Thứ Tư, 17/7/2024 - 03:42:25 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Ban hành Chương trình chi tiết bồi dưỡng kiểm toán việc quản lý và sử dụng đất đai

THỨ TƯ, 30/05/2018 08:15:00 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO) - Ngày 25/5/2018, KTNN đã ban hành Quyết định số 1291/QÐ-KTNN về Ban hành Chương trình chi tiết bồi dưỡng kiểm toán việc quản lý và sử dụng đất đai.

Theo đó, Chương trình dành cho đối tượng là những kiểm toán viên, công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất đai của các địa phương và các đối tượng khác có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán về lĩnh vực này. 

Mục tiêu của Chương trình là giúp học viên nắm bắt được các vấn đề cơ bản quản lý nhà nước về đất đai, chức năng nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai ở T.Ư và địa phương, quy trình giao đất ở địa phương, những kiến thức cơ bản về kiểm toán việc quản lý và sử dụng đất tại các địa phương bao gồm việc xác định mục tiêu; nội dung; trọng tâm và rủi ro kiểm toán, các phương pháp, thủ tục kiểm toán chủ yếu; phạm vi, giới hạn kiểm toán...

Chương trình bồi dưỡng gồm 6 chuyên đề chính với tổng thời thời lượng 32 tiết, gồm: Tổng quan về giao đất và kiểm toán việc quản lý và sử dụng đất đai; Kiểm toán tại Sở Tài nguyên và Môi trường và tổ chức đấu giá; Kiểm toán tại Sở quy hoạch kiến trúc, Sở Xây dựng; Kiểm toán tại Sở Tài chính; Kiểm toán tại cơ quan thuế; Kiểm toán, kiểm tra đối chiếu tại các nhà thầu thực hiện dự án. Kết thúc mỗi chuyên đề, Chương trình sẽ có bài tập và câu hỏi thảo luận nhằm giúp học viên nắm rõ hơn các kiến thức được giảng dạy.

 HOÀNG LONG

 

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin mới

  • Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

    Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

    (BKTO) - Nhận diễn rõ các phương thức chống phá chủ yếu của các thế lực thù địch trong điều kiện hiện nay, đặc biệt là sự chống phá trên mặt trận tư tưởng có ý nghĩa quan trọng để Việt Nam xây dựng các giải pháp phòng chống DBHB một cách toàn diện, hiệu quả.

     1 năm trước

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201