Thứ Sáu, 22/11/2019 - 15:15:47 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Quốc hội thông qua Luật Giáo dục (sửa đổi)

THỨ SÁU, 14/06/2019 16:25:00 | TRONG NƯỚC
(BKTO) - Với 85,54% đại biểu Quốc hội tán thành, sáng 14/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Giáo dục (sửa đổi).

Luật Giáo dục (sửa đổi) gồm 9 chương, 115 điều quy định về: hệ thống giáo dục quốc dân; cơ sở giáo dục, nhà giáo, người học; quản lý nhà nước về giáo dục; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động giáo dục.

Luật quy định, mục tiêu giáo dục nhằm phát triển toàn diện con người Việt Nam có đạo đức, tri thức, văn hóa, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp; có phẩm chất, năng lực và ý thức công dân; có lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; phát huy tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.
 

Đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết thông qua Luật Giáo dục (sửa đổi)- Ảnh: Q. Khánh

Mỗi môn học có một hoặc một số sách giáo khoa

Về sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Luật quy định: Sách giáo khoa triển khai chương trình giáo dục phổ thông, cụ thể hóa các yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông về mục tiêu, nội dung giáo dục, yêu cầu về phẩm chất và năng lực của học sinh; định hướng về phương pháp giảng dạy và cách thức kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục. Nội dung và hình thức sách giáo khoa không mang định kiến dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, giới, lứa tuổi và địa vị xã hội. Sách giáo khoa thể hiện dưới dạng sách in, sách chữ nổi Braile, sách điện tử.

Trước đó, qua thảo luận, có ý kiến đề nghị quy định sách giáo khoa phải được sử dụng ổn định, lâu dài; có ý kiến đề nghị giao HĐND cấp tỉnh quyết định việc lựa chọn sách giáo khoa; có ý kiến đề nghị giao thẩm quyền cho Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình cho biết, ý kiến của đa số đại biểu Quốc hội đồng ý pháp điển hóa Nghị quyết 88/2014/QH13 của Quốc hội XIII về có một chương trình giáo dục phổ thông thống nhất cả nước, có một số sách giáo khoa cho mỗi môn học, giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về chất lượng và quyết định ban hành sách giáo khoa sử dụng trong cả nước.

Về thẩm quyền quyết định việc lựa chọn sách giáo khoa để sử dụng ổn định trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Điều 32 đã được chỉnh lý cho phù hợp với quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Về Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Luật đã quy định cụ thể về thành phần Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa, bao gồm các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhà khoa học có kinh nghiệm, uy tín về giáo dục và đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan. Hội đồng phải có ít nhất một phần ba tổng số thành viên là các nhà giáo đang giảng dạy ở cấp học tương ứng.

Trên cơ sở quy định cụ thể về thành phần, cơ cấu này, việc giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa theo từng môn học ở từng cấp học, để thẩm định sách giáo khoa và chịu trách nhiệm về sách giáo khoa giáo dục phổ thông là phù hợp với thẩm quyền chuyên môn mà vẫn bảo đảm tính khách quan.

Bảo đảm cân đối giữa đào tạo và tuyển dụng giáo viên

Đối với các quy định liên quan đến người học, một số ý kiến đề nghị sinh viên sư phạm không phải hoàn trả tiền được hỗ trợ đóng học phí và chi phí sinh hoạt; có ý kiến băn khoăn về tính khả thi của chính sách hỗ trợ này.

Chủ nhiệm Phan Thanh Bình cho biết, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và để bảo đảm tính khả thi, Luật giao Chính phủ quy định cụ thể chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đối với học sinh, sinh viên sư phạm (Ðiều 85). Theo đó, việc hoàn trả tiền hỗ trợ sẽ được quy định ở văn bản dưới luật, đồng thời, phải quy hoạch lại các cơ sở đào tạo sư phạm để bảo đảm cân đối giữa đào tạo và tuyển dụng giáo viên.

Có ý kiến đề nghị bổ sung đối tượng hưởng chính sách cử tuyển là “học sinh đồng bào dân tộc thiểu số đạt kết quả học tập từ khá giỏi trở lên”; đề nghị cân nhắc đối tượng “người khuyết tật có khó khăn về kinh tế”.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, cử tuyển là một chính sách quan trọng của Đảng, Nhà nước để xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Đây là chính sách được áp dụng cho đối tượng cụ thể, không phải chính sách ưu tiên về kết quả học tập. Vì vậy, xin Quốc hội cho giữ như Dự thảo Luật.

Đ. KHOA

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Có nên đưa hộ kinh doanh vào Luật Doanh nghiệp?

Có nên đưa hộ kinh doanh vào Luật Doanh nghiệp?

(BKTO) - Chiều 20/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội làm việc tại hội trường thảo luận về Dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Tại phiên thảo luận, vấn đề đưa hộ kinh doanh vào phạm vi điều chỉnh trong Dự thảo Luật được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm, thảo luận sôi nổi.

Tin mới

  • Có nên đưa hộ kinh doanh vào Luật Doanh nghiệp?

    Có nên đưa hộ kinh doanh vào Luật Doanh nghiệp?

    (BKTO) - Chiều 20/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội làm việc tại hội trường thảo luận về Dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Tại phiên thảo luận, vấn đề đưa hộ kinh doanh vào phạm vi điều chỉnh trong Dự thảo Luật được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm, thảo luận sôi nổi.

     hôm qua

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201