Thứ Ba, 15/10/2019 - 15:30:02 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6262 8616 - Số máy lẻ: 1312 Cơ quan: (024) 6262 8616 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Bế mạc Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

THỨ TƯ, 17/07/2019 16:13:56 | TRONG NƯỚC
(BKTO) - Sáng 17/7, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc Phiên họp thứ 35 sau 2,5 ngày làm việc tập trung, nghiêm túc, hoàn thành chương trình đề ra.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Chính phủ, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội và các cơ quan hữu quan bám sát các kết luận của từng nội dung trong phiên họp để tiếp tục hoàn chỉnh 04 dự án Luật và các báo cáo; đồng thời hoàn thiện các Dự thảo Nghị quyết để trình ký ban hành.
 

Quang cảnh phiên bế mạc- Ảnh: quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, sau khi tổng kết Kỳ họp thứ 7, có một số vấn đề cần rút kinh nghiệm cho các kỳ họp sau. Những việc có liên quan, các cơ quan hữu quan tập trung, chủ động quyết liệt nhiều hơn nữa, cần được tiến hành ngay từ bây giờ để phục vụ cho Kỳ họp thứ 8 của Quốc hội vào tháng 10 tới.

Theo Chủ tịch Quốc hội, trước hết cần khẩn trương hoàn thiện, bảo đảm chất lượng các nội dung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 8 và tháng 9, với nhiều nội dung quan trọng cần xem xét, khối lượng công việc rất lớn. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành chủ động phối hợp với Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai tốt các công việc, không chủ quan, tránh dẫn đến chậm trễ trong việc chuẩn bị nội dung phiên họp, kỳ họp.

Cụ thể gồm các nội dung: Nghị quyết giải thích một số điều của Luật Quy hoạch; Nghị quyết thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân phường tại Hà Nội; Nghị quyết xử lý nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền phạt chậm nộp và một số nghị quyết khác cũng như một số luật cần được sửa đổi bổ sung.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ tài liệu để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội chậm nhất là vào phiên họp tháng 9.
 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc Phiên họp- Ảnh: quochoi.vn


Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao Văn phòng Quốc hội và Ban chỉ đạo xây dựng Quốc hội điện tử trong việc ứng dụng phần mềm phục vụ hoạt động cho phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục được cải thiện; đồng thời đề nghị tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục hoàn thiện đề án, có lộ trình xây dựng Quốc hội điện tử. Theo đó, Quốc hội, Chính phủ cùng các cơ quan trong hệ thống chính trị sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phối hợp xây dựng một hệ thống thông tin điện tử liên thông với cơ sở dữ liệu dùng chung, có tính đồng bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan và tính kết nối, liên thông trong các hoạt động của cơ quan nhà nước.

Trước đó, cũng tại phiên họp sáng 17/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc sử dụng 20% kinh phí kết dư Quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2015.

Trên cơ sở tờ trình của Chính phủ, căn cứ Luật BHYT, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội cho rằng, việc phân bổ và sử dụng phần kết dư Quỹ khám, chữa bệnh BHYT chỉ được đặt ra từ khi có Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật BHYT năm 2014.

Trong đó, theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 35 thì từ ngày 1/1/2015 đến 31/12/2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam có trách nhiệm trích 80% số kinh phí khám, chữa bệnh chưa sử dụng hết vào Quỹ dự phòng, đồng thời thông báo 20% số kinh phí dùng cho khám, chữa bệnh chưa sử dụng hết cho địa phương để sử dụng theo thứ tự ưu tiên: Hỗ trợ quỹ khám bệnh, chữa bệnh cho người nghèo; hỗ trợ mức đóng BHYT cho một số nhóm đối tượng phù hợp với điều kiện kinh tế- xã hội của địa phương; mua trang thiết bị y tế phù hợp với năng lực, trình độ của cán bộ y tế; mua phương tiện vận chuyển người bệnh ở tuyến huyện.

Trong thời hạn 12 tháng, sau khi BHXH Việt Nam thẩm định quyết toán và kể từ ngày ghi trong thông báo của BHXH Việt Nam, phần kinh phí chưa sử dụng hoặc không sử dụng hết phải thu hồi và chuyển về BHXH Việt Nam để nộp về Quỹ dự phòng.

Vì vậy, Ủy ban Tài chính- Ngân sách cho rằng, việc Chính phủ trình cho phép 11 tỉnh, thành phố được kéo dài thời gian thanh toán từ nguồn 20% kết dư Quỹ khám, chữa bệnh BHYT là vượt quy định của Luật BHYT, do đó, thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội.

Theo Tờ trình của Chính phủ, khoản kinh phí kết dư 20% từ Quỹ khám, chữa bệnh BHYT phát sinh từ năm 2015 được Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam trình thông qua ngày 29/12/2016. Theo quy định thì khoản kinh phí kết dư này được sử dụng trong vòng 12 tháng kể từ ngày ghi trong thông báo của BHXH Việt Nam. Bên cạnh đó, khoản 3 Điều 34 Luật BHYT năm 2014 quy định “Hằng năm, Chính phủ báo cáo trước Quốc hội về quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế”. Như vậy, đến nay Chính phủ mới báo cáo vấn đề này là rất chậm. Cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ cần chỉ đạo các cơ quan, địa phương có liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm.
 

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo thẩm tra tại phiên họp- Ảnh: quochoi.vn


Về số tiền 518,389 tỷ đồng chưa thanh toán, theo quan điểm của Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội, về nguyên tắc, sau 12 tháng các địa phương không sử dụng hết sẽ phải chuyển về Quỹ dự phòng của BHXH Việt Nam. Tuy nhiên, năm 2017 là năm đầu tiên được sử dụng khoản kết dư này nên các địa phương cũng gặp nhiều khó khăn, dẫn đến có 11 địa phương chưa hoàn tất việc thanh toán theo quy định.

Theo báo cáo của Chính phủ, về cơ bản, các địa phương này đã ký hợp đồng mua sắm, nhiều địa phương đã hoàn thành việc lắp đặt, bàn giao trang thiết bị y tế, phương tiện vận chuyển người bệnh và các tài sản này đã được đưa vào sử dụng phục vụ cho khám, chữa bệnh...

Đa số ý kiến trong Ủy ban Tài chính - Ngân sách cho rằng, phần lớn các địa phương trên là các tỉnh khó khăn, vì vậy, đồng ý với đề nghị của Chính phủ cho phép kéo dài thời hạn thanh toán đối với số tiền 518,389 tỷ đồng đến hết 30/6/2020 và đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định vấn đề này tại Kỳ họp thứ 8.

Phát biểu tại phiên họp, nhiều ý kiến nhấn mạnh vấn đề kỷ cương, kỷ luật phải đảm bảo thực hiện một cách nghiêm túc ở tất cả các tỉnh. Một số ý kiến cho rằng, cần phải phân tích, xem xét chỉ ra nguyên nhân do đâu dẫn đến tình trạng chậm trễ ở 11 tỉnh mà Chính phủ trình đề nghị cho phép được kéo dài thời gian thanh toán từ nguồn 20% kết dư Quỹ Khám bệnh, chữa bệnh BHYT, vượt quy định của Luật BHYT.

Cho ý kiến về vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chỉ rõ, do đây là vấn đề mua sắm trang thiết bị y tế, phương tiện vận chuyển người bệnh, phục vụ nhân dân, do đó Ủy ban Thường vụ Quốc hội ưu tiên cân nhắc xem xét đảm bảo tính hợp lý, tìm mọi cách tháo gỡ khó khăn; tuy nhiên cần nghiêm khắc phê bình những địa phương làm không đúng; đồng thời làm rõ trách nhiệm quản lý, kiểm tra, đôn đốc vấn đề này. Theo Chủ tịch Quốc hội, việc thực hiện không nghiêm các quy định của Luật sẽ dễ tạo ra tiền lệ về sau, do đó đề nghị các cơ quan chủ quản và các Bộ, ngành có liên quan phải thẳng thắn nhìn nhận vấn đề này.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét một cách toàn diện và nhất trí trình Quốc hội xem xét, quyết định việc sử dụng 20% kinh phí kết dư Quỹ khám, chữa bệnh BHYT năm 2015 để lại cho các địa phương là 518,389 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm vì sao các tỉnh, thành đều thực hiện tốt mà vẫn còn 11 tỉnh lại không thực hiện được theo đúng tinh thần của Luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng giao Ủy ban Tài chính - Ngân sách thẩm tra chính thức và Chính phủ hoàn chỉnh hồ sơ để trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 8 sắp tới.

ĐĂNG KHOA

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Bước đầu tìm ra “thủ phạm” khiến nước sinh hoạt ở Hà Nội có mùi lạ

Bước đầu tìm ra “thủ phạm” khiến nước sinh hoạt ở Hà Nội có mùi lạ

(BKTO) - Liên quan đến việc nước sinh hoạt tại nhiều quận của Hà Nội như Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông, Nam Từ Liêm… có mùi lạ, gây khó chịu nhiều ngày qua, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Tài nguyên và Môi trường sáng 14/10, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Văn Thức đã cho biết nguyên nhân bước đầu gây ra tình trạng trên.

Tin mới

  • Chính sách linh hoạt hơn nhưng nhiều Hợp tác xã vẫn khó tiếp cận vốn

    Chính sách linh hoạt hơn nhưng nhiều Hợp tác xã vẫn khó tiếp cận vốn

    (BKTO) - Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã 2019 diễn ra tại Hà Nội ngày 14/10, các chuyên gia khẳng định, việc thay đổi và áp dụng linh hoạt các chính sách tiếp cận vốn, hỗ trợ phát triển đã tạo cơ hội, động lực cho các hợp tác xã (HTX) tự tin, mạnh dạn đầu tư sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy vẫn còn một số bất cập cần có giải pháp tháo gỡ.

     16 giờ trước

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6262 8616 - Số máy lẻ: 1312