Thứ Tư, 17/7/2024 - 03:05:49 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

KTNN chuyên ngành VI hoàn thành toàn diện kế hoạch công tác năm 2021

THỨ BA, 07/12/2021 20:33:13 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO) – Ngày 07/12, KTNN chuyên ngành VI tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai chương trình công tác năm 2022.

 

Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 của
KTNN chuyên ngành VI. Ảnh: THÙY ANH


Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ và đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc KTNN dự Hội nghị.

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch công tác năm 2021 do bà Nguyễn Thị Thu Giang - Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành VI - trình bày cho thấy: Năm 2021, KTNN chuyên ngành VI đã triển khai các giải pháp đồng bộ để thực hiện có hiệu quả kế hoạch kiểm toán, đảm bảo hoàn thành toàn bộ mục tiêu, nội dung đề ra.

Năm 2021, KTNN chuyên ngành VI đã thực hiện 8 cuộc kiểm toán. Các cuộc kiểm toán đều có mục tiêu kiểm toán báo cáo tài chính và các hoạt động có liên quan đến việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2020 của các tập đoàn, tổng công ty. Đến nay, đơn vị đã hoàn thành 8/8 cuộc kiểm toán.

Tổng hợp sơ bộ kết quả kiểm toán năm 2021 (chưa bao gồm số liệu kiến nghị của Đoàn kiểm toán Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam), KTNN chuyên ngành VI đã kiến nghị xử lý tài chính 2.814,7 tỷ đồng; trong đó, tăng thu NSNN 2.552,8 tỷ đồng, điều chỉnh giảm số phải thu NSNN 7,7 tỷ đồng...

Bên cạnh đó, KTNN chuyên ngành VI đã có 12 kiến nghị gửi tới các cơ quan có thẩm quyền về các phát hiện quan trọng, trong đó có 3 kiến nghị đối với Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc xem xét, bổ sung cơ chế chính sách.

Ngoài ra, KTNN chuyên ngành VI còn được giao nhiệm vụ cho ý kiến về Phương án xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thanh toán khoản ưu đãi thuế nhập khẩu theo cam kết bảo lãnh của Chính phủ đối với Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn; tham mưu, giúp lãnh đạo KTNN có ý kiến tham gia với Đảng, Chính phủ và các Bộ, ngành về việc xử lý 12 dự án yếu kém của ngành công thương, các đề án, phương án sắp xếp, tái cơ cấu, xử lý tài chính của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước…

Để có được kết quả trên, KTNN chuyên ngành VI đã nghiên cứu, xây dựng kỹ lưỡng, khoa học phương án tổ chức kiểm toán, trong đó duy trì kết hợp kiểm toán toàn diện, đánh giá việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2020 của một số tập đoàn, tổng công ty với việc đi sâu kiểm toán một số tổng công ty lớn trực thuộc tập đoàn, thực hiện sản xuất, kinh doanh một lĩnh vực nhất định…
 

Các đại biểu đánh giá cao kết quả công tác năm năm 2021 của
KTNN chuyên ngành VI. Ảnh: THÙY ANH


Trong quá trình triển khai phương án kiểm toán, tập thể lãnh đạo KTNN chuyên ngành VI đã bám sát các chỉ đạo của Ngành để điều hành hoạt động các đoàn kiểm toán, đặc biệt trong bối cảnh phức tạp của dịch Covid-19. KTNN chuyên ngành VI đã giảm bớt một số đầu mối kiểm toán so với quyết định kiểm toán đã ban hành. 

Các biện pháp điều chỉnh đã tuân thủ đúng chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước, phù hợp với diễn biến tình hình dịch Covid-19 tại các địa phương, vừa đảm bảo an toàn cho kiểm toán viên, ưu tiên tối đa cho công tác phòng chống dịch của đơn vị được kiểm toán, vừa cơ bản đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của công tác kiểm toán.

Ngoài ra, KTNN chuyên ngành VI cũng đã triển khai hiệu quả các công tác khác, như: tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu khoa học; thanh tra, kiểm soát chất lượng kiểm toán; ứng dụng công nghệ thông tin…

 

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Ảnh: THÙY ANH

 


Năm 2022, KTNN chuyên ngành VI tiếp tục bám sát diễn biến của dịch Covid-19, triển khai đồng bộ các giải pháp, chủ động trong hoạt động điều hành, phấn đấu hoàn thành toàn diện, có chất lượng, đúng tiến độ các cuộc kiểm toán.

Đơn vị cũng sẽ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, chất lượng những nội dung liên quan trong Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán cũng như hoạt động điều hành của đơn vị.

Đặc biệt, tổ chức theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2021 và các năm trước, đôn đốc kịp thời việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của các đơn vị đã được kiểm toán và các tổ chức, cá nhân có liên quan; nâng cao chất lượng hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán.

KTNN chuyên ngành VI cũng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai có hiệu quả các kế hoạch công tác năm 2022 của Ngành.

Tại Hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ chúc mừng những kết quả KTNN chuyên ngành VI đã đạt được trong năm 2021. 

Đặc biệt, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh: KTNN chuyên ngành VI đã thành công trong việc tham mưu với lãnh đạo KTNN cho ý kiến về Phương án xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thanh toán khoản ưu đãi thuế nhập khẩu theo cam kết bảo lãnh của Chính phủ đối với Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước cũng ghi nhận, KTNN chuyên ngành VI có kinh nghiệm tốt trong kiểm toán DN; có truyền thống đoàn kết, phối hợp tốt với các đơn vị trong Ngành; tỷ lệ thực hiện kiến nghị kiểm toán đạt cao hơn mức trung bình của Ngành...
 
 Năm 2021, KTNN chuyên ngành VI đã kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán với các giải pháp, hình thức phù hợp với tình hình dịch Covid-19. Đến thời điểm báo cáo, các đơn vị được kiểm toán năm 2020 đã thực hiện 1.253 tỷ đồng (đạt 89,69%) số kiến nghị tài chính của 10 cuộc kiểm toán năm 2020 (1.397 tỷ đồng). Trong đó, kiến nghị nộp NSNN thực hiện đạt 97,31% (979 tỷ đồng/1.006 tỷ đồng), kiến nghị xử lý khác thực hiện đạt 70,07% (274 tỷ đồng/391 tỷ đồng)
Trên cơ sở đó, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị KTNN chuyên ngành VI bám sát tình hình dịch bệnh, các kế hoạch của Ngành và phát huy những kết quả đã đạt được để hoàn thành kế hoạch năm 2022. 

Trong đó, KTNN chuyên ngành VI cần hoàn thành có chất lượng cuộc kiểm toán từ xa đối với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT); tiếp tục tìm tòi, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán để phát hiện những bất cập trong DN, kiến nghị những vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách vĩ mô đối với DN, tập đoàn, tổng công ty; tham mưu với lãnh đạo Ngành ý kiến đối với các Bộ, ngành; sẵn sàng nhân lực có chất lượng để kiểm toán các gói hỗ trợ đối với các DN khi có yêu cầu; tiếp tục kiểm toán các vấn đề về cổ phần hoá DNNN...

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành VI - cho biết, đơn vị sẽ tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu và chỉ đạo của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022./.
 
Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành VI Nguyễn Anh Tuấn cho biết, đơn vị đang nỗ lực hoàn thiện công tác chuẩn bị để thực hiện thí điểm cuộc kiểm toán từ xa đối với VNPT. Theo kế hoạch, tháng 12/2021, VNPT sẽ truyền dữ liệu qua Cổng trao đổi thông tin của KTNN. Khi việc truy cập dữ liệu từ KTNN chuyên ngành VI đối với VNPT vận hành thông suốt, đơn vị sẽ tiến hành kiểm toán thử 2 lần để tổng kết, rút kinh nghiệm trước khi kiểm toán từ xa chính thức vào tháng 11/2022. 

THÙY ANH

 

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin mới

  • Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

    Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

    (BKTO) - Nhận diễn rõ các phương thức chống phá chủ yếu của các thế lực thù địch trong điều kiện hiện nay, đặc biệt là sự chống phá trên mặt trận tư tưởng có ý nghĩa quan trọng để Việt Nam xây dựng các giải pháp phòng chống DBHB một cách toàn diện, hiệu quả.

     1 năm trước

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201