Thứ Bảy, 22/6/2024 - 07:27:31 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Xây dựng phương án, tổ chức thực hiện các cuộc kiểm toán được giao năm 2021 đảm bảo hiệu quả

THỨ SÁU, 18/12/2020 16:45:00 | HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO KTNN
(BKTO) - Ngày 17/12, tại tỉnh Tiền Giang, KTNN khu vực IX đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác cơ quan năm 2021.


Phó tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Tuấn Anh.

Trong năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị, toàn thể đảng viên, công chức và người lao động KTNN khu vực IX đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nổi bật là trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Báo cáo những kết quả nổi bật đơn vị đạt được trong năm 2020, Phó Kiểm toán trưởng KTNN khu vực IX Nguyễn Hữu Thành cho biết: Năm 2020, KTNN khu vực IX được giao chủ trì thực hiện 04 cuộc kiểm toán. Trong quá trình thực hiện kiểm toán, đơn vị đã bám sát mục tiêu, trọng tâm, nội dung kiểm toán chủ yếu năm 2020 và các đề cương kiểm toán của Ngành. Hiện đơn vị đã hoàn thành 04/04 cuộc kiểm toán theo kế hoạch được duyệt. Tổng hợp kết quả xử lý tài chính sơ bộ của 04 cuộc kiểm toán là 2.906 tỷ đồng. Trong đó, kiến nghị tăng thu 142 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi, nộp NSNN 1.239 tỷ đồng (gồm: chi thường xuyên 369 tỷ đồng, chi đầu tư xây dựng cơ bản 870 tỷ đồng); kiến nghị khác 1.525 tỷ đồng.
 

Các cá nhân có thành tích xuất sắc được tuyên dương tại Hội nghị

Bên cạnh đó, các mặt công tác đào tạo, bồi dưỡng, công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động... cũng được đơn vị quan tâm thực hiện.

Về các nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu năm 2021, KTNN khu vực IX xác định: Tổ chức triển khai các cuộc kiểm toán được giao trong năm 2021 đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng; tăng cường kiểm toán tổng hợp lồng ghép với kiểm toán chuyên đề; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch kiểm toán, kiểm soát chất lượng kiểm toán; tổ chức kiểm soát trực tiếp tất cả các cuộc kiểm toán thuộc Kế hoạch kiểm toán năm 2021 do đơn vị chủ trì thực hiện.

Tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị kiểm toán các cuộc kiểm toán đã thực hiện trong năm 2020; trả lời các kiến nghị của các đơn vị được kiểm toán đúng quy trình và tiến độ quy định. Chú trọng công tác tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Tiếp tục kiện toàn đội ngũ công chức chủ chốt cấp phòng trên cơ sở nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của KTNN được duyệt; thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nội bộ và cử công chức đúng thành phần tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch đào tạo của KTNN năm 2021.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về dự thảo báo cáo tổng kết công tác, trên cơ sở đó thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế đồng thời đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán trong việc kiểm toán các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; tổ chức lập báo cáo kiểm toán; nâng cao kết quả thực hiện kết luận kiến nghị kiểm toán; công tác lưu trữ hồ sơ kiểm toán, hồ sơ kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán phục vụ quá trình số hóa hồ sơ và công tác đào tạo, bồi dưỡng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Tuấn Anh đánh giá cao những kết quả của KTNN khu vực IX đã đạt được trong năm qua. Về một số lưu ý công tác trong năm tới, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu tập thể Đảng ủy, lãnh đạo KTNN khu vực IX bám sát mục tiêu, trọng tâm kiểm toán của Ngành, xây dựng phương án, tổ chức thực hiện các cuộc kiểm toán được giao năm 2021 đảm bảo hiệu quả; nâng cao chất lượng công tác kiểm soát, theo dõi giải quyết các kiến nghị kiểm toán; tăng cường biện pháp quản lý đoàn kiểm toán, kiểm toán viên; từng công chức; chú trọng nâng cao đạo đức nghề nghiệp, thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của Kiểm toán viên nhà nước; tăng cường bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho đội ngũ kiểm toán viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao góp phần nâng cao uy tín của Ngành; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán; chú trọng công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong hoạt động công vụ; kịp thời báo cáo lãnh đạo KTNN những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực IX Hoàng Bổng trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; đồng thời kêu gọi tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động khắc phục những tồn tại, hạn chế; kế thừa, phát huy những kết quả đạt được, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2021 của đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành.

Tin và ảnh: Trúc Chi

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin mới

  • Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

    Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

    (BKTO) - Nhận diễn rõ các phương thức chống phá chủ yếu của các thế lực thù địch trong điều kiện hiện nay, đặc biệt là sự chống phá trên mặt trận tư tưởng có ý nghĩa quan trọng để Việt Nam xây dựng các giải pháp phòng chống DBHB một cách toàn diện, hiệu quả.

     1 năm trước

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201