Thứ Hai, 22/4/2024 - 04:48:47 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

KTNN chuyên ngành VI hoàn thành toàn diện kế hoạch công tác năm 2020

THỨ BA, 15/12/2020 22:05:00 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO) – Ngày 15/12, KTNN chuyên ngành VI đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2020. Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Quang Thành dự và chỉ đạo Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị


Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn - Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành VI - cho biết: Năm 2020, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức song với sự nỗ lực, quyết tâm cao của đội ngũ công chức, kiểm toán viên, KTNN chuyên ngành VI đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ. Bám sát chỉ đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước về hướng dẫn mục tiêu, trọng tâm, nội dung kiểm toán, việc tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2020, KTNN chuyên ngành VI đã triển khai đồng bộ các giải pháp, đổi mới để nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn trong cả 3 giai đoạn: chuẩn bị kiểm toán, thực hiện kiểm toán và lập, xét duyệt, phát hành báo cáo kiểm toán (BCKT), cụ thể:

KTNN chuyên ngành VI đã xây dựng và trình Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt phương án tổ chức kiểm toán một cách khoa học và hiệu quả, trong đó, đơn vị đã đổi mới việc tổ chức các đoàn kiểm toán theo hướng đi sâu kiểm toán một số tổng công ty lớn thuộc các tập đoàn kinh tế nhà nước thay vì kiểm toàn toàn diện để nâng cao chất lượng kiểm toán; chú trọng bố trí trưởng đoàn kiểm toán, tổ trưởng tổ kiểm toán, kiểm toán viên có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp với đặc thù của từng cuộc kiểm toán...

Trong công tác khảo sát, thu thập thông tin, lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo tổ chức khảo sát thành 2 bộ phận, bao gồm bộ phận khảo sát trực tiếp tại các đơn vị, đầu mối kiểm toán và bộ phận làm việc tại trụ sở để thực hiện việc thu thập, phân tích thông tin nhằm đánh giá rủi ro, xác định mức trọng yếu kiểm toán. Vì vậy, các thông tin thu thập được ngày càng phong phú, đa dạng về nội dung, từ mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ, cơ chế chính sách đặc thù, tình hình tài chính, hệ thống kiểm soát nội bộ... đến các nghị quyết, chính sách quản trị, điều hành sản xuất kinh doanh của bộ máy điều hành DN hằng năm...

Cùng với đó, công tác tổng hợp, lập, thẩm định, xét duyệt BCKT ngày càng được chú trọng, nâng cao chất lượng. BCKT được tổng hợp, biên tập một cách khoa học, ngắn gọn theo đúng quy định của Ngành...

Đến nay, KTNN CN VI đã xét duyệt dự thảo BCKT của 10/10 cuộc kiểm toán, phát hành 7/10 BCKT. Các cuộc kiểm toán đều thực hiện đúng mục tiêu, tiến độ, trong đó, 3 đoàn kiểm toán xếp loại xuất sắc. Tổng hợp sơ bộ kết quả kiểm toán năm 2020, KTNN chuyên ngành VI đã kiến nghị xử lý tài chính gần 1.500 tỷ đồng, trong đó, kiến nghị tăng thu NSNN gần 1.000 tỷ đồng; có 11 kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các vấn đề phát hiện qua kiểm toán.

Về theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán, KTNN chuyên ngành VI đã thành lập Tổ theo dõi, giám sát và đôn đốc việc thực hiện kiến nghị kiểm toán do 1 Phó Kiểm toán trưởng làm Tổ trưởng; xây dựng kế hoạch kiểm tra, trình Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt để tổ chức kiểm tra trực tiếp đối với những đơn vị chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ kiến nghị. Đến thời điểm kiểm tra, các đơn vị được kiểm toán năm 2019 (11 cuộc kiểm toán) đã thực hiện xử lý tài chính gần 4.500 tỷ đồng, đạt 98%...

Nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao năm 2021, tạo tiền đề cho thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030, giai đoạn 2021-2030, trọng tâm là phấn đấu hoàn thành toàn diện có chất lượng, đúng tiến độ 9 cuộc kiểm toán thuộc Kế hoạch kiểm toán năm 2021, KTNN chuyên ngành VI sẽ triển khai đồng bộ 5 nhóm giải pháp.
 

Các đại biểu dự Hội nghị


Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Quang Thành nhấn mạnh: KTNN chuyên ngành VI là đơn vị có truyền thống đoàn kết, kiểm toán viên có ý thức tự đào tạo, nâng cao trình độ, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp. Năm 2020, KTNN chuyên ngành VI không kiểm toán tập đoàn, tổng công ty mà chỉ kiểm toán một số đơn vị thành viên nhưng đã kiến nghị tăng thu NSNN gần 1.000 tỷ đồng, đây là một kết quả đáng khích lệ.

Một điểm nhấn khác năm 2020 là KTNN chuyên ngành VI đã chủ trì xây dựng Quy định kiểm toán DN do Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống. Quy định này có thể thành Sổ tay kiểm toán đối với toàn Ngành, giúp kiểm toán viên không phải đến đơn vị thu thập thông tin, từ đó phân tích, xác định trọng tâm kiểm toán DN. Đặc biệt, năm 2020, đơn vị thực hiện rất tốt công tác khảo sát và xây dựng kế hoạch kiểm toán. Bên cạnh đó, việc lựa chọn thành viên đoàn kiểm toán đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch...

Về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2021, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước lưu ý đơn vị thực hiện nghiêm một số nội dung như: đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; phổ biến, tập huấn về các nội dung mới của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN; chú trọng vấn đề bảo mật thông tin cũng như các nội dung của Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030, giai đoạn 2021-2030...

Thay mặt đơn vị, Kiểm toán trưởng Nguyễn Anh Tuấn trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Quang Thành để cụ thể hóa vào chương trình công tác nhằm triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021./.
Tin và ảnh: THÙY ANH

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin mới

  • Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

    Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

    (BKTO) - Nhận diễn rõ các phương thức chống phá chủ yếu của các thế lực thù địch trong điều kiện hiện nay, đặc biệt là sự chống phá trên mặt trận tư tưởng có ý nghĩa quan trọng để Việt Nam xây dựng các giải pháp phòng chống DBHB một cách toàn diện, hiệu quả.

     1 năm trước

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201