Thứ Sáu, 8/12/2023 - 06:32:11 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Thu hút nguồn lực cho tăng trưởng xanh và phát triển bền vững

THỨ BA, 16/08/2022 18:55:00 | KINH TẾ - XÃ HỘI
(BKTO) - Để thực hiện lộ trình tăng trưởng xanh, thích ứng với khí hậu và phát thải ròng bằng “0”, dự kiến, Việt Nam sẽ cần huy động nguồn lực tài chính thêm khoảng 6,8% GDP hằng năm, tương đương khoảng 368 tỷ USD từ nay đến năm 2040.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết: NHNN đã chủ động, tích cực trao đổi với các định chế tài chính quốc tế, ngân hàng nước ngoài nhằm đánh giá, xem xét khả năng huy động nguồn lực cho tăng trưởng xanh, phát triển bền vững. Ảnh:sbv.gov.vn


Ngày 16/8, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã phối hợp với Nhóm công tác Ngân hàng (BWG), Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) đồng tổ chức “Hội nghị thu hút nguồn lực hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát triển xanh và phát triển bền vững”.

Khai mạc Hội nghị, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, phát triển xanh, tăng trưởng bền vững, giảm dần sử dụng các nguyên liệu hóa thạch và tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo trong phát triển kinh tế đang là xu thế và hướng đi của nhiều nền kinh tế trên thế giới, đặc biệt đối với các quốc gia đang phát triển, để ứng phó với những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.

Là một trong số những quốc gia dễ bị tổn thương nhất bởi biến đổi khí hậu, thời gian qua, Việt Nam luôn chủ động và tích cực triển khai nhiều hoạt động vừa ứng phó với biến đổi khí hậu vừa hướng tới phát triển xanh, bền vững.

Tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26), Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra những cam kết mạnh mẽ của Việt Nam với quyết tâm đưa mức phát thải ròng về “0” vào năm 2050.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, ngay sau Hội nghị COP26, với sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26 đã được thành lập với sự tham gia của nhiều bộ, ngành, trong đó có NHNN.

Bám sát chủ trương của Chính phủ về Kế hoạch phát triển tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, ngành ngân hàng đã xây dựng Đề án phát triển ngân hàng xanh tại Việt Nam.

NHNN cũng đã ban hành Chương trình hành động của ngành ngân hàng thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh; xây dựng Thông tư, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động cấp tín dụng, quan tâm đến những vấn đề quản lý rủi ro môi trường, xã hội trong hoạt động cấp tín dụng, tăng dần tỷ trọng dư nợ tín dụng xanh cho nền kinh tế.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giao NHNN chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan huy động nguồn lực từ các đối tác, tổ chức tài chính quốc tế phục vụ cho Chiến lược phát triển xanh và thực hiện cam kết tại COP26, NHNN đã chủ động, tích cực trao đổi với các định chế tài chính quốc tế, ngân hàng nước ngoài nhằm đánh giá, xem xét khả năng huy động nguồn lực cho tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.
 

Theo bà Michele Wee - Chủ tịch BWG, tăng trưởng xanh đòi hỏi sự thay đổi đáng kể trong đầu tư. Ảnh:sbv.gov.vn


Bà Michele Wee - Chủ tịch BWG - chia sẻ, để đạt được các mục tiêu phát triển xanh và phát triển bền vững, tài chính được đánh giá là yếu tố cốt lõi quyết định quá trình chuyển đổi này. Sự hỗ trợ của Chính phủ cần được củng cố bằng sự tham gia và các hành động thiết thực của khu vực tư nhân trong nước, thông qua các nguồn tài chính từ khu vực công và tư nhân.

Chủ tịch BWG cho rằng, tăng trưởng xanh đòi hỏi sự thay đổi đáng kể trong đầu tư. Trong khi đó, việc phát hiện và tiếp cận các nguồn tài trợ biến đổi khí hậu mới cũng như lồng ghép vấn đề môi trường và khí hậu vào các chiến lược tài chính doanh nghiệp vẫn còn là thách thức lớn đối với các Chính phủ, các doanh nghiệp và tổ chức.

Đối với Việt Nam, tăng trưởng xanh là sứ mệnh quan trọng hướng tới phát triển bền vững, cần có sự kết hợp chặt chẽ, hợp lý, hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc nhận định, mục tiêu đưa phát thải ròng về “0” vào năm 2050 tại Hội nghị COP26 là thách thức nhưng cũng mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam trong việc thu hút nguồn lực thực hiện.

Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới tại Báo cáo quốc gia về khí hậu và phát triển cho Việt Nam (CCDR), để thực hiện lộ trình tăng trưởng xanh, thích ứng với khí hậu và phát thải ròng bằng “0”, dự kiến Việt Nam sẽ cần huy động nguồn lực tài chính thêm khoảng 6,8% GDP hằng năm, tương đương khoảng 368 tỷ USD từ nay đến năm 2040, trong đó, cần huy động từ khu vực tư nhân khoảng 50%.

“Với yêu cầu trên, các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức liên quan, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội cần phải nỗ lực triển khai các nhiệm vụ, hoạt động đã được xác định trong thời gian tới, trong đó, huy động nguồn lực tài chính đóng vai trò vô cùng quan trọng” - bà Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cũng mong muốn các tổ chức quốc tế, định chế tài chính, các ngân hàng nước ngoài sẽ tiếp tục đồng hành với Chính phủ, ngành ngân hàng để hỗ trợ các chủ đầu tư dự án xanh, chuyển đổi xanh, tiếp cận được đầy đủ nguồn vốn tín dụng, đặc biệt là các nguồn vốn vay ưu đãi từ nước ngoài do chính các ngân hàng nước ngoài đang hiện diện tại Việt Nam thực hiện./.

THÀNH ĐỨC
 

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin mới

  • Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

    Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

    (BKTO) - Nhận diễn rõ các phương thức chống phá chủ yếu của các thế lực thù địch trong điều kiện hiện nay, đặc biệt là sự chống phá trên mặt trận tư tưởng có ý nghĩa quan trọng để Việt Nam xây dựng các giải pháp phòng chống DBHB một cách toàn diện, hiệu quả.

     1 năm trước

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201