Chủ Nhật, 25/02/2024 - 22:17:23 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực ngoại hối

THỨ TƯ, 31/08/2022 20:10:00 | KINH TẾ - XÃ HỘI
(BKTO) - Một loạt thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hoạt động ngoại hối đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ.

Ảnh minh họa. Nguồn:TTXVN


Thống đốc NHNN đã ban hành Quyết định số 1453/QĐ-NHNN về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ lĩnh vực hoạt động ngoại hối quy định tại Thông tư số 10/2022/TT-NHNN ngày 29/7/2022 thực hiện tại bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ của NHNN Việt Nam.

Theo công bố của NHNN, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN: “Thủ tục đăng ký thay đổi khoản phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh”.

Danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN, gồm: Các thủ tục “Thủ tục xác nhận hạn mức phát hành trái phiếu quốc tế đối với ngân hàng thương mại nhà nước”, “Thủ tục xác nhận hạn mức phát hành trái phiếu quốc tế đối với doanh nghiệp không phải ngân hàng thương mại nhà nước” và “Thủ tục đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh” được thay thế bằng “Thủ tục đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh”.

Thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN: “Thủ tục thẩm định phương án phát hành trái phiếu quốc tế của ngân hàng thương mại nhà nước”.

Thủ tục hành chính trên thuộc lĩnh vực hoạt động ngoại hối và được thực hiện tại NHNN Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối).

Các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ nêu trên được thực hiện theo quy định của Thông tư số 10/2022/TT-NHNN ngày 29/7/2022 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh./.

THÀNH ĐỨC

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin mới

  • Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

    Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

    (BKTO) - Nhận diễn rõ các phương thức chống phá chủ yếu của các thế lực thù địch trong điều kiện hiện nay, đặc biệt là sự chống phá trên mặt trận tư tưởng có ý nghĩa quan trọng để Việt Nam xây dựng các giải pháp phòng chống DBHB một cách toàn diện, hiệu quả.

     1 năm trước

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201