Thứ Tư, 17/8/2022 - 10:35:25 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Nhanh chóng đưa chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đi vào cuộc sống

CHỦ NHẬT, 19/09/2021 20:13:55 | HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
(BKTO) - Để nhanh chóng đưa Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đi vào cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả, Bộ Kế hoạch & Đầu tư (KH&ĐT) đang khẩn trương lấy ý kiến rộng rãi góp ý cho Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định này.

Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.    Ảnh minh họa: Thời báo Tài chính


Tại Điều 4 của Dự thảo Thông tư, Bộ KH&ĐT đề xuất 2 phương án về quy trình hỗ trợ DNNVV.

Với Phương án 1, Dự thảo Thông tư yêu cầu DNNVV gửi Hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ tới đơn vị triển khai hỗ trợ; trong đó, những nội dung mà đơn vị triển khai hỗ trợ không trực tiếp cung cấp thì DNNVV lựa chọn bên cung cấp phù hợp, ký hợp đồng dịch vụ và gửi kèm hợp đồng dịch vụ đã ký trong Hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ.

Trên cơ sở đó, đơn vị triển khai hỗ trợ DNNVV rà soát Hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ, quyết định mức hỗ trợ và có văn bản thông báo về việc hỗ trợ cho DNNVV. Thông báo phải nêu rõ nội dung, kinh phí NSNN hỗ trợ và kinh phí khác (nếu có).

Trong trường hợp đơn vị hỗ trợ trực tiếp cung cấp dịch vụ thì căn cứ thông báo, sẽ ký hợp đồng hỗ trợ với DNNVV; tổ chức thực hiện hợp đồng; nghiệm thu, thanh lý hợp đồng. Trường hợp đơn vị hỗ trợ phối hợp với bên cung cấp thì căn cứ vào thông báo, đơn vị hỗ trợ, DNNVV và bên cung cấp ký hợp đồng hỗ trợ.

Với Phương án 2, Bộ KH&ĐT cho rằng không cần thêm hướng dẫn vì Điều 32 Nghị định 80/2021/NĐ-CP đã quy định đủ.

Liên quan đến nội dung hỗ trợ tư vấn, Dự thảo Thông tư nêu rõ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ xây dựng, vận hành mạng lưới tư vấn viên theo quy định tại điểm đ khoản 5 Điều 28 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP. Tư vấn viên khi đã được công nhận vào mạng lưới phải cập nhật thông tin về năng lực, kinh nghiệm và các hợp đồng tư vấn đã thực hiện cho DNNVV lên Cổng thông tin 6 tháng một lần.

Về nội dung hỗ trợ đào tạo (Điều 7 Nghị định), Dự thảo Thông tư hướng dẫn sẽ hỗ trợ đào tạo trực tiếp về khởi sự kinh doanh, cung cấp kiến thức, kinh nghiệm cơ bản về khởi sự kinh doanh, thành lập DN.

Đồng thời hỗ trợ đào tạo quản trị DN cơ bản và chuyên sâu nhằm nâng cao kỹ năng vận hành, quản lý DN, trình độ quản trị sản xuất, kinh doanh; cũng như đào tạo kiến thức quản trị, huấn luyện thực tiễn tại hiện trường của các DNNVV trong lĩnh vực sản xuất, chế biến.

Trong đó, khóa đào tạo khởi sự kinh doanh sẽ dành cho người lao động của DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh hoặc DNNVV mới thành lập, thời lượng đào tạo từ 1-2 ngày và không tổ chức đi thực tế tại DN điển hình.

Các khóa đào tạo quản trị kinh doanh cơ bản dành cho người lao động của DNNVV có thời lượng từ 2-3 ngày, riêng các lớp 3 ngày có thể bố trí tối đa 1/2 ngày để thực hành thảo luận hoặc đi nghiên cứu thực tế tại DN điển hình.

Còn với các khóa đào tạo quản trị kinh doanh chuyên sâu có thể kéo dài từ 5-28 ngày (có thể không liên tục), trong đó có thể bố trí tối đa 1/3 thời gian để thực hành thảo luận hoặc đi nghiên cứu thực tế tại DN điển hình trong, ngoài nước…

Đối với các lớp đào tạo trực tuyến dành cho người lao động và cán bộ quản lý của DNNVV thì sẽ không bị giới hạn số lần tham gia học tập, tuy nhiên sĩ số khóa học tối đa không quá 50 học viên/khóa.

Dự thảo Thông tư nêu rõ, việc lựa chọn DNNVV khởi nghiệp sáng tạo để hỗ trợ dành cho các DNNVV đạt giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế về khởi nghiệp sáng tạo trong thời gian không quá 36 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ; hoặc DNNVV có văn bằng bảo hộ đối với sáng chế, giấy chứng nhận DN khoa học công nghệ, giấy chứng nhận DN công nghệ cao, DN ứng dụng công nghệ cao còn thời hạn tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

Dự thảo Thông tư cũng hướng dẫn cụ thể về hỗ trợ chi phí tham gia các khoá đào tạo, huấn luyện chuyên sâu ngắn hạn ở nước ngoài; chi phí tham gia các cuộc thi quốc tế về khởi nghiệp sáng tạo cho các DNNVV khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ chi phí đào tạo nâng cao trình độ công nghệ, kỹ thuật chuyên sâu tại các DNNVV trong cụm liên kết ngành, DNNVV tham gia vào các chuỗi giá trị.
H.THOAN
 

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201