Thứ Hai, 20/5/2024 - 18:30:00 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Hà Nội đã giải quyết việc làm cho hơn 183 nghìn lao động

THỨ NĂM, 27/10/2022 10:15:53 | AN SINH XÃ HỘI
(BKTO) - Từ đầu năm 2022 đến nay, TP. Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 183.027 lao động, vượt 14,3% kế hoạch năm, tăng 46.411 lao động, tương đương tăng 34% so với 10 tháng đầu năm 2021.

 

Sàn giao dịch việc làm Hà Nội. Ảnh: vieclamhanoi.net


Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, Thành phố tạo việc làm cho 56.283 lao động từ nguồn vốn ngân sách Thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội với số tiền là 2.655 tỷ đồng.

Số người lao động nhận được việc làm sau khi phỏng vấn tại các phiên, sàn giao dịch việc làm là 14.485 lao động; đưa 1.750 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Số lao động được giải quyết việc làm qua cung ứng dịch vụ việc làm của doanh nghiệp (DN) và qua các hình thức khác là 110.509 lao động.

Riêng tháng 10/2022, Thành phố giải quyết việc làm cho 14.584 lao động, với 3.033 lao động được giải quyết từ nguồn vốn ngân sách Thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội, tổng số tiền là 151,3 tỷ đồng.

Số người lao động nhận được việc làm sau khi phỏng vấn tại các phiên, sàn giao dịch việc làm, trung tâm dịch vụ việc làm 1.653 lao động. Số lao động được giải quyết việc làm qua hình thức xuất khẩu lao động, cung ứng dịch vụ việc làm của các DN và qua các hình thức khác 9.898 lao động.

Cũng trong tháng 10, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức 23 phiên giao dịch việc làm với 670 đơn vị, DN tham gia, tổng số nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh là 14.003 người; tổng số lao động được phỏng vấn là 4.586 người và 1.653 lao động được tuyển dụng tại các phiên.

Để đảm bảo các mục tiêu đề ra, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành của Thành phố, cũng như các cơ quan ban ngành địa phương nghiên cứu, dự báo và đánh giá về tình hình thị trường lao động hiện tại, cũng như xu hướng phát triển và tác động kinh tế trong thời gian tới. Qua đó, định hướng, cải thiện chất lượng nguồn lao động của Thành phố, hỗ trợ người lao động học nghề, mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát.

Bên cạnh đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giải quyết việc làm, hoàn thiện mạng lưới thu thập và cung cấp thông tin thị trường lao động từ Thành phố tới địa phương thông qua việc tổ chức đồng bộ hoạt động của hệ thống Sàn giao dịch việc làm Hà Nội. Đẩy mạnh công tác dự báo thị trường lao động ngắn hạn và dài hạn về nguồn nhân lực, tình trạng việc làm, xu hướng nghề nghiệp.

Đối với cấp phép lao động nước ngoài, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội đã ra thông báo 601 lượt công ty được chấp thuận tuyển dụng lao động là người nước ngoài, cấp mới 1083 giấy phép, cấp lại 59 giấy phép cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam…/.

THÙY LÊ

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin mới

  • Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

    Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

    (BKTO) - Nhận diễn rõ các phương thức chống phá chủ yếu của các thế lực thù địch trong điều kiện hiện nay, đặc biệt là sự chống phá trên mặt trận tư tưởng có ý nghĩa quan trọng để Việt Nam xây dựng các giải pháp phòng chống DBHB một cách toàn diện, hiệu quả.

     1 năm trước

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201