Thứ Tư, 17/7/2024 - 03:11:46 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Tham mưu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Kiểm toán nhà nước lần thứ VII

THỨ TƯ, 21/09/2022 20:00:00 | HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN
(BKTO) - Chiều 21/9, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), Chi bộ Văn phòng Đảng - Đoàn thể đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2025.

Đồng chí Nguyên Tuấn Anh (thứ 3 từ phải sang) và đồng chí Lê Đình Thăng (thứ 2 từ trái sang) chúc mừng Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025.
Ảnh: Nguyễn Ly


Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước; Lê Đình Thăng - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy KTNN, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành II. 

Trình bày Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nhàn - Phó Bí thư Chi bộ - cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, Chi ủy đã bám sát Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020-2022), chương trình làm việc của Ban Cán sự, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN và Ban Chấp hành các tổ chức đoàn thể, tập trung lãnh đạo Văn phòng Đảng - Đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đề ra.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nhàn - Phó Bí thư Chi bộ - trình bày Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.  Ảnh: Nguyễn Ly


Chi ủy cũng xây dựng được đội ngũ cán bộ Văn phòng Đảng - Đoàn thể có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy, trách nhiệm, đoàn kết, cộng sự cao, tạo nên sức mạnh xây dựng đơn vị ngày càng phát triển. Dân chủ trong sinh hoạt được mở rộng, ý thức phê bình, tự phê bình ngày càng tốt hơn, vai trò của cấp ủy ngày càng rõ nét. Công tác quản lý cán bộ, đảng viên chặt chẽ, mối quan hệ phối hợp, đoàn kết thống nhất trong Văn phòng Đảng - Đoàn thể ngày càng cao.

Trong công tác tham mưu, giúp việc Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN, Chi ủy đã lãnh đạo Văn phòng tham mưu giúp Đảng ủy KTNN triển khai thực hiện có hiệu quả 4 Nghị quyết trong nhiệm kỳ 2020-2025, gồm: Nghị quyết số 88-NQ/ĐU ngày 19/02/2021 về “Lãnh đạo thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030”; Nghị quyết số 89-NQ/ĐU ngày 19/02/2021 về “Lãnh đạo hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2020-2025”; Nghị quyết số 90-NQ/ĐU ngày 19/02/2021 về “Lãnh đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào các hoạt động của ngành giai đoạn 2020-2025 ”; Nghị quyết số 103-NQ/ĐU ngày 11/3/2021 về “Lãnh đạo hoàn thiện thể chế về tổ chức và hoạt động của KTNN”.

Cùng với đó, Chi ủy đã tham mưu ban hành Chỉ thị, Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm; chuẩn bị tài liệu phục vụ các hội nghị định kỳ và đột xuất của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN; thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ báo cáo của Đảng ủy KTNN theo yêu cầu của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương khóa XIII và các chỉ thị, quyết định của Đảng cho cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên và xây dựng Chương trình hành động về thực hiện các nghị quyết, quyết định này trong toàn Đảng bộ.
 

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Nguyễn Ly


Trong nhiệm kỳ, Chi ủy cũng đã phối hợp Ban Tổ chức Đảng ủy kịp thời tham mưu củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng; làm tốt công tác thẩm định hồ sơ phát triển đảng, cụ thể, tham mưu kết nạp đảng cho 80 quần chúng, chuyển đảng chính thức cho 208 đảng viên dự bị; tham mưu thành lập 258 chi bộ sinh hoạt đảng tạm thời đối với đoàn kiểm toán.

Đặc biệt, Chi ủy đã thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 của Đảng bộ KTNN và 32 đảng bộ, chi bộ trực thuộc; tham mưu việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên, xét thi đua khen thưởng hằng năm…

Những thành tích của Văn phòng Đảng - Đoàn thể trong nhiệm kỳ qua đã góp phần quan trọng giúp Ban Cán sự, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN và các tổ chức chính - xã hội thuộc KTNN nâng cao chất lượng hoạt động, hoàn thành toàn bộ chương trình công tác hằng năm đề ra, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng bộ KTNN trong sạch, vững mạnh.
 

Đồng chí Lê Đình Thăng - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy KTNN - đánh giá cao những nỗ lực và thành tích của Chi bộ Văn phòng Đảng - Đoàn thể.
Ảnh: Nguyễn Ly


Từ những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Văn phòng Đảng - Đoàn thể xác định mục tiêu trong nhiệm kỳ 2022-2025 là “Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp”, đáp ứng yêu cầu tham mưu, giúp việc Ban Cán sự, Đảng ủy KTNN và phối hợp với các tổ chức đoàn thể KTNN trong giai đoạn mới.

Trên cơ sở mục tiêu tổng quát, Chi bộ xác định phương pháp thực hiện là: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tiếp tục xây dựng Chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.

Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt, nêu cao tinh thần gương mẫu trong thực thi nhiệm vụ; đổi mới phương pháp làm việc, nhất là công tác chuyên quản, nắm bắt tình hình các đơn vị.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao tính chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, có năng lực chuyên môn sâu.

Đại hội cũng đã nghe Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022; tập trung thảo luận về những kết quả đạt được, những hạn chế, vướng mắc trong hoạt động của Chi bộ thời gian qua và phương hướng, giải pháp thời gian tới.
 

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025.
Ảnh: Nguyễn Ly


Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Đình Thăng đánh giá cao những nỗ lực và thành tích của Chi bộ Văn phòng Đảng - Đoàn thể trong nhiệm kỳ 2020-2022, đồng thời thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy KTNN nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2022-2025 đặt ra cho Chi bộ Văn phòng Đảng - Đoàn thể rất nhiều nhiệm vụ nặng nề, đặc biệt là trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, tham mưu Đảng ủy KTNN triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII…

Vì vậy, Chi bộ cần xây dựng kế hoạch hoạt động sớm, nỗ lực bao quát, nắm bắt mọi hoạt động của các đoàn thể, đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Với khối lượng công việc lớn trong thời gian tới, Chi ủy cần nghiên cứu đề xuất bổ sung thêm nhân sự để đáp ứng nhiệm vụ được giao.
 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể - phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Nguyễn Ly


Thay mặt Chi bộ, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể trân trọng cảm ơn và tiếp thu chỉ đạo của đồng chí Lê Đình Thăng, đồng thời khẳng định, sau Đại hội, Chi bộ sẽ tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo và Nghị quyết của Đại hội với tinh thần đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, quyết tâm thực hiện và đạt vượt các chỉ tiêu đề ra.

Với tinh thần trách nhiệm, phát huy tính dân chủ trong Đảng, Đại hội đã tín nhiệm bầu 5 đồng chí vào Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Văn phòng Đảng - Đoàn thể nhiệm kỳ 2022-2025./.

THÙY LÊ


 

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Tập huấn giảng viên về kiểm toán hoạt động trong khuôn khổ hợp tác với CAAF

Tập huấn giảng viên về kiểm toán hoạt động trong khuôn khổ hợp tác với CAAF

(BKTO) - Trong 03 ngày 28, 31/10 và 01/11 tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước (KTNN) Việt Nam phối hợp với Quỹ Kiểm toán và Trách nhiệm giải trình Canada (CAAF) tổ chức khóa đào tạo dành cho đội ngũ giảng viên về kiểm toán hoạt động (KTHĐ) trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa KTNN Việt Nam và CAAF.

Tin mới

  • Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

    Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

    (BKTO) - Nhận diễn rõ các phương thức chống phá chủ yếu của các thế lực thù địch trong điều kiện hiện nay, đặc biệt là sự chống phá trên mặt trận tư tưởng có ý nghĩa quan trọng để Việt Nam xây dựng các giải pháp phòng chống DBHB một cách toàn diện, hiệu quả.

     1 năm trước

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201