Thứ Bảy, 22/6/2024 - 07:42:32 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Chia sẻ khó khăn với tâm dịch, Kiểm toán nhà nước khu vực IV nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

THỨ SÁU, 24/12/2021 21:40:00 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO) - Chiều ngày 23/12, tại TP. Hồ Chí Minh, KTNN khu vực IV đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Diệu Linh


Tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo một số đơn vị trong ngành, cùng toàn thể cán bộ, công chức và người lao động làm việc tại đơn vị.

Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, năm 2021, các hoạt động công tác của KTNN khu vực IV đã chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, khi địa bàn Thành phố có diễn biến dịch rất phức tạp. Tuy nhiên, với tinh thần nỗ lực, vượt khó, KTNN khu vực IV đã tích cực chia sẻ khó khăn với địa phương; đồng thời hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác, đặc biệt là trong công tác kiểm toán.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đơn vị đã điều chỉnh không thực hiện 01 cuộc kiểm toán và chuyển sang kế hoạch năm 2022 là 02 cuộc kiểm toán. Đến nay, KTNN khu vực IV đã kết thúc 06 cuộc kiểm toán, trong đó đã phát hành Báo cáo kiểm toán (BCKT) của 05 cuộc; 01 cuộc kiểm toán (kết thúc vào ngày 30/11/2021) đã họp thông qua BCKT với đơn vị. Ngoài ra, KTNN khu vực IV đang thực hiện 01 cuộc kiểm toán theo kế hoạch kiểm toán (KHKT) bổ sung.
 
Các cuộc kiểm toán do KTNN khu vực IV thực hiện đã đảm bảo tuân thủ đầy đủ theo nội dung kiểm toán, phạm vi và thời hạn kiểm toán, phát hành BCKT đúng thời gian quy định. Kết quả kiểm toán đảm bảo được mục tiêu kiểm toán theo KHKT được duyệt. Ngoài kiến nghị xử lý tài chính, qua kiểm toán cũng đã kiến nghị các Bộ, địa phương sửa đổi quy định của 16 văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý điều hành.
Ngoài ra trong năm 2021, các hoạt động đoàn thể, phong trào cơ quan của KTNN khu vực IV cũng được quan tâm chú trọng thực hiện. Ban chấp hành Công đoàn phối hợp với Chi đoàn thanh niên đơn vị đã tổ chức chu đáo, thành công hoạt động kỷ niệm, vì cộng đồng, như: đóng góp quỹ ủng hộ lực lượng y, bác sỹ các bệnh viện tuyến đầu chống dịch Covid-19 của Thành phố (09 bệnh viện) với số tiền quyên góp được 536,9 triệu đồng và 06 máy thở.

Về xây dựng chương trình công tác năm 2022, căn cứ vào KHKT được Tổng Kiểm toán nhà nước giao, KTNN khu vực IV sẽ xây dựng Phương án tổ chức kiểm toán theo đúng hướng dẫn của Ngành, đảm bảo việc kiểm toán giảm thiểu tối đa các ảnh hưởng của hoạt động kiểm toán tới hoạt động thường xuyên của đơn vị, tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả kiểm toán; bố trí lực lượng công chức tham gia các đoàn kiểm toán và làm công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán đảm bảo chất lượng, hiệu quả; bố trí đầy đủ công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch của ngành; phấn đấu hoàn thành 100% KHKT được giao, trong đó có từ 1-2 cuộc kiểm toán đạt chất lượng vàng.

Để triển khai và thực hiện kế hoạch công tác năm 2022, KTNN khu vực IV đã đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022 sau:
 

Kiểm toán trưởng KTNN khu vực IV Trần Khánh Hòa phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Diệu Linh


Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, lòng yêu nghề, bản lĩnh chính trị cho công chức, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật công vụ, công chức và đạo đức nghề nghiệp; giữ gìn và xây dựng uy tín, hình ảnh, vị thế của KTNN; giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ; tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban cán sự, lãnh đạo KTNN và của Kiểm toán trưởng.

Đồng thời, nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ của lãnh đạo Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán trong quản lý, điều hành hoạt động kiểm toán; thực hiện nghiêm túc Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn KTNN. Tổ chức họp trao đổi thông tin, kết quả kiểm toán giữa các đoàn kiểm toán để giúp kiểm toán viên học tập kinh nghiệm, có định hướng trong tổ chức thực hiện kiểm toán.

Đơn vị cũng xác định tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát, giám sát hoạt động kiểm toán của các cấp kiểm soát, chú trọng vai trò kiểm soát của tổ trưởng tổ kiểm toán; nâng cao chất lượng kiểm soát của tổ kiểm soát, trong đó tăng cường kiểm soát bằng chứng kiểm toán; nâng cao chất lượng công tác thẩm định BCKT.

Thường xuyên rà soát, phân loại các kiến nghị kiểm toán chưa thực hiện để có biện pháp xử lý cụ thể, tổng hợp những trường hợp vướng mắc báo cáo lãnh đạo KTNN xem xét, cho ý kiến thực hiện. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán, công tác văn thư, hành chính thực hiện trao đổi thông tin, dữ liệu an toàn, bảo mật; sử dụng hiệu quả các phần mềm của KTNN.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao kết quả kiểm toán cũng như sự nỗ lực với tinh thần, thái độ làm việc trách nhiệm trong công việc của mỗi cán bộ, kiểm toán viên, người lao động của KTNN khu vực IV; đồng thời động viên tinh thần cán bộ, công chức, người lao động và gia đình người thân đã vượt qua đại dịch Covid-19 trong năm 2021. Những kết quả đạt được của đơn vị đã đóng góp một phần rất lớn vào thành tích chung của toàn Ngành.

Nhấn mạnh một số lưu ý trong triển khai nhiệm vụ năm 2022, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa đề nghị KTNN khu vực IV tập trung vào các công tác trọng tâm năm 2022, quán triệt các nghị quyết của Ban Cán sự Đảng KTNN, Đảng ủy KTNN và Chỉ thị của Tổng Kiểm toán nhà nước trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành đơn vị; tăng cường sự chỉ đạo, phối hợp công tác giữa Đảng uỷ, chính quyền, tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên nhằm tạo sự đồng thuận, đoàn kết nhất trí cao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Mặt khác, KTNN khu vực IV cần tập trung nghiên cứu, đề xuất các kiến nghị, giải pháp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác: xây dựng hồ sơ mẫu biểu kiểm toán, lập KHKT chi tiết, xác định rủi ro, trọng yếu kiểm toán; thời gian phát hành BCKT đối với các cuộc kiểm toán có tính chất phức tạp; công khai kết quả kiểm toán; đăng ký cuộc kiểm toán chất lượng vàng; lưu giữ hồ sơ kiểm toán; ghi chép nhật ký kiểm toán… Đặc biệt, đơn vị cần tập trung xây dựng phương án, KHKT đoàn kiểm toán chuyên đề Covid-19 (triển khai đầu năm 2022), hoàn thiện và phát hành BCKT đoàn kiểm toán ngân sách địa phương năm 2020 của TP. Hồ Chí Minh đúng thời gian quy định.

Thay mặt tập thể công chức và người lao động, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực IV Trần Khánh Hòa chân thành cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa và cam kết sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức và người lao động đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đoàn kết, thống nhất và khắc phục những khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2022./.

Diệu Linh (KTNN khu vực IV)

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin mới

  • Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

    Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

    (BKTO) - Nhận diễn rõ các phương thức chống phá chủ yếu của các thế lực thù địch trong điều kiện hiện nay, đặc biệt là sự chống phá trên mặt trận tư tưởng có ý nghĩa quan trọng để Việt Nam xây dựng các giải pháp phòng chống DBHB một cách toàn diện, hiệu quả.

     1 năm trước

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201