Thứ Ba, 27/02/2024 - 02:17:37 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Tập trung cao độ, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm

THỨ TƯ, 08/07/2020 08:05:00 | HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO KTNN
(BKTO) - Đây là ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của KTNN diễn ra chiều ngày 7/7.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước: Nguyễn Quang Thành, Đoàn Xuân Tiên, Vũ Văn Họa, Đặng Thế Vinh, Nguyễn Tuấn Anh và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN. 

Theo Báo cáo tại Hội nghị, với tinh thần đổi mới, quyết liệt, trách nhiệm, toàn Ngành đã nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, hoàn thành kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm 2020 đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả trên các lĩnh vực công tác, trong bối cảnh vừa phải thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cùng cả nước. 

Trong công tác tổ chức hoạt động kiểm toán, công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán được đổi mới đảm bảo đúng pháp luật, khoa học, chặt chẽ, minh bạch và thích ứng nhanh với những thay đổi của xã hội. Đặc biệt, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo KTNN đã quyết liệt thực hiện chủ trương cắt giảm số cuộc kiểm toán, cắt giảm quy mô, rút ngắn thời gian kiểm toán so với năm 2019 để tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm toán. 

Bên cạnh đó, các giải pháp mới, có tính đột phá đã được KTNN tổ chức triển khai đồng bộ, trọng tâm là việc đẩy mạnh kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu. Đây là điểm khác biệt, đổi mới so với các năm trước, góp phần hạn chế sự chồng chéo, trùng lặp với các cơ quan thanh, kiểm tra; giảm thiểu sự phiền hà đối với các đối tượng được thanh tra, kiểm toán.

Trong hoạt động kiểm toán, KTNN cũng thực hiện chủ trương không đối chiếu việc thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN của các DN nhằm tạo điều kiện cho các DN có thời gian khắc phục khó khăn, sớm ổn định sản xuất, kinh doanh sau thời gian cách ly xã hội do dịch Covid-19 để cùng với Chính phủ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh sau giai đoạn cách ly xã hội

Cùng với đó, công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động kiểm toán với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả và hiệu lực hoạt động kiểm toán. Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và chỉ đạo, điều hành của Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, Ban cán sự đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động kiểm toán đảm bảo phù hợp với tình hình, diễn biến phức tạp của dịch bệnh trong từng thời điểm cụ thể. 

 
Tính đến 30/6/2020, toàn ngành đã triển khai 84/179 đoàn kiểm toán theo kế hoạch, kết thúc kiểm toán 54/179 đoàn kiểm toán (đạt 30,1% so với kế hoạch), phát hành 08 Báo cáo kiểm toán (BCKT). Tổng hợp kết quả xử lý tài chính đến ngày 30/6/2020 là 8.191 tỷ đồng, trong đó: Thu về NSNN 2.599 tỷ đồng; giảm chi NSNN 2.247 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác 3.345 tỷ đồng. Đồng thời, qua kiểm toán đã kiến nghị sửa đổi, thay thế các văn bản pháp luật nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, về tổ chức thực hiện quy định của Nhà nước, tránh thất thoát, lãng phí. 
Việc công khai, cung cấp thông tin kết quả kiểm toán đã được KTNN thực hiện theo đúng quy định của Luật KTNN, Luật Báo chí và các văn bản liên quan. Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã trình bày Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán NSNN năm 2018 trước Quốc hội với nhiều phát hiện kiểm toán nổi bật, được Quốc hội và cử tri cả nước quan tâm, đánh giá cao. 

Công tác xây dựng Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 (giai đoạn 2021-2030) tiếp tục được triển khai, đảm bảo đúng quy trình, tiến độ, chất lượng xây dựng dự thảo Chiến lược. 

Bên cạnh đó, các công tác xây dựng và phổ biến pháp luật, tổ chức cán bộ và đào tạo, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học và thông tin khoa học... tiếp tục được Ngành quan tâm, chú trọng thực hiện. 
 
Quang cảnh Hội nghị

Báo cáo cũng nêu định hướng công tác của 6 tháng cuối năm. Theo đó, để hoàn thành xuất sắc, toàn diện Kế hoạch công tác năm 2020, toàn Ngành cần phải tiếp tục bám sát phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, phát huy những mặt tích cực đã đạt được, khắc phục hạn chế, tồn tại để tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu. 

Về hoạt động kiểm toán, các đơn vị kiểm toán tập trung hoàn thành nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2020 đúng thời hạn, chất lượng và hiệu quả, trong đó, các đơn vị kiểm toán tập trung hoàn thiện và phát hành đúng tiến độ BCKT các cuộc kiểm toán đã kết thúc theo quy định, đảm bảo cơ sở pháp lý và chất lượng các kết luận, kiến nghị kiểm toán; các đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán tích cực và chủ động đẩy nhanh việc thực hiện các cuộc kiểm toán còn lại; lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo đoàn kiểm toán cần nghiên cứu, đổi mới phương pháp kiểm toán, đẩy mạnh kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro, xác định trọng yếu kiểm toán; tăng cường cải cách hành chính và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin (CNTT) để giảm thời gian kiểm toán, tập trung nâng cao chất lượng kiểm toán. 

Thực hiện đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý theo Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN; tiếp tục cập nhật văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử KTNN để phục vụ hiệu quả cho việc tra cứu và sử dụng văn bản trong các hoạt động của KTNN. 

Tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác song phương, đa phương theo kế hoạch; tập trung thực hiện các hoạt động thuộc Chương trình hành động thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI của KTNN; trước mắt là việc chuẩn bị chu đáo để chủ trì tổ chức thành công Cuộc họp Ban Điều hành ASOSAI lần thứ 55 theo hình thức trực tuyến. 

Đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ ứng dụng CNTT năm 2020, trong đó tập trung xây dựng và triển khai các nội dung thuộc Dự án “Xây dựng hệ thống nền tảng dữ liệu lớn và hệ thống quản lý thông tin đơn vị được kiểm toán của KTNN”; hoàn thành kết nối liên thông văn bản với các cơ quan Nhà nước qua trục liên thông văn bản quốc gia; quản lý và vận hành ổn định Trang thông tin điện tử của Đại hội ASOSAI 14. 
 
Đại biểu tham gia ý kiến tại điểm cầu Hà Nội

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu bày tỏ sự nhất trí cao với Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2020 của KTNN. Các đại biểu cho rằng, những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm đã thể hiện quyết tâm và nỗ lực chung của toàn Ngành. Đặc biệt, chủ trương giảm đầu mối kiểm toán và không thực hiện đối chiếu thuế khi kiểm toán của Tổng Kiểm toán Nhà nước đã được các địa phương, các đơn vị được kiểm toán ghi nhận đánh giá cao, góp phần hỗ trợ thiết thực cho các địa phương, đơn vị được kiểm toán vượt qua khó khăn của dịch bệnh. Tuy nhiên, trước ảnh hưởng chung của dịch bệnh Covid-19, các đại biểu cũng cho rằng nhiều hoạt động, công tác của Ngành và các đơn vị trực thuộc cũng gặp khó khăn, phần nào làm hạn chế kết quả công tác theo kế hoạch được giao. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đánh giá cao kết quả công tác của toàn Ngành trong thời gian qua. Kết quả này có sự đóng góp tích cực từ mỗi đơn vị, của các cán bộ, công chức, kiểm toán viên và người lao động. Qua thực hiện công tác vừa qua, Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng lưu ý một số vấn đề đối với các đơn vị trong toàn Ngành như đảm bảo chế độ thông tin, phát ngôn, thực hiện bảo mật thông tin trong quá trình thực hiện kiểm toán theo đúng quy định của Ngành; tiếp tục tăng cường ứng dụng CNTT vào hoạt động của đơn vị, vào công tác kiểm toán... 

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu các đơn vị cần tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ cuối năm theo kế hoạch công tác được phê duyệt. Trong đó, các đơn vị kiểm toán tập trung hoàn thiện và khẩn trương phát hành BCKT các cuộc kiểm toán đã kết thúc theo đúng quy định, đảm bảo cơ sở pháp lý và chất lượng các kết luận, kiến nghị kiểm toán. Các đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán tổ chức triển khai kiểm toán trong 6 tháng cuối năm đảm bảo thận trọng, chặt chẽ và an toàn, khi phát sinh các vấn đề trọng yếu, các phát hiện kiểm toán quan trọng cần kịp thời báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước và lãnh đạo KTNN phụ trách; tăng cường hơn nữa kiểm tra, kiểm soát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tránh rủi ro trong hoạt động kiểm toán; tăng cường công tác giáo dục, nâng cao ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm của kiểm toán viên và tính tiên phong, gương mẫu của lãnh đạo các cấp, giữ gìn hình ảnh, uy tín của KTNN... "Toàn Ngành cần nêu cao quyết tâm chính trị, vượt qua thách thức để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm theo kế hoạch đã đề ra" - Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu. 

Tin và ảnh: NGUYỄN LỘC 

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin mới

  • Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

    Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

    (BKTO) - Nhận diễn rõ các phương thức chống phá chủ yếu của các thế lực thù địch trong điều kiện hiện nay, đặc biệt là sự chống phá trên mặt trận tư tưởng có ý nghĩa quan trọng để Việt Nam xây dựng các giải pháp phòng chống DBHB một cách toàn diện, hiệu quả.

     1 năm trước

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201