Thứ Tư, 17/7/2024 - 02:30:25 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Kiểm toán nhà nước kiến nghị xử lý 22.036 tỷ đồng trong 8 tháng năm 2022

THỨ HAI, 12/09/2022 20:30:00 | THỜI SỰ - SỰ KIỆN
(BKTO) - Sơ bộ kết quả kiểm toán 08 tháng đầu năm 2022, KTNN kiến nghị xử lý 22.036 tỷ đồng; kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới 102 văn bản quy phạm pháp luật.

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 15, chiều 12/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về Báo cáo công tác năm 2022 và Kế hoạch kiểm toán năm 2023 của Kiểm toán nhà nước.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung tham dự Phiên họp.
 

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo tại phiên họp. Ảnh: VPQH


Nhiều giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả kiểm toán

Báo cáo UBTVQH tại phiên họp, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn cho biết, mặc dù trong những tháng đầu năm 2022, đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, song toàn ngành KTNN đã chủ động, tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, khắc phục mọi khó khăn với phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, chất lượng và đạo đức công vụ”, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ năm 2022 đạt tiến độ, chất lượng và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực công tác.

Theo đó, trong năm, KTNN đã lựa chọn kiểm toán các chủ đề lớn gắn với việc quản lý, điều hành NSNN; nhiều chuyên đề kiểm toán có phạm vi rộng, được dư luận xã hội quan tâm; những vấn đề quan trọng của đất nước phục vụ tích cực cho các hoạt động của Quốc hội về lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Quá trình xây dựng KHKT được chủ động, có sự phối hợp chặt chẽ, tham gia ý kiến của các cơ quan có liên quan; không kiểm toán đối với những đầu mối, đơn vị đã được Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thanh tra, kiểm tra nhằm giảm thiểu sự chồng chéo, trùng lặp.

Bên cạnh nâng cao chất lượng xây dựng KHKT năm, KTNN cũng đã tập trung nâng cao chất lượng KHKT từng cuộc kiểm toán, chú trọng kiểm toán tổng hợp để đánh giá sâu và toàn diện hơn việc quản lý, điều hành của từng cấp, từng đơn vị cũng như tập trung đánh giá tính hiệu lực của cơ chế chính sách. Do vậy, chất lượng kiểm toán được nâng lên rõ rệt.

Cùng với việc triển khai KHKT năm 2022, Tổng Kiểm toán nhà nước đã ban hành văn bản hướng dẫn xây dựng KHKT trung hạn 2023-2025 và KHKT năm 2023. Theo đó tăng số lượng các cuộc kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách, kiểm toán chuyên đề, hoạt động, môi trường, công nghệ thông tin theo Chiến lược đã đề ra; thực hiện kiểm toán theo yêu cầu của Quốc hội, UBTVQH.

Trong công tác thực hiện kế hoạch kiểm toán, Tổng Kiểm toán nhà nước đã ban hành và quyết liệt chỉ đạo toàn ngành triển khai nhiều giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả kiểm toán. Trong quá trình thực hiện kiểm toán, thường xuyên chỉ đạo nâng cao kỷ luật, kỷ cương; tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động kiểm toán; chú trọng nâng cao chất lượng công tác khảo sát, thu thập thông tin lập kế hoạch cuộc kiểm toán.

Đặc biệt, để triển khai cuộc kiểm toán chuyên đề ”Việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ” đạt mục tiêu, đáp ứng yêu cầu của Quốc hội, KTNN đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện cuộc kiểm toán; tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý của các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương, các học viện, nhà trường, viện nghiên cứu, các tổ chức, hội nghề nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học, lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch... về mục tiêu, nội dung, phạm vi, giới hạn và phương thức tổ chức cuộc kiểm toán.

Công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán và thanh tra công vụ được coi trọng nên đã góp phần nâng cao chất lượng kiểm toán, phòng ngừa rủi ro kiểm toán, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm của cán bộ, công chức...

Chuyển 08 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang cơ quan điều tra

Tính đến 31/8/2022, KTNN đã xét duyệt 200 KHKT, triển khai 184/231 đoàn kiểm toán; kết thúc kiểm toán 140 cuộc, xét duyệt 202 Dự thảo Báo cáo kiểm toán (BCKT); phát hành 162 BCKT. Các cuộc kiểm toán kết thúc đảm bảo đạt mục tiêu, tiến độ và phát hành BCKT đúng luật định; kiểm toán viên chấp hành tốt Quy chế tổ chức và hoạt động đoàn KTNN, Quy tắc ứng xử của kiểm toán viên nhà nước.
 

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: quochoi.vn


Kết quả kiểm toán cho thấy có đơn vị chưa chấp hành đầy đủ quy định trong quản lý, điều hành thu, chi ngân sách; quản lý tài sản, đất đai, tài nguyên khoáng sản; quản lý doanh thu, chi phí; một số chính sách còn bất cập, chậm sửa đổi và chưa sát thực tế, hiệu quả chưa cao…

Sơ bộ kết quả kiểm toán 08 tháng đầu năm 2022 của 162 BCKT đã phát hành và 06 BCKT chuyển từ KHKT 2021 sang, KTNN kiến nghị xử lý 22.036 tỷ đồng; kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới 102 văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý không phù hợp; kiến nghị chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật nhiều tập thể, cá nhân đối với từng sai phạm.

Ngoài ra, thực hiện quy định của Luật KTNN, KTNN đã có báo cáo Quốc hội, UBTVQH ý kiến về chủ trương đầu tư 05 dự án quan trọng quốc gia; đang chuẩn bị báo cáo ý kiến về dự toán NSNN và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023 trình Quốc hội.

Đặc biệt, để từng bước chuyển đổi từ phương pháp kiểm toán truyền thống sang phương pháp kiểm toán hiện đại dựa trên dữ liệu số, hướng tới môi trường kiểm toán số bảo mật và tích hợp, KTNN đã tổ chức thí điểm kiểm toán từ xa đối với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Việc kiểm toán đã phần nào tiết kiệm thời gian, chi phí kiểm toán; giảm thiểu tác động của yếu tố bất khả kháng như thiên tai, dịch bệnh; góp phần tăng tính minh bạch trong hoạt động kiểm toán...

Liên quan đến công tác công khai, cung cấp thông tin kết quả kiểm toán và phối hợp công tác, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách nêu rõ, thực hiện nhiệm vụ theo luật định, Tổng Kiểm toán nhà nước đã trình bày Báo cáo kiểm toán quyết toán NSNN năm 2020 tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV với nhiều phát hiện nổi bật, được Quốc hội và cử tri cả nước quan tâm, đánh giá cao.

Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2021, Báo cáo kiểm toán chuyên đề “Việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ” sau khi báo cáo Quốc hội đã được đăng tải kịp thời trên các phương tiện truyền thông, đồng thời KTNN tổ chức Họp báo để công bố công khai đối với các báo cáo này.

KTNN luôn phối hợp chặt chẽ, kịp thời và có hiệu quả với các cơ quan có liên quan. Trong 8 tháng đầu năm 2022, KTNN đã chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định 08 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện qua hoạt động kiểm toán; cung cấp 724 Báo cáo kiểm toán, các tài liệu có liên quan cho các cơ quan có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát và xây dựng chương trình công tác.

Tại cuộc kiểm toán chuyên đề “Việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ”, KTNN đã kịp thời chuyển danh sách các đơn vị, địa phương mượn, mua kit test có dấu hiệu bất thường sang Thanh tra Chính phủ để lưu ý khi thanh tra theo chuyên đề tại các Bộ, ngành, địa phương.

Trong năm 2023, KTNN cũng đã cử 03 lãnh đạo Ngành tham gia Đoàn giám sát của Quốc hội, UBTVQH; cử 14 lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng tham gia Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực và tham gia Tổ giúp việc các Đoàn giám sát...
 
Về việc thực hiện kiến nghị kiểm toán, tổng hợp sơ bộ đến 31/8/2022, các đơn vị đã thực hiện 37.924,2 tỷ đồng, đạt 56,3% (cùng kỳ năm trước 49,9%); các cơ quan đã sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 15 văn bản quy phạm pháp luật thay thế các văn bản không phù hợp; có 24 báo cáo có kiến nghị về kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân được thực hiện. Trong những tháng còn lại của năm 2022, KTNN sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp đầu năm 2023.
 

Đ. KHOA

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

(BKTO) - Nhận diễn rõ các phương thức chống phá chủ yếu của các thế lực thù địch trong điều kiện hiện nay, đặc biệt là sự chống phá trên mặt trận tư tưởng có ý nghĩa quan trọng để Việt Nam xây dựng các giải pháp phòng chống DBHB một cách toàn diện, hiệu quả.

Tin mới

  • Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

    Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

    (BKTO) - Nhận diễn rõ các phương thức chống phá chủ yếu của các thế lực thù địch trong điều kiện hiện nay, đặc biệt là sự chống phá trên mặt trận tư tưởng có ý nghĩa quan trọng để Việt Nam xây dựng các giải pháp phòng chống DBHB một cách toàn diện, hiệu quả.

     1 năm trước

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201