Thứ Sáu, 30/9/2022 - 00:48:23 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

THỨ SÁU, 10/12/2021 14:50:00 | TRONG NƯỚC
(BKTO) - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định 2047/QĐ-TTg giao dự toán NSNN năm 2022.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Theo đó, giao dự toán NSNN năm 2022 cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương (các Bộ, cơ quan Trung ương) và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính giao cho các Bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương các nhiệm vụ thu, chi sau: Số thu phí, lệ phí; số phí, lệ phí nộp NSNN và số chi từ nguồn thu phí để lại của các bộ, cơ quan Trung ương; thu chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; chi tiết các khoản thu được loại trừ khi xác định số tăng thu ngân sách địa phương dành để cải cách chính sách tiền lương; chi nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia; chi đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức; bổ sung có mục tiêu chi thường xuyên ngân sách Trung ương cho ngân sách từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo từng mục tiêu, nhiệm vụ theo mức dự toán đã được Quốc hội quyết định; tổng mức vay, vay bù đắp bội chi, vay để trả nợ gốc, mức bội chi của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Về triển khai thực hiện dự toán NSNN năm 2022, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện dự toán theo quy định của Luật NSNN và Luật Đầu tư công.

Các Bộ, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan trong phạm vi quản lý được giao, có nhiệm vụ tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu NSNN; chống thất thu thuế, chống chuyển giá, trốn thuế, gian lận thương mại; đôn đốc thu hồi nợ thuế, giảm nợ đọng thuế; kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế giá trị gia tăng; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính về thuế; thực hiện nghiêm quy định về đấu giá khi thực hiện bán, chuyển nhượng, cho thuê tài sản công, giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật; đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại DN; chỉ đạo người đại diện phần vốn Nhà nước đôn đốc DN nộp kịp thời vào NSNN số thu cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn Nhà nước tại các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Đề cao kỷ luật, kỷ cương tài chính NSNN; phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu NSNN năm 2022. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách; phân bổ và giao dự toán cho đơn vị sử dụng ngân sách đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định. Điều hành chi NSNN chặt chẽ, hiệu quả, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; giảm mạnh kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài để dành nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, dự phòng cho các trường hợp bất khả kháng; tập trung chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở làm chậm tiến độ giao, giải ngân vốn đầu tư nguồn NSNN; cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp giải ngân chậm, gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp, tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, giảm hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách cho các đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với mức độ tự chủ theo quy định. Triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo đảm hiệu quả sử dụng NSNN.

Tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính đặc thù được cấp có thẩm quyền quy định đối với một số cơ quan hành chính nhà nước cho tới khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong DN.

Giao Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể tính tiết kiệm tối thiểu 15% chi thường xuyên (ngoài chi tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương và các khoản chi trực tiếp cho con người) so với dự toán năm 2021 để cắt giảm trước khi giao dự toán đối với các cơ quan, đơn vị đang được áp dụng cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền sử dụng nguồn phí được để lại, nguồn thu ngoài NSNN (tương tự như đối với các cơ quan, đơn vị áp dụng cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù sử dụng nguồn NSNN)./.
 
HỒNG NHUNG

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Sửa đổi, bổ sung quy định về Cấp chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ

Sửa đổi, bổ sung quy định về Cấp chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ

(BKTO) - Ngày 27/9, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 70/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đường bộ.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201