Thứ Sáu, 10/7/2020 - 09:11:36 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Đơn giản hóa hệ thống hồ sơ mẫu biểu kiểm toán, nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm toán

THỨ NĂM, 28/11/2019 10:22:42 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO) - Sáng 28/11, tại Hà Nội, KTNN tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về sửa đổi hồ sơ, mẫu biểu kiểm toán với sự tham dự của Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc, các Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước: Đoàn Xuân Tiên, Nguyễn Tuấn Anh

Tham dự Hội thảo còn có Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN và thành viên Tổ soạn thảo mẫu biểu, hồ sơ kiểm toán.
 

Tổng Kiểm toán Nhà nước phát biểu tại Hội thảo


Phát biểu tại Hội thảo, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cho biết, thời gian qua, việc áp dụng các hồ sơ, mẫu biểu kiểm toán đã bộc lộ một số bất cập khi số lượng mẫu biểu lớn, gây tốn thời gian và ảnh hưởng đến việc giải quyết công việc của các Kiểm toán viên cũng như đơn vị được kiểm toán.

Trên tinh thần đẩy mạnh cải cách, giảm thủ tục hành chính không cần thiết, bảo đảm hiệu lực hoạt động của KTNN, kết nối giữa các mẫu biểu, KTNN sẽ rà soát, hoàn thiện hệ thống hồ sơ, mẫu biểu kiểm toán. Tổng Kiểm toán Nhà nước lưu ý, việc sửa đổi hồ sơ, mẫu biểu kiểm toán phải đảm bảo tuân thủ theo Luật KTNN năm 2015 và các văn bản pháp luật liên quan, có tính đến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN vừa được Quốc hội thông qua (có hiệu lực từ ngày 01/7/2020), cũng như tuân thủ Hệ thống Chuẩn mực KTNN ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-KTNN ngày 15/7/2016 của KTNN.

Việc sửa đổi hồ sơ, mẫu biểu kiểm toán cũng phải phù hợp với quy trình kiểm toán của KTNN và các quy trình kiểm toán theo các lĩnh vực của KTNN; chế độ, tài chính, kế toán mới ban hành cho từng lĩnh vực; các hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán các lĩnh vực; thông lệ tốt của quốc tế và thực tiễn hoạt động kiểm toán của KTNN.
 

Đại diện Tổ soạn thảo (đứng) trình bày một số định hướng sửa đổi đối với
hồ sơ mẫu biểu kiểm toán

Tại Hội thảo, Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán Ngô Minh Kiểm - đại diện Tổ soạn thảo đã trình bày một số định hướng sửa đổi đối với hồ sơ, mẫu biểu kiểm toán. Cụ thể, sẽ bổ sung các mẫu biểu còn thiếu, như đối với mẫu báo cáo kiểm toán (Mẫu Báo cáo kiểm toán DN dưới 50% vốn Nhà nước, Mẫu Báo cáo kiểm toán Xác định giá trị DN khi cổ phần hóa DNNN, Mẫu Báo cáo kiểm toán Quyết toán phần vốn Nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần, Mẫu Báo cáo kiểm toán báo cáo quyết toán Bảo hiểm xã hội Việt Nam).

Đối với hồ sơ chung sẽ thực hiện gộp Tờ trình kiểm tra đối chiếu thuế với Tờ trình kiểm tra đối chiếu với bên thứ 3, bổ sung Thông báo kết quả đối chiếu với người nộp thuế... Sửa đổi một số mẫu các lĩnh vực, như mẫu đề cương khảo sát, mẫu 01/KHKT tổng quát, mẫu 01/BCKT, mẫu số biên bản kiểm toán, mẫu hồ sơ chung (mẫu số 05/HSKT-KTNN về Biên bản kiểm toán, mẫu số 06/HSKT-KTNN về biên bản họp tổ kiểm toán, mẫu 16/HSKT-KTNN về Thông báo kết quả kiểm toán đoàn kiểm toán, mẫu 17/HSKT-KTNN Kế hoạch kiểm toán chi tiết, Mẫu số 19/HSKT-KTNN (Thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán chi tiết...).

Tại Hội thảo, các đại biểu sẽ đóng góp ý kiến cụ thể đối với những đề xuất sửa đổi, bổ sung của Tổ soạn thảo mẫu biểu, hồ sơ kiểm toán.

Tin và ảnh: NGUYỄN LỘC

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Nâng cao trách nhiệm trong thực hiện  kiến nghị kiểm toán

Nâng cao trách nhiệm trong thực hiện kiến nghị kiểm toán

(BKTO) - Tại Nghị quyết Phân bổ vốn viện trợ không hoàn lại, điều chỉnh dự toán chi NSNN và phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2018 vừa được thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội yêu cầu Chính phủ phải báo cáo lũy kế kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán của KTNN, khi trình quyết toán NSNN hằng năm. Theo các đại biểu Quốc hội, việc đặt ra yêu cầu này sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm và bảo đảm tính minh bạch trong thực hiện kiến nghị kiểm toán.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201