Chủ Nhật, 3/3/2024 - 09:01:29 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

KTNN khu vực VIII: Hoàn thành kiểm toán đúng kế hoạch, kiến nghị xử lý hơn 2 nghìn tỷ đồng

CHỦ NHẬT, 20/12/2020 22:25:00 | HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO KTNN
(BKTO) - Ngày 19/12, tại tỉnh Khánh Hòa, KTNN khu vực VIII đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đặng Thế Vinh phát biểu chỉ đạo hội nghị


Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đặng Thế Vinh dự và chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị đã nghe Phó Kiểm toán trưởng KTNN khu vực VIII Phan Danh Bình trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và nhiệm vụ công tác năm 2021.

Năm 2020, KTNN khu vực VIII được Tổng Kiểm toán Nhà nước giao thực hiện 08 cuộc kiểm toán. Đến ngày 30/11, đơn vị đã hoàn thành 07 cuộc kiểm toán đảm bảo theo đúng phương án tổ chức kiểm toán năm 2020 đã được Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt (trong đó 05 cuộc đã phát hành Báo cáo kiểm toán, 02 cuộc đang thực hiện các thủ tục để phát hành trước ngày 31/12/2020); còn 01 cuộc kiểm toán được giao bổ sung năm 2020, đơn vị đã tổ chức triển khai vào ngày 09/12/2020 và dự kiến kết thúc vào ngày 23/01/2021.

Trong quá trình thực hiện kiểm toán, đơn vị đã thực hiện đúng theo danh mục chi tiết đầu mối, đơn vị và dự án được Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt. Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước về hoạt động kiểm toán. Trên cơ sở tập trung đổi mới phương pháp và kỹ thuật kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu kiểm toán theo chỉ đạo của Ngành, đơn vị còn chỉ đạo các đoàn kiểm toán ngân sách địa phương tập trung kiểm toán, đánh giá việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu cấp tỉnh; việc quản lý, sử dụng tài sản công. Nhờ vậy, kết quả kiểm toán có số kiến nghị xử lý tài chính cao; đồng thời, kết quả kiểm toán còn được phản ánh một cách toàn diện hơn trên các mặt. Tổng số kiến nghị xử lý tài chính là 2.182 tỷ đồng, gồm tăng thu NSNN 205,4 tỷ đồng, thu hồi và giảm chi NSNN 563,6 tỷ đồng, kiến nghị khác 1.413 tỷ đồng.

Trong năm, đơn vị đã tiến hành kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán và đôn đốc các địa phương, đơn vị được kiểm toán nghiêm túc thực hiện kiến nghị kiểm toán. Kết quả thực hiện kiến nghị về xử lý tài chính đối với các cuộc kiểm toán năm 2019 đạt 92,96%.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức tiếp tục được quan tâm đổi mới theo hướng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; nâng cao trình độ, tăng cường tính chuyên nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán của kiểm toán viên; nâng cao chất lượng kiểm toán. Công tác nghiên cứu khoa học luôn được lãnh đạo KTNN khu vực VIII quan tâm và khuyến khích công chức tham gia. Năm 2020, đơn vị đề xuất và được Hội đồng khoa học KTNN phê duyệt 02 đề tài cấp Bộ, 03 đề tài cấp cơ sở.
 

Quang cảnh hội nghị


Triển khai chương trình công tác năm 2021, KTNN khu vực VIII xác định các nội dung trọng tâm, như: Xây dựng phương án tổ chức kiểm toán năm 2021 một cách khoa học và hiệu quả, bố trí kiểm toán viên phù hợp quy mô, tính chất của từng cuộc kiểm toán; Tổ chức khảo sát, thu thập thông tin, lập Kế hoạch kiểm toán đảm bảo chất lượng; đổi mới phương pháp đánh giá rủi ro, xác định trọng yếu kiểm toán; Tiếp tục thực hiện tốt việc kiểm soát chất lượng kiểm toán để nâng cao chất lượng kiểm toán; nâng cao chất lượng công tác tổng hợp, lập, thẩm định Báo cáo kiểm toán và phát hành Báo cáo kiểm toán đảm bảo thời gian theo quy định. 

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các Vụ tham mưu và các đơn vị trong ngành trong hoạt động cơ quan và hoạt động kiểm toán; Tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận và kiến nghị của KTNN; Bố trí hợp lý lực lượng kiểm toán viên không tham gia kiểm toán để thực hiện đầy đủ các công việc trước, trong, sau kiểm toán và đi học các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch; Tăng cường bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên có trình độ chuyên sâu; phân công các kiểm toán viên có năng lực, trình độ để hướng dẫn đối với các công chức mới tiếp nhận; Triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ công tác theo hướng dẫn của Ngành và chỉ đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đặng Thế Vinh đánh giá cao những kết quả đạt được của đơn vị trong năm qua và ghi nhận những nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, người lao động KTNN khu vực VIII. Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng yêu cầu lãnh đạo KTNN khu vực VIII bám sát mục tiêu, trọng tâm kiểm toán của KTNN, xây dựng phương án, tổ chức thực hiện các cuộc kiểm toán được giao năm 2021 đảm bảo hiệu quả; nâng cao chất lượng công tác kiểm soát; tổ chức kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán. "Từng công chức, kiểm toán viên cần nâng cao đạo đức nghề nghiệp, thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của Kiểm toán viên nhà nước; tăng cường bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho đội ngũ kiểm toán viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần nâng chất lượng kiểm toán" - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước lưu ý.
 

Kiểm toán trưởng KTNN khu vực VIII Đoàn Huy Vinh tiếp thu chỉ đạo


Tại Hội nghị, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực VIII Đoàn Huy Vinh đã phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đặng Thế Vinh, đồng thời khẳng định KTNN khu vực VIII sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2020, khắc phục những khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Cùng ngày KTNN khu vực VIII cũng đã tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020; Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2020; Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020./.

Tin và ảnh: Trương Thị Hòa
KTNN khu vực VIII

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin mới

  • Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

    Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

    (BKTO) - Nhận diễn rõ các phương thức chống phá chủ yếu của các thế lực thù địch trong điều kiện hiện nay, đặc biệt là sự chống phá trên mặt trận tư tưởng có ý nghĩa quan trọng để Việt Nam xây dựng các giải pháp phòng chống DBHB một cách toàn diện, hiệu quả.

     1 năm trước

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201