Thứ Sáu, 30/9/2022 - 02:00:08 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ cho NAB, Kienlongbank

THỨ TƯ, 10/08/2022 19:50:00 | TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
(BKTO) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Văn bản chấp thuận tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á (NAB) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long (Kienlongbank).

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Tại Văn bản số 5359/NHNN-TTGSNH, NHNN đã chấp thuận việc NAB tăng vốn điều lệ tối đa thêm 1.900 tỷ đồng. Trong đó, tăng vốn điều lệ tối đa thêm hơn 1.229,9 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tăng vốn điều lệ tối đa thêm 670 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Việc tăng vốn trên được thực hiện theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 NAB ngày 29/4/2022.

Còn tại Văn bản số 5360/NHNN-TTGSNH, NHNN chấp thuận việc Kienlongbank tăng vốn điều lệ tối đa thêm 578,37 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán sau khi trích lập các quỹ theo quy định pháp luật.

Phương án tăng vốn điều lệ này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022 và Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT ngày 05/7/2022.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


NHNN yêu cầu NAB và Kienlongbank thực hiện tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật; chỉ được thực hiện tăng vốn điều lệ theo quy định tại các văn bản này khi tuân thủ quy định của pháp luật.

Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, NAB và Kienlongbank thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Thống đốc NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Mới đây, NHNN cũng đã có Văn bản số 5428/NHNN-TTGSNH chấp thuận đề nghị thành lập 3 chi nhánh và 9 phòng giao dịch của Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vương (VPBank).

VPBank có trách nhiệm thực hiện các thủ tục khai trương hoạt động, đăng ký, đăng báo đối với chi nhánh, phòng giao dịch được chấp thuận thành lập theo quy định tại Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/9/2013 của Thống đốc NHNN về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký Văn bản này, VPBank phải khai trương hoạt động các chi nhánh, phòng giao dịch được chấp thuận thành lập./.

THÀNH ĐỨC

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

9 tháng: Thoái vốn tại doanh nghiệp 466 tỷ đồng, thu về 2.289,5 tỷ đồng

9 tháng: Thoái vốn tại doanh nghiệp 466 tỷ đồng, thu về 2.289,5 tỷ đồng

(BKTO) – Bộ Tài chính cho biết, trong tháng 9 năm 2022, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước (DNNN) thoái vốn tại doanh nghiệp với giá trị 48,3 tỷ đồng, thu về 109,1 tỷ đồng; 1 đơn vị thoái vốn không thành công.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201