Thứ Sáu, 20/9/2019 - 20:53:17 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6262 8616 - Số máy lẻ: 1312 Cơ quan: (024) 6262 8616 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn
Kiểm toán Nhà nước đã có nhiều giải pháp sáng tạo, đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ

Kiểm toán Nhà nước đã có nhiều giải pháp sáng tạo, đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ

(BKTO) - Đó là đánh giá của nhiều đại biểu tại Phiên họp của Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội sáng 6/9, cho ý kiến đối với Báo cáo của Tổng Kiểm toán Nhà nước về công tác năm 2019 của KTNN và Dự kiến Kế hoạch kiểm toán năm 2020 của KTNN.

Xem tiếp
Xem thêm

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề