Thứ Ba, 16/8/2022 - 16:14:44 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Chủ động thực hiện thành công nhiều nhiệm vụ quan trọng trong vai trò Chủ tịch ASOSAI

THỨ HAI, 20/07/2020 08:35:00 | HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO KTNN
(BKTO) - Nửa đầu năm 2020 đã chứng kiến đại dịch Covid-19 với nhiều diễn biến phức tạp và ảnh hưởng nặng nề trên thế giới nói chung, tại Việt Nam nói riêng, đặc biệt đối với lĩnh vực hợp tác quốc tế. Tuy vậy, với sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Lãnh đạo KTNN, hoạt động đối ngoại và thực hiện vai trò Chủ tịch Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) nhiệm kỳ 2018-2021 đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.


Cuộc hội đàm giữa KTNN Việt Nam và KTNN Trung Quốc trong khuôn khổ Cuộc họp Ban Điều hành ASOSAI lần thứ 54 tại Kuwait . Ảnh tư liệu

Hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng

Nổi bật trong 6 tháng đầu năm là việc Lãnh đạo KTNN đã chủ động điều chỉnh Kế hoạch đối ngoại năm 2020, bao gồm hoạt động của Chủ tịch ASOSAI phù hợp với tình hình dịch Covid; trình Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ cho phép KTNN chủ trì thực hiện cuộc kiểm toán hợp tác về môi trường với chủ đề liên quan đến nguồn nước lưu vực sông Mê Kông; sáng kiến thành lập Ủy ban đặc biệt nghiên cứu việc thành lập Nhóm làm việc của ASOSAI về thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của KTNN được đánh giá là đề xuất tiên phong của ASOSAI trong cộng đồng Tổ chức quốc tế Các cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI).

Cụ thể, trong việc tăng cường năng lực thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI, KTNN đã cử công chức thuộc Tổ Thư ký Chủ tịch tham gia Khóa đào tạo Kỹ năng chủ trì, điều phối cuộc họp, hội nghị quốc tế do Bộ Ngoại giao tổ chức tháng 02/2020; cử công chức thuộc ban, nhóm công tác của KTNN tham gia các khóa đào tạo trong khuôn khổ Chương trình tăng cường năng lực của INTOSAI, ASOSAI, Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao Đông Nam Á (ASEANSAI) như: Cuộc họp trực tuyến của Nhóm Đề án nghiên cứu ASOSAI lần thứ 12 “Kiểm toán các mục tiêu phát triển bền vững”; Khóa đào tạo trực tuyến về Cộng đồng ASEAN và vai trò Chủ tịch của Việt Nam trong năm 2020; Cuộc họp trực tuyến ASEANSAI; tham gia với tư cách quan sát viên của Nhóm công tác INTOSAI về Kiểm toán công nghệ thông tin (INTOSAI WGITA) và dữ liệu lớn (WGBD); xây dựng Kế hoạch hành động tham gia Ban Điều hành Nhóm công tác INTOSAI về Kiểm toán các ngành công nghiệp khai khoáng (INTOSAI WGEI).

Đối với việc thực hiện các nhiệm vụ của Chủ tịch ASOSAI, KTNN đã chủ động ứng phó tốt trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19. Theo đó, KTNN đồng ý chủ trương ASOSAI hoãn tổ chức Cuộc họp Ban Điều hành ASOSAI lần thứ 55 theo kế hoạch từ tháng 3 sang tháng 7/2020 và tổ chức Cuộc họp theo hình thức trực tuyến.

Bên cạnh đó, KTNN đã phối hợp chặt chẽ với Tổng Thư ký ASOSAI (KTNN Trung Quốc) và các thành viên Ban Điều hành xây dựng Chương trình nghị sự, thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức Cuộc họp trực tuyến Ban Điều hành ASOSAI lần thứ 55 vào ngày 27/7/2020. Đồng thời, đóng góp ý kiến vào Bảng khảo sát số 9 và Kế hoạch hoạt động của Nhóm công tác Kiểm toán môi trường của ASOSAI (ASOSAI WGEA) giai đoạn 2020-2022; Bảng khảo sát về Chương trình tăng cường năng lực thí điểm lần thứ 2 giai đoạn 2020-2021 và Bảng khảo sát về Nhu cầu tăng cường năng lực giai đoạn 2022-2024.

Là Chủ tịch ASOSAI, KTNN Việt Nam đã thể hiện vai trò dẫn dắt, lãnh đạo ASOSAI trong việc hiện thực hóa các mục tiêu, cam kết trong Tuyên bố Hà Nội và nâng tầm ảnh hưởng của KTNN trong các diễn đàn khu vực và thế giới. Nhận thức đầy đủ ảnh hưởng nghiêm trọng của tình trạng nước biển dâng cao và xâm nhập mặn tại Việt Nam, KTNN đã tích cực nghiên cứu, trình Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ chủ trương cho phép KTNN Việt Nam chủ trì thực hiện cuộc kiểm toán hợp tác về môi trường của ASOSAI với chủ đề liên quan đến nguồn nước lưu vực sông Mê Kông giai đoạn 2020-2021.

Trên cơ sở đồng ý của Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ, KTNN đã vận động các cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) thành viên, gồm: Campuchia, Myanma, Lào, Thái Lan tham gia và khảo sát chủ đề của cuộc kiểm toán hợp tác về nguồn nước lưu vực sông Mê Kông để báo cáo tại Cuộc họp Ban Điều hành ASOSAI lần thứ 55; chủ động tìm kiếm nhà tài trợ kỹ thuật cho cuộc kiểm toán.

Một trong những kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2020 là việc KTNN đã chủ động phối hợp với Ban Thư ký và các Ủy ban, Nhóm công tác của ASOSAI thực hiện Kế hoạch chiến lược ASOSAI 2016-2021 và các cam kết trong Tuyên bố Hà Nội. Theo đó, KTNN Việt Nam đã đại diện ASOSAI tham dự 2 cuộc họp trực tuyến cấp kỹ thuật về xây dựng Kế hoạch chiến lược của INTOSAI giai đoạn 2023-2028 vào tháng 4 và tháng 6/2020, đóng góp ý kiến về định hướng chiến lược của ASOSAI, kế hoạch xây dựng Kế hoạch chiến lược và xây dựng Bảng khảo sát thông tin các SAI thành viên.

Đồng thời, KTNN Việt Nam đã tham gia Cuộc kiểm toán hợp tác của IDI-KSC-ASOSAI về phát triển bền vững Hệ thống y tế quốc gia vững mạnh giai đoạn 2020-2023; xây dựng video clip và Báo cáo “KTNN Việt Nam: Kiểm toán môi trường vì một hành tinh xanh” tham gia Giải thưởng “Tầm nhìn xanh” do Nhóm công tác Kiểm toán môi trường ASOSAI tổ chức.

Trong công tác thông tin tuyên truyền về vai trò Chủ tịch ASOSAI, KTNN đã chủ động cập nhật 65 tin, bài viết, hình ảnh thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 trên Trang thông tin điện tử của Chủ tịch ASOSAI - kênh thông tin chính thức của Chủ tịch ASOSAI và cập nhật toàn bộ tin, bài của Chuyên trang Chủ tịch sang Trang thông tin điện tử của KTNN tiếng Anh.

Cùng với đó, KTNN cũng khởi xướng thiết kế kịch bản và thực hiện Phim tài liệu “ASOSAI vì sự phát triển bền vững” dự kiến trình chiếu tại Đại hội ASOSAI 15 năm 2021 ở Thái Lan nhằm tuyên truyền và ghi nhận những đóng góp của ASOSAI nói chung và Chủ tịch ASOSAI nói riêng trong việc thúc đẩy, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững theo Tuyên bố Hà Nội. Ý tưởng này của KTNN đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo các thành viên Ban Điều hành ASOSAI.

Song song với đó, KTNN phối hợp chặt chẽ với Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan truyền thông trong nước đưa tin về các hoạt động của KTNN trong vai trò Chủ tịch ASOSAI và triển khai Kế hoạch tuyên truyền về vai trò Chủ tịch ASOSAI của KTNN.

Đặc biệt, KTNN đã có bài viết đăng Tạp chí ASOSAI kèm thông điệp của Chủ tịch ASOSAI theo chủ đề “Kiểm toán quản lý nợ công” (số đặc biệt đầu năm 2020); phối hợp với Tổng Biên tập ASOSAI (SAI Ấn Độ) gửi 3 bài viết của ASOSAI, bao gồm bài viết về chủ đề phòng, chống tham nhũng của KTNN để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chia sẻ kiến thức INTOSAI (CBC).

Nỗ lực để tổ chức thành công Cuộc họp trực tuyến Ban Điều hành ASOSAI lần thứ 55

Do những tác động của đại dịch Covid-19, việc triển khai thực hiện Kế hoạch năm 2020 thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch ASOSAI của KTNN gặp nhiều khó khăn. Nhiều hoạt động liên quan đến thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch bị hủy, hoãn, hoặc chưa xác định được thời gian tổ chức. Tuy nhiên, trong 6 tháng cuối năm, KTNN vẫn xác định nêu cao tinh thần chủ động, bám sát Chương trình hành động để thực hiện thành công vai trò Chủ tịch ASOSAI.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2020 của KTNN Việt Nam là chủ trì và điều hành thành công Cuộc họp trực tuyến Ban Điều hành ASOSAI lần thứ 55. Tại cuộc họp này, Ban Điều hành ASOSAI sẽ thông qua Báo cáo thực hiện cuộc kiểm toán hợp tác về môi trường giai đoạn 2020-2021 do KTNN Việt Nam chủ trì và việc thành lập Nhóm công tác ASOSAI về Thực hiện mục tiêu phát triển bền vững theo đề xuất của Ủy ban đặc biệt và đề xuất thực hiện Tuyên bố Hà Nội được cụ thể hóa trong Kế hoạch hoạt động của Nhóm.

Cùng với đó, hoàn thiện Điều khoản tham chiếu cuộc kiểm toán hợp tác về kiểm toán môi trường do KTNN Việt Nam chủ trì; xây dựng trình phê duyệt kế hoạch kiểm toán; tổ chức cuộc họp khởi động Chương trình.

Mặt khác, tích cực viết tin, bài và đưa tin kịp thời về KTNN, hoạt động của Chủ tịch trên Chuyên trang thông tin điện tử “KTNN Việt Nam - Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021”, trang web ASOSAI, Tạp chí ASOSAI, Tạp chí INTOSAI và các cơ quan báo chí trong nước theo Kế hoạch tuyên truyền về việc thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI của KTNN; phối hợp với các SAI thành viên xây dựng Phim tài liệu “ASOSAI vì sự phát triển bền vững”.

KTNN sẽ phối hợp với Tổng Thư ký ASOSAI, Ban Điều hành ASOSAI, Nhóm nòng cốt quản lý Kế hoạch chiến lược ASOSAI và các thành viên ASOSAI thực hiện Kế hoạch chiến lược ASOSAI giai đoạn 2020-2021, hướng tới thực hiện thành công cam kết trong Tuyên bố Hà Nội và xây dựng Kế hoạch chiến lược ASOSAI giai đoạn 2022-2027. Đồng thời, triển khai kế hoạch KTNN Việt Nam tham gia cuộc kiểm toán hợp tác của IDI-KSC-ASOSAI về phát triển bền vững: Hệ thống y tế quốc gia vững mạnh giai đoạn 2020-2023.

Bên cạnh đó, tích cực tham gia các hoạt động đào tạo trực tuyến do ASOSAI tổ chức như: Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trực tuyến từ ngày 15 - 24/7/2020 trong khuôn khổ Chương trình của IDI về tăng cường hợp tác với các bên liên quan; phối hợp với Ban Thư ký ASOSAI đại diện ASOSAI tham gia các cuộc họp trực tuyến cấp kỹ thuật của INTOSAI về xây dựng Kế hoạch chiến lược INTOSAI 2022-2027; Cuộc họp trực tuyến của Nhóm Đề án nghiên cứu của ASOSAI lần thứ 12 về kiểm toán các mục tiêu phát triển bền vững, góp phần thực hiện Tuyên bố Hà Nội.

THANH TÙNG

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về hạt nhân cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về hạt nhân cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương

(BKTO) - Từ ngày 08-12/8, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao phối hợp với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tổ chức Hội thảo vùng về Luật Hạt nhân cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đây là sự kiện trong khuôn khổ Dự án RAS0090 của IAEA về Thúc đẩy và tăng cường khuôn khổ pháp lý quốc gia.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201