Chủ Nhật, 3/3/2024 - 09:36:47 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Học tập, làm theo Bác gắn với nâng cao chất lượng kiểm toán và đạo đức công vụ

THỨ HAI, 27/05/2019 08:20:00 | VẤN ĐỀ HÔM NAY
(BKTO) - Qua 3 năm Đảng ủy KTNN thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05), công tác xây dựng Đảng ngày càng bài bản, đi vào chiều sâu; đội ngũ cán bộ, đảng viên ổn định về tư tưởng, yên tâm công tác và đồng lòng trong thực thi nhiệm vụ. Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp KTNN hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao phó.


Đảng ủy KTNN luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Ảnh tư liệu
 
Tự giác, thường xuyên và thực chất trong học tập và làm theo Bác

Thực hiện các kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên, Đảng ủy KTNN đã ban hành Kế hoạch số 204-KH/ĐU ngày 16/02/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ. Đảng ủy xác định: Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành hoạt động tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, của từng đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Việc làm này phải thực chất, không hình thức, xa thực tế, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của T.Ư và Đảng ủy Khối. Đây là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh và đội ngũ cán bộ, đảng viên, kiểm toán viên nhà nước có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, văn hóa ứng xử, chuyên môn nghiệp vụ. 

Cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo này, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tổ chức Hội nghị trực tuyến để quán triệt, học tập Chỉ thị 05 đến toàn thể cán bộ chủ chốt và đảng viên trong toàn Đảng bộ. Các đảng ủy, chi ủy trực thuộc cũng đã phối hợp với Ban Chấp hành các tổ chức chính trị - xã hội của KTNN tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Qua đó, cấp ủy các cấp và cán bộ đảng viên đã nhận thức rõ hơn về mục đích, yêu cầu và nội dung của Chỉ thị 05. 

Cùng với việc tổ chức các hội nghị phổ biến, quán triệt, Đảng ủy cũng đã chỉ đạo việc đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục về Chỉ thị 05 để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tích cực học tập và làm theo Bác. 

Đặc biệt, triển khai Chỉ thị 05, Đảng ủy đã lựa chọn các nội dung quan trọng để bổ sung vào Chương trình công tác toàn khóa. Nổi bật trong đó là các nội dung: quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy định, chỉ thị, quy chế làm việc, đánh giá rõ trách nhiệm của từng cá nhân, trọng tâm vào việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu trong hoạt động kiểm toán; đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong việc “nói đi đôi với làm”; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. 

Căn cứ vào hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên, Đảng ủy KTNN cũng đã hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc xây dựng nội dung sinh hoạt chi bộ hằng tháng gắn với các chuyên đề học tập theo từng năm. Đặc biệt, Đảng ủy đã hướng dẫn việc triển khai xây dựng kế hoạch cá nhân làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, mỗi đảng viên tự xây dựng, đăng ký kế hoạch làm theo Bác với cấp ủy và tự giác thực hiện. Các kế hoạch đều thể hiện rõ cam kết không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII. Chi ủy trực tiếp quản lý bản kế hoạch cá nhân của đảng viên, đôn đốc, theo dõi, nhắc nhở và định kỳ hằng năm đánh giá kết quả thực hiện. Đây là một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét, phân loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm.

Lấy thực hành đạo đức công vụ làm trọng tâm

Một nội dung trọng tâm trong thực hiện Chỉ thị 05 luôn được Đảng ủy nhấn mạnh là học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác phải gắn với nâng cao chất lượng kiểm toán và đạo đức công vụ. Kỷ luật, kỷ cương và chất lượng kiểm toán phải luôn được coi trọng trong quá trình thực thi nhiệm vụ chính trị của toàn Ngành. 

Theo đó, tại Đảng bộ KTNN, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn gắn với tinh thần của Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII; Đề án “Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử của kiểm toán viên nhà nước”; Chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh đối với ngành KTNN “công minh, chính trực, nghệ tinh, tâm sáng” và Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp - Chuẩn mực KTNN số 30.  

Với phương châm lấy thực hành đạo đức công vụ là trọng tâm trong thực hiện Chỉ thị 05, Đảng ủy KTNN đã quán triệt cấp ủy các đơn vị chỉ đạo việc thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Tổng Kiểm toán Nhà nước về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán và các giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán; nêu cao trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong công tác quản lý, lãnh đạo…

Việc thực thi nghiêm túc các yêu cầu, chỉ đạo của Đảng ủy đã giúp cho toàn Ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Tổng số kiến nghị xử lý tài chính trong 3 năm 2016, 2017 và 2018 là 230.352 tỷ đồng. Đồng thời, KTNN đã kiến nghị Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, thay thế, thu hồi 366 văn bản nhằm bịt các lỗ hổng về cơ chế, chính sách. Nhiều đơn vị trực thuộc đã có cách làm sáng tạo, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế, góp phần thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, ổn định tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh…

THÀNH ĐỨC
Theo Báo Kiểm toán số 21 ra ngày 23-5-2019

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Đến năm 2045, Việt Nam sẽ giảm 80% mức tiêu thụ HFC

Đến năm 2045, Việt Nam sẽ giảm 80% mức tiêu thụ HFC

(BKTO) - Thông tin được đưa ra tại Hội thảo “Phổ biến quy định pháp luật về bảo vệ tầng ozone, khởi động hợp tác quản lý vòng đời các chất F-Gas” do Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phối hợp cùng các đối tác tổ chức ngày 24/10, tại Hà Nội.

Tin mới

  • Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

    Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

    (BKTO) - Nhận diễn rõ các phương thức chống phá chủ yếu của các thế lực thù địch trong điều kiện hiện nay, đặc biệt là sự chống phá trên mặt trận tư tưởng có ý nghĩa quan trọng để Việt Nam xây dựng các giải pháp phòng chống DBHB một cách toàn diện, hiệu quả.

     1 năm trước

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201