự trong sạch của cán bộ, đảng viên được bổ nhiệm vào các vị trí quan trọng.

Cùng với Nghị quyết số 26-NQ/TW, báo chí cần đặc biệt quan tâm tới những điểm mới trong Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

“Việc báo chí nghiên cứu, tuyên truyền, cổ vũ những vấn đề mới, chủ trương mới của Đảng sẽ góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng” – đồng chí Trương Thị Mai kỳ vọng./.
 
Hội nghị là dịp để định hướng thông tin, gợi mở đề tài cho các tác phẩm báo chí tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ VII năm 2022. Theo đó, bên cạnh những vấn đề mới trong các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, nhiều mô hình, cách làm hay trong công tác xây dựng Đảng tại các địa phương cần được báo chí phản ánh, nêu gương, cổ vũ như: Công tác tuyển dụng cán bộ, công tác đào tạo bồi dưỡng, xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong các DN có vốn đầu tư nước ngoài, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên…

THÀNH ĐỨC


 

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp giám sát 4 chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp giám sát 4 chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(BKTO) - Từ sau Kỳ họp thứ 3 đến Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) đã chủ trì và phối hợp giám sát 4 chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các hoạt động giám sát theo Chương trình, Quy chế phối hợp giữa MTTQVN với các cơ quan hữu quan.

Tin mới

  • Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

    Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

    (BKTO) - Nhận diễn rõ các phương thức chống phá chủ yếu của các thế lực thù địch trong điều kiện hiện nay, đặc biệt là sự chống phá trên mặt trận tư tưởng có ý nghĩa quan trọng để Việt Nam xây dựng các giải pháp phòng chống DBHB một cách toàn diện, hiệu quả.

     1 năm trước

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201