Thứ Hai, 26/02/2024 - 14:30:56 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Bổ sung, hoàn thiện Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 của Bộ Công Thương

CHỦ NHẬT, 14/08/2022 18:15:52 | KINH TẾ - XÃ HỘI
(BKTO) - Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa giao nhiệm vụ cho Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân làm việc với các đơn vị trực thuộc để bổ sung, hoàn thành Báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 của Bộ Công Thương trước ngày 17/8.

Bộ trưởng Bộ Công Thương quán triệt và giao nhiệm vụ cho các đơn vị. Ảnh: BCT


Ngay sau buổi làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các đơn vị của Bộ nhằm quán triệt yêu cầu trên và tiếp tục thực hiện dự thảo kết luận của Đoàn giám sát.

Trong giai đoạn 2016-2021 công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được Bộ Công Thương triển khai căn cứ vào Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị định của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan.

Những văn bản này đã được Bộ Công Thương tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến từng cán bộ, công chức, viên chức trong ngành, giúp nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức và từng cá nhân người lao động trong triển khai công tác thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí.

Đặc biệt, việc thực thi trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các ngành và lĩnh vực được phân công (năng lượng, giá xăng dầu, giá lương thực, thực phẩm…) đã được chú trọng đẩy mạnh trên tinh thần tuân thủ quy định pháp luật, chủ động và linh hoạt trong chỉ đạo điều hành. Công tác thanh tra, kiểm tra công vụ cũng được tăng cường.

Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được thể hiện xuyên suốt trên các mặt hoạt động, giúp Bộ Công Thương hoàn thành nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2016-2021, cũng như góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, chống lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy nhanh phục hồi kinh tế sau đại dịch và duy trì tốc độ tăng trưởng.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, Chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là một trong những hoạt động pháp lý quan trọng. Các đối tượng chịu sự giám sát phải rất nghiêm túc trong việc thực hiện nhiệm vụ báo cáo, giải trình trước cơ quan và trước Đoàn giám sát.

Để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 của Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu lãnh đạo các đơn vị phải tự giác và nghiêm túc thực hiện các báo cáo để gửi Đoàn giám sát.

Đồng thời, Tổ biên tập cần bám sát đề cương, gợi ý của Đoàn giám sát và phối hợp với thường trực Đoàn giám sát để hoàn thành tốt nhất Báo cáo quan trọng này./.
 QUỲNH ANH

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin mới

  • Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

    Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

    (BKTO) - Nhận diễn rõ các phương thức chống phá chủ yếu của các thế lực thù địch trong điều kiện hiện nay, đặc biệt là sự chống phá trên mặt trận tư tưởng có ý nghĩa quan trọng để Việt Nam xây dựng các giải pháp phòng chống DBHB một cách toàn diện, hiệu quả.

     1 năm trước

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201